Versionsinformation | Photoshop CC (version oktober 2018)

Välkommen till oktober 2018-versionen av Adobe Photoshop CC! Den här sidan innehåller den senaste produktinformationen och uppdateringar som inte ingår i dokumentationen för Adobe Photoshop.

Systemkrav

Du kan visa de senaste systemkraven på den här sidan.

Utvärderingsversioner

Adobe erbjuder ett kostnadsfritt Creative Cloud-medlemskap som inkluderar en utvärderingsperiod för alla Adobes datorprogram. Det ger dig möjlighet att utvärdera enskilda produkter och versioner för att sedan konvertera den installerade utvärderingsversionen till en fullständig version. Du kan när som helst konvertera från en utvärderingsversion genom att registrera ett fullständigt Creative Cloud-medlemskap, eller ett medlemskap för enskilda program. När du köper en medlemskapsprenumeration måste du vara online och    

Licensavtal

Du måste godkänna licensavtalet och garantivillkoren för att kunna använda den här produkten. Om du vill ha mer information går du till Adobes sida med produktlicensavtal på www.adobe.com/go/eulas_se. Produkten kommer inte att kunna användas utan obligatorisk aktivering och registrering via internet. Aktivering via telefon är inte möjlig. Mer information finns på www.adobe.com/go/activation_se.

Den person som är ansvarig för Creative Cloud-medlemskapet kan använda programmen i Creative Cloud på två datorer samtidigt, oberoende av operativsystem. Se produktlicensavtalet för mer information.

Om du vill använda produkten på en tredje dator kommer du vid start att ges alternativet att göra en fjärrutloggning på ett av de andra systemen. Du kan också först avaktivera programvaran på en dator genom att välja Hjälp > Logga ut.

Teckensnittsinstallation

När du installerar vissa Adobe-produkter installeras teckensnitt i en standardkatalog för teckensnitt. Om äldre versioner av de här teckensnitten hittas i standardkatalogen för teckensnitt för systemet kommer de äldre versionerna att avinstalleras och sparas i en ny katalog. Mer information finns på http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Om du vill ha mer information om hur du installerar ytterligare teckensnitt går du till installationssidan på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Kända problem

Om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända Photoshop-fel går du till Photoshop | kända problem.

Nyheter

Mer information om nyheterna i 2018-versionen av Photoshop finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Onlineresurser

Kundsupport

Om du vill göra inlägg på Adobe användarforum kan du gå till https://community.adobe.com/ för att få hjälp med produktinformation och andra frågor.

Om du befinner dig utanför Nordamerika klickar du på länken Välj region och väljer sedan ditt land eller din region för att komma till aktuell sida och språk.

© 2018 Adobe and its licensors. All rights reserved.

Adobe, Adobe-logotypen, Creative Cloud och Photoshop är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe i USA och/eller andra länder. Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., och är registrerat i USA och i andra länder. Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. AMD och Athlon är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Intel och Pentium 4 är registrerade varumärken Intel Corporation i USA och andra länder.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto