Använd en övertoningsfyllning

Med övertoningsverktyget skapar du en successiv blandning av flera färger. Du kan välja bland förinställda övertoningar eller skapa egna.

Obs!

Du kan inte använda verktyget Övertoning med bitmappsbilder eller bilder med indexerad färg.

 1. Om du vill fylla en del av en bild markerar du det önskade området. Annars används övertoningsfyllningen på hela det aktiva lagret.
 2. Välj verktyget Övertoning (). (Om verktyget inte visas håller du ned Färgpyts.)
 3. Välj en fyllning från det breda övertoningsprovet i alternativfältet.
  • Klicka på triangeln bredvid övertoningsprovet för att välja en förinställd övertoningsfyllning.

  • Klicka inuti övertoningsprovet för att visa övertoningsredigeraren. Välj en förinställd övertoning, eller skapa en ny övertoning. (Se Skapa en mjuk övertoning.)

  Obs!

  Förinställningen Gråfilter ger ett användbart fotofilter för solnedgångar och andra scener med hög kontrast.

 4. Markera ett alternativ för att ange hur startpunkten (där du klickar med musen) och slutpunkten (där du släpper musen) ska påverka övertoningens utseende.

  Linjär övertoning

  Rätlinjig övertoning från start- till slutpunkt.

  Photoshop: Linjär övertoning

  Radiell övertoning

  Cirkulär övertoning från start- till slutpunkt.

  Photoshop: Radiell övertoning

  Vinkelövertoning

  Motsols svepande toning kring startpunkten.

  Photoshop: Vinkelövertoning

  Speglad övertoning

  Avspeglar samma linjära övertoning på var sida om startpunkten.

  Photoshop: Speglad övertoning

  Diamantövertoning

  Ger en skugga från mitten av de yttre hörnen på diamantmönstret.

  Photoshop: Diamantövertoning
 5. Gör följande i alternativfältet:

  • Ange ett blandningsläge och en opacitet för färgen. (Se Blandningslägen.)

  • Om du vill byta plats på färgerna i en övertoning markerar du Invertera.

  • Om du vill skapa en mjukare toning med mindre randmönster, markerar du Gitter.

  • Om du vill använda en genomskinlighetsmask för övertoningen, markerar du Genomskinlighet. (Se Ange genomskinlighet för en övertoning.)

 6. Placera pekaren där du vill att övertoningen ska starta och dra sedan med verktyget till önskad slutpunkt. Om du vill begränsa linjevinkeln till multiplar av 45° håller du ned Skift medan du drar.

Markera en övertoning i panelen Övertoningar

Uppdaterades i Photoshop 21.0 (november 2019-versionen)

Så använder du nya Förinställningar i Photoshop

Så använder du nya Förinställningar i Photoshop
Lär dig allt om hur du tillämpar de nya och förbättrade panelerna Förinställningar i Photoshop. Julieanne Kost utforskar allt från färgrutor till mönster, och från övertoningar till format och former.
Julieanne Kost

Använda övertoningar på lager

Om du vill använda en övertoning på textlager som en lagereffekt gör du något av följande:

 • Välj ett eller flera textlager i panelen Lager och klicka sedan på en övertoning i panelen Övertoningar för att använda den.
 • Dra en övertoning från panelen Övertoningar till textinnehållet på arbetsytan.
 • Dra en övertoning från panelen Övertoningar till ett lager i panelen Lager.  

Om du vill använda en övertoning på ett formlager som formfyllning gör du något av följande:

 • Välj ett eller flera textlager i panelen Lager och klicka sedan på en övertoning i panelen Övertoningar för att använda den.
 • Dra en övertoning från panelen Övertoningar till textinnehållet på arbetsytan.
 • Dra en övertoning från panelen Övertoningar till ett lager i panelen Lager. 

Om du vill använda en övertoning på textlager eller formlager som ett fyllningslager gör du något av följande:

 • Håll ned Kommando (macOS)/Alt (Windows) och dra en övertoning från panelen Övertoningar till textinnehållet på arbetsytan.
 • Håll ned Kommando (macOS)/Alt (Windows) och dra en övertoning från panelen Övertoningar till ett lager i panelen Lager.  

Om du vill använda en övertoning på pixellager gör du följande:

 1. Dra en övertoning från panelen Övertoningar till ett pixellager i panelen Lager.
 2. Photoshop skapar automatiskt ett fyllningslager ovanpå pixellagret.

Ordna förinställningar för övertoningar i grupper

Ordna övertoningar i en ny grupp:

 1. I panelen Övertoningar (Fönster > Övertoningar) klickar du på ikonen Skapa grupp. 
 2. Ange ett gruppnamn och klicka på OK. 
 3. Dra en övertoning eller använd Skift-tangenten till att markera flera övertoningar för att dra dem till gruppen.

Skapa kapslade grupper:

 1. Markera en grupp i panelen Övertoningar.
 2. Dra och släpp den gruppen i en annan grupp.

Visa äldre övertoningar

På menyn i panelen Övertoningar väljer du Äldre övertoningar.

Återgå till standardförinställningar för övertoning

 1. Välj Återställ standardövertoningar på menyn i panelen Övertoningar. Du kan antingen ersätta den aktuella listan eller lägga till det förinställda biblioteket i den aktuella listan.

Ändra hur förinställda övertoningar visas

 1. Välj ett visningsalternativ på menyn i panelen Övertoningar:

  Endast text

  Visar övertoningarna som en lista.

  Små miniatyrbilder eller Stora miniatyrbilder

  Visar övertoningarna som miniatyrbilder.

  Liten lista eller Stor lista

  Visar övertoningarna som en lista med miniatyrbilder.

Byta namn på en förinställd övertoning

 • Om panelen är inställd på att visa övertoningar som miniatyrbilder dubbelklickar du på en övertoning, skriver ett nytt namn och klickar på OK.
 • Om panelen visar övertoningar som en lista eller text dubbelklickar du på en övertoning, skriver ett nytt namn och trycker på Retur.

Översikt över Övertoningsredigeraren

Klicka på aktuellt övertoningsprov i alternativfältet för att visa dialogrutan Övertoningsredigerare. (När du för pekaren över övertoningsprovet visas verktygstipset Redigera övertoning.)

I dialogrutan Övertoningsredigerare kan du definiera en ny övertoning genom att modifiera en kopia av en befintlig övertoning. Du kan dessutom lägga till mellanfärger i en övertoning och på så sätt skapa en blandning av fler än två färger.

Photoshop: Dialogrutan Övertoningsredigerare
Övertoningsredigerare, dialogruta

A. Panelmeny B. Opacitetssteg C. Färgstopp D. Ställ in värden eller ta bort det markerade opacitets- eller färgsteget E. Mittpunkt 

Spara en uppsättning förinställda övertoningar som ett bibliotek

 1. Klicka på Spara i dialogrutan Övertoningsredigerare eller välj Spara övertoningar på menyn för övertoningsväljare i alternativfältet.
 2. Välj var du vill spara övertoningsbiblioteket, ange ett filnamn och klicka på Spara.

  Du kan spara biblioteket var du vill. Om du sparar biblioteksfilen i mappen Förinställningar/Övertoningar i standardmappen för förinställningar visas biblioteksnamnet längst ned på panelmenyn när du startar om Photoshop.

Läsa in ett bibliotek med förinställda övertoningar

 1. Gör något av följande i dialogrutan Övertoningsredigerare:
  • Klicka på Läs in för att lägga till ett bibliotek i den aktuella listan. Markera den biblioteksfil som du vill använda och klicka på Läs in.

  • Välj Ersätt övertoningar på panelmenyn om du vill ersätta den aktuella listan med ett annat bibliotek. Markera den biblioteksfil som du vill använda och klicka på Läs in.

  • Välj en biblioteksfil längst ned på panelmenyn. Klicka på OK om du vill ersätta den aktuella listan, eller klicka på Lägg till om du vill utöka den aktuella listan.

  Obs!

  Du kan också välja Läs in övertoningar eller Ersätt övertoningar, eller välja ett bibliotek med övertoningar på menyn för övertoningsväljare i alternativfältet.

Skapa en mjuk övertoning

 1. Välj verktyget Övertoning ().
 2. Klicka inuti övertoningsprovet i alternativfältet så att dialogrutan Övertoningsredigerare visas.
 3. Om du vill bygga den nya övertoningen på en befintlig övertoning väljer du en övertoning i avsnittet Förinställningar i dialogrutan.
 4. Välj Heldragen på snabbmenyn Övertoningstyp.
 5. Definiera övertoningens startfärg genom att klicka på det vänstra färgsteget  under övertoningsfältet. Triangeln ovanför steget blir svart () som en indikation på att startfärgen redigeras.
 6. Välj en färg på något av följande sätt:
  • Dubbelklicka på färgsteget, eller klicka på färgrutan under Stopp i dialogrutan. Välj en färg och klicka på OK.

  • Välj ett alternativ på snabbmenyn Färg under Stopp i dialogrutan.

  • Placera pekaren över övertoningsfältet (pekaren ändrar utseende till en pipett) och ta ett färgprov genom att klicka, eller ta ett färgprov från bilden genom att klicka någonstans i den.

 7. Definiera övertoningens slutfärg genom att klicka på det högra färgsteget under övertoningsfältet. Välj sedan en färg.
 8. Justera start- och slutpunkternas placering på något av följande sätt:
  • Dra respektive färgsteg åt vänster eller höger till den önskade platsen.

  • Klicka på respektive färgsteg, och ange ett värde för Placering under Stopp i dialogrutan. Med värdet 0 % placerar du punkten längst till vänster i övertoningsfältet, och med värdet 100 % placerar du den längst till höger.

 9. Justera mittpunktens placering (där övertoningen utgörs till lika delar av start- och slutfärgen) genom att dra romben  nedanför övertoningsfältet åt vänster eller höger eller genom att klicka på romben och ange ett värde i fältet Placering.
 10. Om du vill lägga till mellanfärger i en övertoning klickar du nedanför övertoningsfältet och definierar ett annat färgsteg. Ange en färg och ange placering och mittpunkt för mellanpunkten på samma sätt som för start- och slutpunkter.
 11. Om du vill ta bort det färgsteg du redigerar klickar du på Ta bort eller drar steget nedåt tills det försvinner.
 12. Om du vill styra hur gradvisa övergångarna ska vara mellan färgband i övertoningen anger du ett värde i textrutan Släthet eller drar skjutreglaget Släthet.
 13. Om du vill kan du även ange genomskinlighetsvärden för övertoningen.
 14. Ge den nya övertoningen ett namn.
 15. Spara den nya övertoningen som en förinställning genom att klicka på Ny när du är klar med inställningarna.

  Obs!

  Nya förinställningar sparas i filen Inställningar. Om den här filen tas bort eller skadas eller om du återställer förinställningarna i standardbiblioteket går alla nya förinställningar förlorade. Om du vill spara dem permanent bör du spara dem i ett bibliotek.

Ange genomskinlighet för en övertoning

Varje övertoning innehåller inställningar som styr fyllningens opacitet för olika platser i övertoningen. Du kan till exempel ange 100 % opacitet för startfärgen och sedan gradvis blanda fyllningen med en slutfärg med 50 % opacitet. Schackmönstret anger graden av genomskinlighet i övertoningens förhandsvisning.

 1. Skapa en övertoning.
 2. Justera startopaciteten genom att klicka på det vänstra opacitetssteget ovanför övertoningsfältet. Triangeln nedanför steget blir svart, vilket visar att startgenomskinligheten redigeras.
 3. Under Stopp i dialogrutan anger du ett värde i textrutan Opacitet eller drar skjutreglaget Opacitet.
 4. Ange slutpunktens opacitet genom att klicka på det högra genomskinlighetssteget ovanför övertoningsfältet. Ange sedan opaciteten under Stopp.
 5. Justera start- och slutopacitetens placering på något av följande sätt:
  • Dra opacitetssteget åt vänster eller höger.

  • Markera motsvarande opacitetssteg, och ange ett värde i fältet Placering.

 6. Justera mittpunktsopacitetens placering (mitt emellan start- och slutopacitet) på något av följande sätt:
  • Dra romben ovanför övertoningsfältet åt vänster eller höger.

  • Markera romben och ange ett värde för Placering.

 7. Du kan ta bort det opacitetssteg du redigerar genom att klicka på Ta bort.
 8. Du kan lägga till en mellanopacitet i masken genom att klicka ovanför övertoningsfältet så att ett nytt opacitetssteg definieras. Du kan sedan ställa in och flytta den här opaciteten på samma sätt som med start- och slutopacitet. Du kan ta bort en mellanopacitet genom att dra dess genomskinlighetssteg bort från övertoningsfältet.
 9. Om du vill skapa en förinställd övertoning anger du ett namn i textrutan Namn och klickar på Nytt. En ny förinställd övertoning med de genomskinlighetsinställningar du har valt skapas.

Skapa en brusövertoning

En brusövertoning är en övertoning som innehåller slumpvis spridda färger inom ett angivet färgintervall.

Photoshop: Brusövertoning med olika värden för grovhet
Brusövertoning med olika värden för grovhet

A. 10 % grovhet B. 50 % grovhet C. 90 % grovhet 
 1. Välj verktyget Övertoning ().
 2. Klicka på övertoningsexemplet i alternativfältet så att dialogrutan Övertoningsredigerare visas.
 3. Om du vill bygga den nya övertoningen på en befintlig övertoning väljer du en övertoning i avsnittet Förinställningar i dialogrutan.
 4. Välj Brus i snabbmenyn Övertoningstyp och ange följande alternativ:

  Grovhet

  Styr hur övertoningarna gradvis sker mellan färgbanden i övertoningen.

  Färgmodell

  Ändrar färgkomponenterna som du kan justera. Dra reglagen för att definiera intervallen av godkända värden för varje komponent. Om du till exempel väljer färgmodellen NMI, kan du begränsa övertoningen till blågröna nyanser, hög mättnad och normal intensitet.

  Begränsa färger

  Förhindrar övermättade färger.

  Lägg till genomskinlighet

  Lägg till genomskinlighet för slumpmässiga färger.

  Slumpmässigt

  En övertoning som anpassas till inställningarna ovan skapas slumpmässigt. Klicka på knappen tills du hittar den inställning du vill ha.

 5. Om du vill skapa en förinställd övertoning med egna inställningar anger du ett namn i textrutan Namn och klickar på Nytt.