Lägg till media

Mediefilerna är byggstenarna i filmerna som du skapar i Adobe Premiere Elements. Du kan lägga till olika typer av mediefiler (ljud, video eller bilder) från olika källor i Adobe Premiere Elements.

Mer information om filtyperna som stöds finns i Filformat som stöds.

Mer information om enheter som stöds finns i Enheter som stöds | Adobe Premiere Elements.

Du kan lägga till media i Adobe Premiere Elements på följande sätt:

 • Importera inspelade filer (ljud, video eller bilder)
 • Hämta direkt från inspelningsenheter
 • Spela in berättarröster med en mikrofon (mer information finns i Skapa berättarröster)

När du lägger till mediefiler i snabbvyn, läggs filerna till på tidslinjen i snabbvyn. I expertläge läggs filerna till på panelen Projektresurser. Du kan välja och lägga till filer på tidslinjen via panelen Projektresurser.

Alternativ för att lägga till media (Windows)

Lägga till media via den inbäddade Elements Organizer

Lägg till mediefiler från album i Elements Organizer på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till media och välj Elements Organizer.
  • Välj Arkiv > Lägg till media från > Elements Organizer.

  Den inbäddade Elements Organizer startas. 

 2. Leta reda på albumet med dina mediefiler via arbetsytan i Elements Organizer.

 3. Dra en eller flera mediefiler till tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

  Du kan också markera klippen och klicka på Lägg till filer. Klippen läggs till på tidslinjen.

 4. När klippen har lagts till på tidslinjen klickar du på Klar.

Lägga till media från filer och mappar

Importera videofiler, foton och ljudfiler från datorns hårddisk eller andra lagringsenheter (till exempel en extern hårddisk eller minnessticka).

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till media och välj Filer och mappar.
  • Välj ArkivLägg till media från > Filer och mappar.
  Add Media panel
  Add Media panel

  • Choose File Add Media From > Files And Folders.
  • (Applicable in Premiere Elements 2019 Quick view) In the Add title or media area in the monitor panel or the Quick view sceneline, click the + sign or choose  > Add Media.
  Add title or media area
  Add title or media area

 2. När du vill importera en mediefil ska du leta reda på filen, markera den i dialogrutan och klicka på Öppna.

  Markera mappen i dialogrutan och klicka på Importera mapp om du vill lägga till en hel mapp i Windows.

Obs!

Du kan även dra filer från filutforskaren i operativsystemet till tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

Lägga till numrerade bilder som ett enskilt klipp

Om du vill lägga till en sekvens av foton som ett enskilt klipp använder du alternativet Lägg till numrerade bilder som ett klipp.

Obs!

Kontrollera att alla stillbilder har rätt filnamnstillägg. Alla filnamn i sekvensen måste innehålla samma antal siffror före tillägget (t.ex. fil000.bmp, fil001.bmp och så vidare).

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till media och välj Filer och mappar.
  • Välj ArkivLägg till media från > Filer och mappar.
 2. Leta reda på och markera den första bilden i sekvensen.

 3. Gör något av följande:

  • Markera kryssrutan Numrerade stillbilder och klicka på Öppna i Windows.
  • I Mac OS markerar du kryssrutan Numrerade stillbilder och klickar på Importera.

  De numrerade filerna behandlas som en enda sekvens i Adobe Premiere Elements.

Importera foton från digitalkameror, telefoner eller flyttbara enheter

Importera foton från en kamera, en mobiltelefon eller via USB. Med det här alternativet öppnas fönstret Adobe fotohämtaren. Dessutom importeras media från enheter som lagrar videofiler på ett Flash-minne eller på en disk.

 1. Anslut en digitalkamera, mobiltelefon eller flyttbar enhet till datorn.

  Obs!

  Om en drivrutin behövs för att enheten ska fungera med systemet ska du installera den innan du importerar mediefilerna. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

 2. I Adobe Premiere Elements väljer du Lägg till media > Foton från kameror eller enheter och klickar på dialogrutan Avancerat.

  Adobe Premiere Elements – Fotohämtare (Dialogrutan Avancerat)

 3. Välj enhet i den nedrullningsbara listan Hämta foton från. Miniatyrbilder av alla filer som kan importeras visas i dialogrutan.

 4. Gör något av följande om du vill ange var filerna ska sparas:
  • Om du vill spara filer i standardmappen för Adobe ändrar du inte platsen i dialogrutan.

  • Om du vill ange en annan plats klickar du på Bläddra (Windows)/Välj (Mac OS) och väljer en mapp. Alternativt kan du klicka på Ny mapp om du vill skapa en mapp och ge den ett namn.

  • Om du vill gruppera filer efter kriterier kan du skapa en eller flera undermappar genom att klicka på Skapa undermapp. Välj ett av alternativen i den nedrullningsbara listan för att namnge undermappen.

  • Om du vill namnge filerna i mappen på ett konsekvent vis ska du klicka på listrutan bredvid fältet Byt namn på filer. Välj ett alternativ i den nedrullningsbara listan när du vill ändra namn på filerna. Filnamnet blir som standard det mappnamn du anger. När filerna läggs till i mappen och panelen Projektresurser får filnamnen ett stigande tilläggsvärde från 0001 och uppåt. Om du till exempel skriver ”sommar” ändras filnamnen till sommar0001.jpg, sommar0002.jpg och så vidare.

 5. Välj de filer som du vill lägga till på tidslinjen.

  Som standard markeras alla filer. En bockmarkering under filens miniatyrbild anger att filen har markerats. Klicka på en miniatyrbild om du vill ta bort markeringen och utesluta filen.

  Du kan också markera eller avmarkera alla filer med knappen Markera alla respektive Avmarkera alla.

 6. (Valfritt) Om du använder metadata kan du välja Bibehåll nuvarande filnamn i XMP.

 7. (Valfritt) Klicka på listrutan bredvid Använd metadata, markera en mall och fyll i fälten Skapare och Copyright.

 8. Klicka på Hämta media.

  Du kan klicka på Avbryt i förloppsdialogrutan när som helst om du vill avbryta processen.

  Om du vill ange en standardtidslängd för den importerade bilden ska du läsa Ange längd för importerade stillbilder.

Obs!

Om du inte vill använda alla filer du lägger till kan du ta bort dem från panelen Projektresurser. När du tar bort en fil från panelen tas den inte bort från den ursprungliga platsen.

Importera video från Flip, AVCHD, kameror, telefoner eller flyttbara enheter

Importera video från enheter som lagrar videofiler i ett Flash-minne eller på en disk. Bland dessa enheter finns Flip-enheter och andra kompaktvideokameror, AVCHD-, DVD-, DSLR-kameror och andra stillbildskameror samt mobiltelefoner. När du importerar sådana filer kopieras de till den plats på hårddisken som du anger. Filerna läggs även till på panelen Projektresurser.

Obs!

I Mac OS visas inte externa dvd-enheter i Videoimporteraren. Använd en intern SuperDrive i så fall.

Du kan lägga till klipp direkt på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn utan att först skapa ett projekt. När du lägger till ett klipp på en tidslinje, ändrar Adobe Premiere Elements automatiskt dina projektinställningar så att de matchar klippegenskaperna.

Om du emellertid lägger till ett klipp i ett befintligt projekt vars förinställning inte matchar klippets förinställning, visas ett meddelande. Du kan låta Adobe Premiere Elements ändra projektinställningarna så att närmaste tillgängliga förinställning används.

 1. Gör något av följande:
  • Sätt i dvd-skivan i datorns dvd-enhet.

  • Anslut kortläsaren, till exempel för SD-kort eller Memory Stick-kort, till datorn.

  • Anslut digitalkameran, mobiltelefonen eller enheten till datorn via USB -porten. 

  Obs!

  Om en drivrutin behövs för att enheten ska fungera med systemet ska du installera den innan du importerar mediefilerna. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till media > Videofilmer från kameror och enheter.
  • Välj Arkiv > Lägg till media från > Videofilmer från kameror och enheter.
  Dialogruta för videoimport

 3. Välj enhet i listrutan Källa i dialogrutan Videoimporterare.

  De filer som kan importeras visas på panelen nedanför menyn Källa. Antalet filer och innehållets storlek visas längst ned på panelen med innehållet.

  Obs!

  Videoimporteraren kan inte importera media från externa hårddiskar. Om du vill importera media från en extern hårddisk använder du alternativet Filer och mappar.

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill importera allt innehåll som visas på panelen klickar du på Markera alla.

  • Om du bara vill importera ett fåtal klipp klickar du på Avmarkera alla och markerar endast de klipp du vill importera.

  Obs!

  Klicka på klippet och klicka på knappen Spela upp på panelen Förhandsvisa om du vill förhandsvisa innehållet i ett klipp.

 5. Gör något av följande om du vill ange var filerna ska sparas:
  • Om du vill spara filer i standardmappen för Adobe ändrar du inte platsen i dialogrutan.

  • Klicka på  och välj en mapp om du vill ange en annan plats. Alternativt kan du klicka på Ny mapp och skapa samt ge namn åt en ny mapp.

 6. Välj ett av följande namnsystem för hämtade filer med menyn Förinställningar:

  Filnamn

  Behåller filnamnen som tilldelas i videokameran.

  Mapp Namn-nummer

  Om mappen heter Bröllopsbilder får klippen namnen Bröllopsbilder – 001, Bröllopsbilder – 002 och så vidare.

  Datum-filnamn

  Lägger till en tidsstämpel till filnamnet som tilldelas i videokameran. Tidsstämpeln är det aktuella datumet och den aktuella tidpunkten, d.v.s. datum och tid då filmerna överfördes till datorn.

   

  Obs!

  Om du vill ändra namn på filer tar du bort dem från panelen Projektresurser i expertvyn och importerar dem sedan på nytt.  

  Anpassad Namn-nummer

  Ange ett eget namn i fältet Namn. Om du till exempel skrev Semesterresa i fältet får klippen namnen Semesterresa-001, Semesterresa-002 och så vidare.

 7. (Valfritt) Om du vill ta bort de markerade filerna från ursprungsplatsen efter importen markerar du alternativet Ta bort originalen efter kopiering.

 8. (Valfritt) Avmarkera Lägg till i tidslinje om du inte vill lägga till de importerade klippen på tidslinjen i snabbvyn/expertvyn efter importen. De importerade klippen läggs bara till på panelen Projekt.

 9. (Valfritt) Om du vill skapa en direktfilm med de markerade klippen markerar du Skapa en direktfilm.

  Mer information om direktfilmer finns i Skapa direktfilmer.

 10. Klicka på Hämta media. Du kan klicka på Avbryt i förloppsdialogrutan när som helst om du vill avbryta processen.

Obs!

Om du inte vill använda alla videofilmer du lägger till kan du ta bort dem från panelen Projektresurser. När du tar bort en video från panelen tas den inte bort från den ursprungliga platsen. Detta rekommenderas för stora VOB-filer.

Videor med VFR

Videor tagna med mobila enheter kan ha variabel bildrutefrekvens (VFR), vilket kan leda till problem med osynkroniserade bilder och ljud vid uppspelning.

Premiere Elements 2019 identifierar VFR-innehåll i videoklippets egenskaper. Gå till Arkiv > Hämta egenskaper för > Markering för att se ett klipps egenskaper. Du kan även högerklicka på klippet i panelen Projektresurser och välja Egenskaper.

Premiere Elements 2019 synkroniserar automatiskt ljudet i videor med VFR-bilder.

Hämta video från webbkameror och WDM-enheter

Du kan hämta livevideo från webbkameror och WDM-enheter (endast Windows) och kopiera videoklippen till en viss plats på hårddisken. Med det här alternativet öppnas fönstret Hämta. 

Du kan också spela in klipp direkt till tidslinjen genom att markera kryssrutan Hämta till tidslinje.

Du kan lägga till klippen i Adobe Premiere Elements genom att följa proceduren i Lägga till media från filer och mappar.

Obs!

Se till att WDM-enheten är ansluten till systemet och att den fungerar som den ska.

 1. Gör något av följande:

  • I Windows klickar du på Lägg till media > Webbkamera eller WDM-enhet eller ArkivLägg till media från > Webbkamera eller WDM-enhet.
  • I Mac OS klickar du på Lägg till media > Webbkamera eller ArkivLägg till media från > Webbkamera.

  Hämtningsskärmen visas.

 2. Välj den enhet från vilken du vill hämta videoklipp på menyn Hämtningskälla. Videofilen som enheten hämtar visas på panelen under menyn Hämtningskälla.

  Obs!

  Du kan extrahera bildrutor med full rörelse från den integrerade kamerans webbkameraflöde.

 3. Klicka på knappen Hämta.

 4. Ange ett namn för den hämtade videon.
 5. Gör något av följande för att ange en plats för filerna:
  • Om du vill spara filer i standardmappen för Adobe ändrar du inte platsen i dialogrutan.

  • Om du vill ange en annan plats klickar du på knappen bredvid textrutan Spara till och väljer en mapp. Alternativt kan du klicka på Ny mapp och skapa samt ge namn åt en ny mapp.

 6. Klicka på Lägg till media och välj Filer och mappar.
  Du kan också spela in klipp direkt till tidslinjen genom att markera kryssrutan Hämta till tidslinje.

 7. Bläddra till den plats där du sparade videofilerna och lägg till dem på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.
  Obs!

  Du kan också använda systemets filutforskare för att hitta de sparade videofilerna och dra dem till Adobe Premiere Elements.

Hämta

Hämta

Hämta

Hämta

Hämta

Hämta

Hämta

Hämta

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto