Tänja

Används till att tänja bilder, ofta text, för anpassning till olika former. En textrad kan t.ex. tänjas i form av en båge eller en våg.

Den ursprungliga texten (överst) tänjdes med filtret Gör flytande med en mycket stor pensel (mitten) och med filtret Knipförvrängning (nederst).