Läs om hur du får ut så mycket som möjligt av det omfattande sökgränssnittet i Photoshop.
Heroimage_search

Photoshop har nu en kraftfull sökfunktion som du kan använda till att söka bland element i användargränssnittet, dokument, hjälp- och utbildningsinnehåll, inspirerande Adobe Stock-resurser och mycket mer - allt från en enda dialogruta. Du kan söka efter objekt direkt när du har startat Photoshop eller när du har ett eller flera öppna dokument. Du kan använda sökgränssnittet i programmet till att söka efter, filtrera, sortera och importera Lightroom-foton till Photoshop.

Börja söka

Gör något av följande i Photoshop:

 • Välj Redigera > Verktygsfält.
 • Använd kortkommandot Kommando+F/Ctrl+F.
 • När Photoshop startas för första gången klickar du på ikonen Sök () längst till höger i alternativfältet, till vänster om ikonen Arbetsyteväxlare.
Search_workspace_switcher_v3
Ikonen Sök i alternativfältet

A. Ikonen Sök B. Arbetsyteväxlare 

Obs!

I tidigare versioner av Photoshop var Kommando+F/Ctrl+F kortkommandot för att återanvända det senast använda filtret. Från och med version 2017 av Photoshop CC öppnar det här snabbkommandot i stället sökgränssnittet.

Om du vill ange ett annat kortkommando till att använda det filter du senast använde igen läser du i Anpassa kortkommandon.

Sökomfattning

Du kan använda sökfunktionen i Photoshop till att hitta objekt i följande kategorier:

 • användargränssnittselement
  • verktyg
  • paneler, inklusive panelen Format
  • menyalternativ
  • förinställningar för nya dokument
  • öppna dokument
  • senaste filer
  • lager
  • smarta objekt
 • hjälp- och utbildningsinnehåll, dokumentation och självstudiekurser
 • Stock-resurser
 • Lightroom-foton

Obs!

 • Det går för närvarande inte att söka efter bibliotekselement eller enskilda format.
 • Dessutom visas även avaktiverade menyalternativ i sökresultat.

 

Sökgränssnitt

only_search
Sökflikar

Sökresultaten ordnas på följande flikar:

Allt: visar, i ordning, element i användargränssnittet i Photoshop, hjälp- och utbildningsinnehåll och Adobe Stock-resurser.

all_tab
Photoshop-sökning | Fliken Alla

Photoshop: visar endast resultat från användargränssnittet i Photoshop: verktyg, kommandon, paneler, förinställningar, öppna dokument, lager osv.

 

photoshop
Photoshop-sökning | Fliken Photoshop

Lär dig: visar hjälp, dokumentation och utbildningsinnehåll för Photoshop som är relevanta för nyckelorden.

learn
Photoshop-sökning | Fliken Lär dig

Stock: visar Adobe Stock-foton som är relevanta för nyckelorden. Genom att använda sökgränssnittet behöver du inte klicka lika många gånger för att lägga till en Stock-bild i projektet. De Stock-foton som visas är foton och vektorgrafik.

stock
Photoshop-sökning | Fliken Stock

Lightroom

Sök efter, filtrera och importera Lightroom-foton som matchar söknyckelorden i Photoshop.

lr_photos
Arbeta med dina Lightroom-foton i Photoshop

Obs!

Om du vill stänga dialogrutan Sök trycker du på Esc eller Kommando+F. Du kan också klicka på valfritt element i användargränssnittet i Photoshop utanför dialogrutan Sök.

Visuell arbetsytesökning

Du kan söka efter liknande bilder i Adobe Stock baserat på vad du har markerat på arbetsytan.

Standardbeteenden med sökresultat

När du klickar på ett sökresultat utförs den standardåtgärd som är förknippad med den aktuella typen:

Lager: väljer lagret och visar det i panelen Lager

Verktyg: aktiverar verktyget och markerar det i användargränssnittet

Panel: visar och aktiverar eller markerar och öppnar panelen

Menyalternativ: väljer alternativet, sökresultaten kan även innehålla avaktiverade menyalternativ

Senaste fil: öppnar filen

Öppna dokument: aktiverar dokumentet

Hjälp- och utbildningsavsnittet: öppnar avsnittet i ett nytt webbläsarfönster

Stock-resurs: hämtar fotoresursen och lägger till den i det aktiva Creative Cloud-biblioteket. För licensierade resurser läggs bilder med fullständig upplösning till, och för olicensierade resurser läggs förhandsvisningar med vattenstämplar till. De monteras även som länkade till resurser i molnet på arbetsytan.