Lär dig hur du får vissa stunder i videon att sticka ut.

Guidat läge innehåller en uppsättning guidade redigeringar som vägleder dig genom en serie steg i ordningsföljd när du vill utföra en viss redigeringsuppgift. Med hjälp av guidad redigering kan du enkelt lära dig Adobe Premiere Elements och förvandla dina videoklipp till professionellt redigerade filmer.

Mer information om andra guidade redigeringar finns i Guidat läge.

Frysa en stund i videon

Frys bildruta med rörelsetitel

Använd den här guidade redigeringen för att få stunder i videoklippet att stå ut genom att frysa bildrutan och lägga till en rörelsetitel. I den här guidade redigeringen kan du specificera en viss bildruta i klippet och sedan lägga till en rörelsetitel på denna bildruta.

Använda den guidade redigeringen i snabbläget

 1. Välj Guidad > Roliga redigeringar > Skapa en fryst bildruta med en rörelsetitel.

 2. Klicka på Lägg till media och importera videoklippet. Videon läggs till i tidslinjen.

  Mer information om att importera media finns i Lägg till media.

 3. Flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta där du vill lägga till rörelsetiteln.

 4. Klicka på på indikatorn för aktuell tid för att dela klippet.

  Dela klipp
  Dela klipp
 5. Öppna panelen Titlar & text.

 6. Välj en rörelsetitelmall bland de tillgängliga alternativen och släpp den på indikatorn för aktuell tid på tidslinjen.

  Rörelsetitel
  Lägga till en rörelsetitel
 7. Välj Frys bildruta i listrutan Bakgrundsbild under Bakgrund.

  Frys bildruta
  Frys bildruta
 8. Lägg till den text du vill visa. Du kan anpassa texten genom att lägga till stilar och animering.

  Anpassa text
  Anpassa text

  Obs!

  Om du vill anpassa andra textlager markerar du motsvarande text i fönstret Monitor.

 9. Klicka på Spela upp för att titta på resultatet.

Använda den guidade redigeringen i expertläget

 1. Välj Guidad > Roliga redigeringar > Skapa en fryst bildruta med en rörelsetitel.

 2. Klicka på Lägg till media och importera videoklippet. Videon läggs till i projektresurserna.

  Mer information om att importera media finns i Lägg till media.

 3. Dra videon till tidslinjen.

 4. Flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta där du vill lägga till rörelsetiteln.

 5. Öppna panelen Titlar & text.

 6. Välj en rörelsetitelmall bland de tillgängliga alternativen och släpp den på indikatorn för aktuell tid på tidslinjen.

  Lägga till rörelsetitel
  Lägga till en rörelsetitel
 7. Välj Frys bildruta i listrutan Bakgrundsbild under Bakgrund.

  Frys bildruta
  Frys bildruta
 8. Lägg till den text du vill visa. Du kan anpassa texten genom att lägga till stilar och animering.

  Anpassa text
  Anpassa text

  Obs!

  Om du vill anpassa andra textlager markerar du motsvarande text i fönstret Monitor.

 9. Klicka på Spela upp för att titta på resultatet.

Anpassa den rörliga texten

Dubbelklicka på rörelsetiteln på tidslinjen om du vill redigera texten. Du kan formatera och animera texten på följande sätt:

 1. I dialogrutan Text kan du redigera och anpassa texten ytterligare. Skriv helt enkelt in texten igen i fältet Text för att redigera den.

 2. Klicka på Format för att välja teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg. Du kan också välja att göra texten fet, kursiv eller understruken.

 3. Välj Stil för att välja bland flera fördefinierade stilar för texten i Adobe Premiere Elements.

 4. Välj Animering för att välja från en lista med animeringsstilar för texten.

 5. Klicka på Spara som ny titel för att spara texten tillsammans med dess anpassade inställningar.

 6. Gör något av följande om du vill ändra storlek på texten eller flytta den:

  • Välj rörelsetiteln på tidslinjen och ändra storlek på texten eller flytta den.
  • Högerklicka på texten på arbetsytan och välj Markera. I listrutan väljer du sedan alternativet för den använda rörelsetitelmallen. Sedan kan du flytta och ändra textens placering på skärmen.
 7. Om du bara vill använda texten på en viss del av videon kan du klippa videon genom att dra dess vänstra och högra kant i den nedre panelen. Detta avgör då var den rörliga texten börjar och slutar i videon.

 8. Sedan kan du förhandsgranska den rörliga texten genom att spela upp videon.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy