Lager

Lager kan liknas vid staplade genomskinliga glasskivor som du kan skapa bilder på. De underliggande lagren syns igenom de genomskinliga områdena i ett lager. Du kan arbeta oberoende med varje lager.

Bilden till vänster har tre lager. Fotot finns på bakgrundslagret, en halvgenomskinlig rektangel finns på lagret över bakgrundslagret och det översta lagret innehåller texten.