Teckensnitt

Ett teckensnitt är en fullständig uppsättning tecken, bokstäver, siffror och symboler med en gemensam vikt, bredd och stil, t.ex. Adobe Garamond i 10 punkters storlek och fet stil.

Teckensnittsfamiljer (eller typsnitt eller fonter) syftar på teckensnittsuppsättningar med en gemensam profil som är utformade att användas tillsammans, t.ex. Adobe Garamond.

En stil är en variant av ett enskilt teckensnitt i en teckensnittsfamilj. Ofta är det teckensnitt i en teckensnittsfamilj som kallas för Roman eller Plain (det faktiska namnet varierar) det ursprungliga teckensnittet. I det kan finnas teckenstilar som Regular (normal), Bold (fet), Semibold (halvfet), Italic (kursiv) och Bold Italic (fetkursiv). Om ett teckensnitt inte innehåller den stil du vill ha kan du använda faux-stilar - simulerade varianter av stilarna fet, kursiv, upphöjd, nedsänkt, versaler och kapitäler.

Teckensnitt innehåller många tecken förutom de som visas på tangentbordet. Beroende på teckensnitt kan de här tecknen vara ligaturer, bråktal, dekortecken, ornament, ordningstal, olika versaltecken och stilistiska alternativ, tecken för täljare och nämnare (upphöjda/nedsänkta), gamla tecken och versalsiffror. Ett specialtecken är en specifik teckenform. Vissa teckensnitt innehåller flera former av versalt A, t.ex. dekortecken och kapitäler.

Innan du kan använda teckensnitt i Photoshop eller något annat program i Adobe Creative Suite måste du installera teckensnitten i följande systemmappar:

Windows

Windows/Fonts

Mac OS

Library/Fonts

Förhandsvisa teckensnitt

Du kan visa exempel på ett teckensnitt i en teckensnittsfamilj samt teckenstilen på menyerna i panelen Tecken och i andra områden i programmet där du kan välja teckensnitt. Följande ikoner används för att visa olika sorters teckensnitt:

 • Teckensnitt från Typekit
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken 
 • Variabelt OpenType-teckensnitt 

Om du vill avaktivera förhandsvisningsfunktionen eller ändra punktstorleken på teckensnittsnamnen väljer du Text > Storlek på förhandsvisningsteckensnitt och sedan ett alternativ.

Matcha teckensnitt

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (20.0) så att det nu går att söka efter japanska teckensnitt.

Nu behöver du inte längre identifiera teckensnitt genom att gissa utan du kan använda Photoshop till att göra det. Tack vare intelligent bildanalys kan du nu identifiera japanska och latinska teckensnitt i en bild i Photoshop och matcha det med licensierade teckensnitt på datorn eller från Typekit, och sedan få förslag på liknande teckensnitt.

Matcha japanska teckensnitt
Söka efter teckensnitt som matchar japanska teckensnitt i en bild

Gör så här:

 1. Markera det område i fotot som innehåller den text vars typsnitt du vill analysera.
 2. Välj Text > Matcha teckensnitt. En lista över teckensnitt som liknar det på bilden visas, inklusive teckensnitt från Typekit.
 3. Om det behövs väljer du ett textalternativ: ett latinskt eller ett japanskt.
 4. Om det behövs avmarkerar du Visa teckensnitt som är tillgängliga för att synkroniseras från Typekit så att du endast visar teckensnitt som är tillgängliga lokalt på datorn.
 5. Klicka på det teckensnitt som är bäst liknar det i fotot.
 6. Klicka på OK. Det teckensnitt du klickade på väljs.

Obs!

Matcha teckensnitt, teckensnittsklassificering och funktioner för liknande teckensnitt fungerar endast för latinska och japanska tecken.

Bästa metoder för markering av text för teckensnittsmatchning

 • Markera en enda rad med text.
 • Beskär markeringsramen efter den vänstra och högra kanten av texten.
 • Använd Matcha teckensnitt för ett enda typsnitt och en enda stil. Blanda inte typsnitt och stilar när du markerar för Matcha teckensnitt.
 • Räta upp eller korrigera perspektivet i fotot innan du väljer Text > Matcha teckensnitt.

Söka efter teckensnitt

Du kan få snabb åtkomst till de teckensnitt du vill genom att "stjärnmarkera" teckensnitt som favoriter.

Photoshop: Välja favoritteckensnitt
"Stjärnmarkera" dina favoritteckensnitt

När du söker efter teckensnitt kan du begränsa resultatet genom att filtrera teckensnitt efter klassificering, som Serif eller Sans Serif, eller via visuell likhet. Du kan söka bland de teckensnitt som är installerade på datorn eller synkroniserade teckensnitt från Typekit.

Verktyg för sökning efter teckensnitt

Photoshop: Söka efter teckensnitt
Hitta snabbt de teckensnitt du behöver

A. Filtrera teckensnitt efter klassificering B. Visa synkroniserade teckensnitt från Typekit C. "Stjärnmarkera" favoritteckensnitt D. Visa liknande teckensnitt 

Filter

Filtrera teckensnittlistor via klassificering, som Serif, Skript och Handstil.

Visa teckensnitt från Typekit

Visa endast synkroniserade teckensnitt från Typekit i teckensnittlistan.

Visa favoritteckensnitt

Visa endast stjärnmarkerade teckensnitt som du har markerat som favoriter.

Visa liknande teckensnitt

Visa teckensnitt, inklusive teckensnitt från Typekit, som visuellt liknar det valda teckensnittet.

Välja teckensnitt och stil

 • Välj ett teckensnittfilter i panelen Tecken eller i alternativfältet. Om det finns flera installerade varianter av en teckensnittsfamilj på datorn - till exempel Normal, Kursiv, Fet eller Fetkursiv - grupperas de olika varianterna under samma menyalternativ. Du kan expandera alternativet och välja den variant du vill använda.  

Obs!

Du kan använda Uppåtpil och Nedåtpil till att förflytta dig i teckensnittslistan. Om du använder kombinationen Kommando+Nedåtpil/Ctrl+Nedåtpil över en teckensnittsfamilj expanderas den. Om du använder kombinationen Kommando+Uppåtpil/Ctrl+Uppåtpil över en teckensnittsfamilj eller en variant inom den komprimeras teckensnittsfamiljen.

Photoshop: Menyn Teckensnittsfamilj
Teckensnittsvarianter grupperas under samma menyalternativ

Obs!

 • Om den valda teckensnittsfamiljen inte har en fet eller kursiv stil klickar du på Faux fet () eller Faux kursiv () i panelen Tecken för att använda den simulerade stilen. Du kan också välja Faux fet eller Faux kursiv på menyn i panelen Tecken.
 • Testa dynamiska kortkommandon. Dynamiska kortkommandon är kortkommandon som är tillgängliga (endast i redigeringsläget på menyn i panelen Tecken) för Faux fet, Faux kursiv, Versaler, Kapitäler, Upphöjd, Nedsänkt, Understruken och Genomstruken.
 • Det går inte att använda formateringen Faux fet på tänjd text.

Obs!

Du kan söka efter en teckensnittsfamilj och stil genom att skriva namnet i textrutan. När du skriver visas teckensnitt vars namn innehåller den text du skriver. Fortsätt skriva tills namnet på det teckensnitt eller den stil du vill använda visas.

Ändra teckensnitt i flera lager

 1. Markera de textlager som du vill ändra i panelen Lager.
 2. Markera textegenskaperna på snabbmenyn i panelen Tecken.

Saknade teckensnitt och skydd för specialtecken

Om ett dokument innehåller teckensnitt som inte finns på datorn visas ett varningsmeddelande när du öppnar det. Du blir ombedd att välja ett liknande typsnitt om du senare försöker redigera lager med teckensnitt som inte finns på datorn. Om det finns många lager där typsnitt saknas kan du ersätta alla genom att välja Text > Ersätt alla teckensnitt som saknas.

Skyddet för specialtecken skyddar mot felaktiga eller oläsbara tecken som visas om du anger text som inte är romersk (till exempel japanska eller kyrilliska) när du har valt ett romerskt teckensnitt. Som standard sker skyddet av specialtecken genom att ett lämpligt teckensnitt väljs automatiskt. Om du vill avaktivera funktionen avmarkerar du Aktivera skydd för saknade specialtecken i textinställningarna.

OpenType-teckensnitt

För OpenType-teckensnitten används en enda teckensnittsfil för både Windows- och OS X-datorer, vilket innebär att du kan flytta filer från en plattform till en annan utan att behöva bekymra dig om teckensnittsersättning och andra textproblem. I OpenType-teckensnitt kan det finnas en mängd olika funktioner, som dekortecken och mjuka ligaturer, som inte finns i PostScript- och TrueType-teckensnitt.

Obs!

För OpenType-teckensnitt visas ikonen  i teckensnittlistan.

När du arbetar med ett OpenType-teckensnitt kan du automatiskt byta ut specialtecken som ligaturer, kapitäler, bråktal och gemensiffror.

För OpenType-teckensnitten används en enda teckensnittsfil för både Windows- och OS X-datorer, vilket innebär att du kan flytta filer från en plattform till en annan utan att behöva bekymra dig om teckensnittsersättning och andra textproblem. I OpenType-teckensnitt kan det finnas en mängd olika funktioner, som dekortecken och mjuka ligaturer, som inte finns i PostScript- och TrueType-teckensnitt.

Obs!

För OpenType-teckensnitt visas ikonen  i teckensnittlistan.

När du arbetar med ett OpenType-teckensnitt kan du automatiskt byta ut specialtecken som ligaturer, kapitäler, bråktal och gemensiffror.

Normalt teckensnitt och OpenType-teckensnitt
Normalt teckensnitt (vänster) och OpenType-teckensnitt (höger).

A. Ordningstal B. Mjuka ligaturer C. Dekortecken 

OpenType-teckensnitt kan innehålla en utökad teckenuppsättning och layoutfunktioner som ger bättre språkstöd och avancerad typografisk kontroll. De OpenType-teckensnitt från Adobe som har stöd för centraleuropeiska språk har ordet "Pro" i teckensnittsnamnet på programmets teckensnittsmenyer. OpenType-teckensnitt som inte har stöd för centraleuropeiska språk rubriceras som "Standard" och har suffixet "Std". Alla OpenType-teckensnitt kan också installeras och användas tillsammans med PostScript Type 1- och TrueType-teckensnitt.

Mer information om OpenType-teckensnitt finns i OpenType.

Använda OpenType-funktioner

 1. Se till att du har valt ett OpenType-teckensnitt när du använder verktyget Text. Om du inte markerar någon text används inställningen för all ny text som du skapar.
 2. Välj något av följande på undermenyn OpenType på menyn i panelen Tecken:

  Standardligaturer

  Typografiska ersättningstecken för vissa teckenpar, t.ex. fi, fl, ff, ffi och ffl.

  ligature

  Sammanhangsberoende alternativa tecken

  Kontextalternativ i vissa skriptteckensnitt ger bättre föreningsfunktioner. När du t.ex. använder Caflisch Script Pro och alternativet Kontextalternativ är markerat förenas bokstäverna "bl" i ordet "bloom" så att det liknar handskrift.

  Mjuka ligaturer

  Typografiska ersättningstecken för bokstavspar, t.ex. as ct, st och ft.

  Obs!

  Även om tecknen i ligaturer ser ut som om de hängde ihop kan du redigera dem separat och dessutom flaggas inga fel när du stavningskontrollerar.

  Dekortecken

  Ersätter dekorspecialteckensnitt (stiliserade teckenformer med utökade penseldrag).

  Gemensiffror

  Siffror som är kortare än vanliga siffror med vissa siffror i gammaldags stil som går nedanför textens baslinje.

  Stilistiska alternativ

  Formaterar stiliserade tecken till ett vackert resultat.

  Versalteckensalternativ

  Formaterar tecken (oftast alla versaler) som är utformade för att användas i inställningar för stor storlek, som t.ex. versaltecken.

  Ornament

  Är enheter som lägger till en personlig signatur till teckensnittsfamiljen och kan användas som sidrubriksdekoration, styckemarkörer, avgränsare för textblock eller som upprepade band och gränser.

  Ordningstal

  Formaterar ordningstal automatiskt (t.ex. 1st och 2nd) med upphöjda tecken. Tecken som t.ex. det upphöjda tecknet i de spanska orden segunda och segundo (2a och 2o) formateras också automatiskt.

  Bråktal

  Formaterar automatiskt bråktal, siffror som avgränsas med ett snedstreck (t.ex. 1/2) konverteras till ett bråktal (t.ex. ).

  Obs!

  Du kan inte förhandsvisa OpenType-funktioner, t.ex. sammanhangsberoende alternativa tecken, ligaturer och specialtecken innan du använder dem. Du kan dock förhandsvisa och använda OpenType-funktioner genom att använda panelen Specialtecken i Adobe Illustrator. Kopiera och klistra in din text i Adobe Illustrator och använd panelen Specialtecken för att förhandsvisa och använda OpenType-funktioner. Sedan kan du klistra in texten i Photoshop igen.

OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken

Photoshop stöder OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken och levereras med Trajan Color Concept och teckensnittet EmojiOne. I OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken finns det flera olika färger och övertoningar i ett enda specialtecken. I macOS stöds teckensnittet Apple Color Emoji i viss utsträckning, även om det inte är ett OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken.

v2_SQD
OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken: flera färger och övertoningar

Teckensnitt med känslolägesikoner är en undergrupp till OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken. Med hjälp av teckensnitt med känslolägesikoner kan du inkludera en mängd färgstarka och grafiska tecken i dina dokument, som känslolägesikoner, flaggor, vägskyltar, djur, människor, mat, landmärken osv. Med OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken med känslolägesikoner, som teckensnittet EmojiOne, kan du skapa vissa sammansatta specialtecken från ett eller flera specialtecken. Du kan till exempel skapa flaggor för länder eller ändra hudfärgen på vissa specialtecken som föreställer människor.

Mer information finns i Arbeta med SVG-teckensnitt.

Variabla OpenType-teckensnitt 

I de variabla OpenType-teckensnitten finns det stöd för anpassade attribut som vikt, lutning, optisk storlek osv. Photoshop levereras med flera variabla teckensnitt. Du kan använda skjutreglagen i panelen Egenskaper till att enkelt justera vikt, bredd och lutning på dem. Om du vill leta rätt på ett variabelt teckensnitt kontrollerar du om det står "variabelt" för det i panelen Tecken eller i alternativfältet. Du kan även kontrollera om ikonen visas bredvid teckensnittsnamnet.

some-variable-fonts
Teckensnittslista: Några variabla teckensnitt
font-slider-controls
Panelen Egenskaper: Skjutreglage för variabla teckensnitt

När du justerar skjutreglagen väljs automatiskt den textstil som ligger närmast de aktuella inställningarna. Om du till exempel justerar lutningen för en Regular-textstil ändras den automatiskt till en variant av Italic.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy