Ordlista

3GP

Tredje generationens plattform. Ett filformat för video som spelas in på mobiltelefon.

16:9

Proportionerna på en widescreen-tv.

AC3

ADC (analog-digitalkonverterare)

Maskinvara som konverterar analoga ljud- eller videosignaler till digitala signaler som kan behandlas på datorer.

AGP-kortplats

Kortplats för AGP (Accelerated Graphics Port). En kontakt på datorns moderkort som används med ett GPU-kort. Se GPU.

kantojämnhet

Oönskade taggiga konturer på vinklade linjer i bilder eller text.

alfakanal

Sparar en projektionsyta, som definierar genomskinliga områden i en datorbild eller ett datorklipp. Färginformation sparas i tre färgkanaler – röd, grön och blå (RGB). Se även kanal.

analog video

Video som består av en kontinuerlig elektrisk signal. De flesta tv-apparater och videobandspelare är analoga enheter. Om du ska spara och hantera analog video på en dator måste videon konverteras till digital video.

kantutjämning

Att jämna ut kanterna på bilder eller text. Kantutjämnade kanter ser suddiga ut på nära håll, men jämna på normalt visningsavstånd. Kantutjämning är viktigt när du arbetar med bilder av hög kvalitet för professionell användning (t.ex. tv-sändning).

artefakt

Förvrängning i en bild eller ljudsignal. När det gäller digital video kan artefakter orsakas av att indataenheten överbelastas med för mycket signaler eller av för hög eller felaktig komprimering.

proportioner

Förhållandet mellan en bilds bredd och höjd. En standardvideo har till exempel proportionen 4:3. De flesta filmer har en mer utdragen proportion på 16:9. Se även widescreen.

ledande ljud

Se J-klipp.

samplingsfrekvens för ljud

Antalet samplingar som tas per sekund för att återge ljud digitalt. Ju högre samplingsfrekvens, desto bättre kvalitet på det digitala ljudet. En frekvens på 44 100 samplingar per sekund ger ljud med cd-kvalitet och omfattar de ljud som vi människor uppfattar.

AVI

Audio Video Interleave. Standardvideofilformatet (okomprimerat) i Microsoft® Windows®.

AV till DV-konverterare

En elektronisk enhet som konverterar analoga videosignaler till digitala videosignaler. Jämför med DV till AV-konverterare.

bitdjup

För digitala bilder och digital video anger bitdjupet det antal färger som en bild kan visa. En svartvit bild med hög kontrast (inga gråtoner) har 1 bit, vilket betyder att den kan vara av eller på (svart eller vit). Efterhand som bitdjupet ökar kan fler färger användas. 24-bitars färg gör det möjligt att visa miljontals färger.

På samma sätt anger bitdjupet för digitalt ljud antalet bitar per sampling. Ju högre tal, desto bättre ljudkvalitet.

bitmappsbild

En bild som består av individuella pixlar, som alla har egna värden som definierar intensitet och färg.

Blu-ray

Ett optisk skivformat som har fem gånger större kapacitet än dvd-skivor. Det kan lagra 25 GB på en skiva med ett lager eller 50 GB på en skiva med dubbla lager. Namnet Blu-ray kommer från den blåvioletta laser som används för att läsa skivan (till skillnad från den röda laser som används av andra optiska skivor).

blå skärm

videokamera

En digital videokamera, d.v.s. en enhet som spelar in sekvenser med kontinuerliga bilder och skapar en signal för visning eller överföring av videotagningar.

hämtning

Att överföra källvideo från en videokamera eller bandenhet till en dator. Om källvideon är analog konverteras videon till digitalt format i den här processen.

hämtningskort

Kallas ibland bara hämtningskort eller videokort. Ett kort som sitter i datorn och används för att digitalisera video. Eller, om videon redan är digital, den enhet som helt enkelt överför filen till hårddisken.

kanal

Sparar färginformation för en datorbild. Varje bild innehåller tre separata kanaler (röd, grön och blå) som kan justeras oberoende av varandra. Ytterligare kanaler, som kallas alfakanaler, kan läggas till för att definiera genomskinliga områden.

kroma

Står för krominans.

färgtransparens

En videoeffekt som används för att ta bort områden med en viss färg. Den här effekten används ofta under nyhetssändningar för att visa väderkartan bakom meteorologen.

krominans

Den färginformation i en videosignal som består av nyansen (fasvinkel) och mättnaden (amplitud).

Cinepak®

En populär codec för komprimering av videofiler på cd-rom. Cinepak har både temporal och spatial komprimering och datahastighetsbegränsning.

klipp

En digitaliserad eller hämtad del av video, ljud eller båda.

kodek

Står för engelskans COmpressor/DECompressor (komprimerings-/expanderingsenhet). En enhet eller ett program som använder algoritmer för att komprimera video- och ljudfiler, så att de blir enklare att hantera och spara, och som expanderar filer för uppspelning. Standardkodekenheter konverterar analoga videosignaler till komprimerade digitala videofiler (t.ex. MPEG) eller analoga ljudsignaler till digitala ljudfiler (t.ex. RealAudio®). Se även komprimering.

färgfält

färgkorrigering

Proceduren för att ändra färgen på video, särskilt om den har spelats in under mindre gynnsamma förhållanden, t.ex. vid dåligt ljus.

sammansättning

Att kombinera bilder för att få en slutlig "sammansatt" bild.

komprimering

Att minska datamängden, t.ex. i en ljud- eller videofil, till ett format som är mindre utrymmeskrävande.

indikator för aktuell tid

I Adobe Premiere Elements är detta ett grått handtag med en röd linje  i tidslinjen och på egenskapspanelen och ett grått handtag med en grå linje  på monitorpanelen. Du drar den här indikatorn för att navigera i klipp och identifiera särskilda bildrutor.

klipp ut

Den enklaste typen av övergång, där den sista bildrutan i ett klipp följs av den första bildrutan i nästa.

D1

Står för Digital 1, ett digitalt videoformat med bildruteproportionen 4:3 och pixelproportionen 0,9:1. D1-pixlar är rektangulära (icke-fyrkantiga), till skillnad från analoga pixlar, som är fyrkantiga. D1 är en internationell tv-standard: D1-NTSC har en bildrutestorlek på 720 x 486 pixlar, och D1-PAL har en bildrutestorlek på 720 x 576 pixlar. Se även digital video och tagningar med fyrkantiga pixlar.

datahastighet

Den mängd data som flyttas under en viss tidsperiod (t.ex. 10 MB per sekund). Används ofta för att beskriva hårddiskens förmåga att hämta och skicka information.

avkodning

Att dela upp en kodad videosignal i dess enskilda komponenter. Se även kodning.

ej sammanflätning

Att ta bort artefakter som orsakas av sammanflätad video. Se även sammanflätning.

digital video

Video som består av en binär signal, som kodats som en serie nollor och ettor. Alla data som en dator bearbetar måste vara digitala, och därför måste analog video först konverteras till digital video innan den kan redigeras på en dator. Se även analog video, AV till DV-konverterare och DV till AV-konverterare.

digitalisering

Att konvertera analog video eller analogt ljud till digitalt format.

lös upp

En toning från ett klipp till ett annat.

gitter

Att växla färgerna på intilliggande pixlar för att approximera mellanliggande färger. (Till exempel att visa intilliggande blå och gula pixlar för att approximera grönt.) Gitter gör det möjligt för bildskärmar att approximera de färger som inte kan visas.

Dolby Digital

Förstörande standardljudformat för dvd-video. Har stöd för mono- och stereoljud, men används oftast för att komprimera 5.1-surroundljud med en AC-3-codec. Se även förstörande.

drop-frame

En tidskodsjustering som utesluter vissa bildrutor för att kompensera för det ojämna formatet med 29,97 bildrutor per sekund för färgvideo. Drop frame-tidskod är viktigt i professionella användningsområden, som tv-sändning. Se även ej drop frame och uteslutna bildrutor.

bortfall

Ett område på ett magnetiskt band där information saknas. Bortfall kan uppstå p g a damm, överanvändning eller fysiska skador. Det kan orsaka slumpmässigt blinkande färgpixlar i berörda bildrutor. För att undvika bortfall bör du använda ett rengöringsband i videokameran med jämna mellanrum.

uteslutna bildrutor

Saknade bildrutor som har uteslutits under digitaliseringen eller videohämtningen. Uteslutna bildrutor kan orsakas av hårddiskar med låg dataöverföringshastighet.

DV till AV-konverterare

En elektronisk enhet som konverterar digitala videosignaler till analoga videosignaler. Jämför med AV till DV-konverterare.

DTV

Digital-tv. Används ibland om skrivbordsvideo.

DV

Avser oftast digital video, men kan även avse den typ av komprimering som används av DV-system och -format. DV kan också avse det band som används i DV-kameror och -bandenheter.

DV in

DV-ingången på en videokamera.

DV via USB

En funktion som används för att överföra video från DV-kameror via USB 2.0.

Dvd

Dvd är en förkortning av Digital Video Disk och Digital Versatile Disk. Dvd-skivor ser ut som cd-skivor, men har mycket större lagringsutrymme och räcker gott och väl till en fullängdsfilm som är komprimerad med MPEG-2. Dvd-skivor spelas upp på särskilda dvd-enheter.

dvd-format

Dvd-brännare stöder ett eller fler av följande skivformat: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL och DVD-R DL. (Observera att -R och +R skiljer sig åt, liksom -RW och +RW.) På en R-skiva kan du spela in en gång. På RW-skivor kan du spela in upprepade gånger. DL-skivor har dubbla lager. Använd R-skivor för största möjliga kompatibilitet. Alla dvd-spelare kan inte läsa RW-skivor.

dvd-markörer

Se markörer.

EBU-tidskod

Det tidskodssystem som skapats av European Broadcasting Union och som grundar sig på SECAM- eller PAL-videosignaler.

kodning

Att sammanfoga enskilda videosignaler (till exempel rött, grönt och blått) till en kombinerad signal eller konvertera en videofil till ett annat format med en kodek.

FCC

Federal Communications Commission, den myndighet som reglerar radio- och tv-sändningsstandarden i USA.

fält

Uppsättningar med växlande vågräta linjer som skapar en sammanflätad bild på tv-rutan. En hel tv-bild består av två fält: de udda linjerna i fält ett sammanflätas med de jämna linjerna i fält två. Se även sammanflätning.

slutlig version

Den färdiga videoproduktionen, skapad med klipp av hög kvalitet och klar att exporteras till valt medium. Jämför med råkopia.

FireWire

Apple® Computers varumärke för IEEE 1394.

fps

En förkortning av Frames per second, d.v.s. bildrutor per sekund, standardenhet för att mäta hastigheten på videouppspelning. Vid 15 fps och lägre kan det mänskliga ögat uppfatta de enskilda bildrutorna, vilket innebär att videon ser ryckig ut.

bildruta

En enkel stillbild i en sekvens med bilder som, när de visas i snabb följd, skapar en illusion av rörelse. Ju fler bildrutor per sekund (fps), desto jämnare ser rörelsen ut.

bildrutefrekvens

Det antal bildrutor per sekund som visas under uppspelning.

bildrutor per sekund

Se fps.

frekvens

Antalet ljudcykler per sekund, uttryckt i hertz (Hz). Frekvensen avgör ljudets tonläge.

färgrymd

Det omfång av färg- eller ljusstyrkevärden som tillåts i en videosignal. Värden som överskrider detta omfång kan orsaka förvrängning.

gråskala

Den serie med visuella toner som spänner från äkta svart till äkta vitt. I videoprogram uttrycks gråskala oftast i 10 steg.

GPU

Står för Graphics Processing Unit, d.v.s. grafikprocessor. En mikroprocessor med inbyggda funktioner för hantering av 3D-grafik som är mer effektiv än en CPU (Central Processing Unit/centralprocessor).

HDTV

High Definition TV. Ett sändningsformat som tillåter en signal med högre upplösning än de traditionella formaten NTSC, PAL och SECAM.

HDV

High Definition Video. Det format som används för att spela in data med HDTV-kvalitet med videokameror.

nyans

Skillnaden mellan färger (t.ex. rött, gult och blått). Vita, svarta och gråa toner anses inte vara nyanser.

IEEE 1394

Den gränssnittsstandard som gör det möjligt att överföra DV direkt mellan enheter, som DV-videokameror och datorer. IEEE 1394 beskriver även de kablar och kontakter som använder den här standarden. Kallas även FireWire eller i.LINK. Se även USB.

i.LINK

Sony®-varumärke för IEEE 1394.

bildstabiliserare

Kallas också för elektronisk bildstabiliserare. En teknik som används för att ta bort rörelser som uppkommer när kameran skakar.

interframe-komprimering

Ett komprimeringsschema, exempelvis MPEG, som minskar mängden videoinformation genom att bara lagra skillnaderna mellan en bildruta och de föregående bildrutorna.

sammanflätning

Ett system som har utvecklats för tv och som fortfarande används i vanliga tv-apparater. En elektronkanon skjuter elektroner på en yta som avger ljus och ritar först upp de jämna och därefter de udda vågräta linjerna på skärmen. När de jämna linjerna bleknar lyses de udda upp. Vi uppfattar de här sammanflätade fälten som fullständiga bilder.

interpolation

En metod för att fastställa nya datapunkter mellan kända datapunkter.

J-klipp

En redigering i vilken ljudet börjar före videon, vilket ger videon en dramatisk inledning. Kallas också ledande ljud.

JPEG

Står för Joint Photographic Experts Group. Det är även ett filformat som skapats av JPEG-gruppen för komprimering av stillbilder. Eftersom video består av en sekvens med stillbilder kan JPEG-komprimering användas för att komprimera video. Se även MJPEG.

nyckel

En metod för att skapa genomskinlighet, t.ex. transparens för blå skärm eller färgtransparens.

nyckelrutor

Start- och slutpunkter för animerade effekter. I Adobe Premiere Elements skapas bildrutorna mellan nyckelrutor automatiskt för att skapa jämna rörelser. Se även interpolation och övergång.

transparens

Att ersätta en del av en tv-bild med video från en annan bild. Kallas även blå skärm. Se även färgtransparens.

L-klipp

En redigering i vilken videon slutar före ljudet, vilket fungerar som en subtil övergång från en scen till nästa. Om du vill utföra ett L-klipp i tidslinjen håller du ned Alt-tangenten och drar videons högra kant åt vänster. Resultatet påminner om bokstaven L.

brevlådeformat

En teknik som används för att bevara en films ursprungliga proportioner vid uppspelning på en tv. I det här formatet läggs svart utfyllnad till i bildens över- och underkant.

icke-förstörande

Ett komprimeringsschema som inte påverkar signalkvaliteten, t.ex. överföring av DV via en IEEE 1394-anslutning.

förstörande

Ett komprimeringsschema som försämrar kvaliteten. Förstörande algoritmer komprimerar digitala data genom att ta bort data som det mänskliga ögat ändå har svårt att uppfatta och ger den högsta komprimeringsgraden.

luminans

Effekten av de kombinerade värdena för intensitet och kontrast.

Machinima

En metod för att skapa filmer där traditionellt filmhantverk kombineras med animering och virtuell 3D-teknik för spel. Machinima är ett ord, som är sammansatt av ”machine” och ”cinema”, eller ”machine” och ”animation” (ung. ”maskin och film” eller ”maskin och animering”).

markörer

Dvd-markörer anger kapitel, scener och stoppunkter för en dvd-meny. I Premiere Elements kallas dvd-markörer också för scenmarkörer. Klippmarkörer anger viktiga punkter i ett klipp. Markörer för tidslinje anger scener, titelplatser eller andra viktiga punkter i en hel film. Med klippmarkörer och tidslinjemarkörer kan du placera och trimma klipp.

mask

projektionsyta

Det genomskinliga området i en bild, som vanligtvis definieras av en form eller en blå bakgrund. Kallas även mask.

MIDI

Står för Musical Instrument Digital Interface. En standard som används för att dela data mellan elektronisk musikutrustning och datorer.

minitidslinje

En tidslinje som visas längst ned på monitorpanelen när scenvyn visas. (Se även tidslinje.)

MJPEG

Motion JPEG. En komprimeringsstandard som används för att konvertera varje enskild videobildruta till en komprimerad JPEG-bild. MJPEG är bäst lämpat för video av filmstudiokvalitet och är bättre än MPEG för tagningar som innehåller mycket rörelse. Se även MPEG.

rörelsemeny

En dvd-meny som har en rörlig bakgrundsbild i stället för en stillbild eller animerade knappar eller både och.

MP3

MPEG-1 Audio Layer 3. Både en komprimeringsstandard och ett filformat för digitalt ljud.

MPEG

Står för Motion Pictures Expert Group. Det är även en typ av komprimering och ett videoformat. Till skillnad från JPEG, där enskilda bildrutor komprimeras, är det bara skillnaderna mellan en bildruta och den föregående bildrutan som beräknas och kodas i MPEG-komprimering.

MPEG-1

En komprimeringsstandard som används för att konvertera analog video för användning i digitala program. Standarden har utformats för att ge video med i stort sett filmstudiokvalitet via en cd-rom-enhet av standardtyp. Komprimeringsgraden är ungefär 100:1.

MPEG-2

Tillägg till MPEG-1-standarden. Den utformades för att uppfylla kraven från tv-studior. MPEG-2 används för video av filmstudiokvalitet på dvd-skivor och kräver en avkodare för uppspelning.

MPEG-3

Utvecklades för HDTV, men blev överflödigt när man fann att MPEG-2 uppfyllde kraven för HDTV. Blandas ofta ihop med MP3.

MPEG-4

Bygger vidare på tidigare MPEG-standarder, med utökat stöd för direktuppspelad video och förbättrade komprimeringsscheman. Används ofta för video poddsändning (podcasting).

ursprungsredigering

Avser redigering av hämtade originalklipp, både DV och HDV, med deras okomprimerade originalkvalitet.

neutrala färger

Alla gråtoner, från svart till vitt, som saknar färg. För neutrala färgområden är RGB-värdena lika.

brus

Förvrängning av en ljud- eller videosignal, som oftast orsakas av störningar.

brusminskning

Att minska mängden brus i en inspelning eller uppspelning.

ej drop frame

Tidskodningsmetod som använder färgtv:s bildrutefrekvens på 29,97 fps. Ej drop frame-tidskod lämpar sig bäst för material som inte behöver hålla professionell kvalitet och de flesta videoformat med lägre kvalitet. Jämför med drop frame.

icke-linjär redigering

Slumpmässig redigering av video och ljud på en dator, vilket ger möjlighet att redigera var som helst i tidslinjen. Traditionell videoredigering är linjär, eftersom sekvensiell redigering från början till slut krävs.

NTSC

Står för National Television Standards Committee. En standard för färgtv-överföring som används i Nordamerika, Japan, Centralamerika och vissa länder i Sydamerika. NTSC har en sammanflätad visning med 60 fält per sekund och 29,97 bildrutor per sekund (fps).

NTSC-färgfält

Det mönster med åtta lika breda färgfält som används för att kontrollera sändningssökvägar, inspelningskvalitet, uppspelningskvalitet och skärmjustering.

NTSC RGB

Sammanflätade röda, gröna och blåa videosignaler som uppfyller NTSC-standarden och motsvarar en bilds grundfärger.

offlineredigering

Att redigera en råkopia med klipp av låg kvalitet och sedan producera den slutliga versionen med klipp av hög kvalitet, vanligtvis med ett mer avancerat redigeringssystem än det som används för att framställa råkopian.

onlineredigering

Att utföra all redigering (inklusive råkopian) på samma klipp som används för att producera den slutliga versionen.

PAL

Står för Phase Alternating Line. Den tv-standard som används i de flesta länder i Europa och Sydamerika. PAL har en sammanflätad visning med 50 fält per sekund och 25 bildrutor per sekund (fps).

PCI-kortplats

En anslutningsplats för expansionskort som finns på de flesta datorer. De flesta videoinspelningskort kräver en PCI-kortplats.

toppvärdefil

En cachefil som innehåller vågformsbilden för en ljudfil. Med toppvärdesfiler kan ett program öppna, spara och rita om ljudfiler snabbare, eftersom programmet inte behöver läsa vågformsdata varje gång ljudfilen öppnas eller visas. Toppvärdesfiler (*.pk) kan tas bort utan att de ursprungliga ljudfilerna påverkas.

pixel

En förkortning av picture element (bildelement), det minsta visningselementet på en datorskärm – en punkt med en viss färg och intensitet. Kallas ibland bildpunkt. Grafikprogram använder fyrkantiga pixlar. NTSC- och PAL-videopixlar är däremot rektangulära, och därför är datorbilder som visas på en tv förvrängda (en cirkel ser t.ex. ut som en oval) om inte bildens proportioner anpassas för video.

pixel shader

Inom 3D-grafik är detta ett program som används av grafikprocessorn för att återge ljus och färg för enskilda pixlar, vilket skapar realistiska ytor. (Alla GPU-kort har inte stöd för pixel shader-program.) Pixel shader-program används ofta för att skapa grafik till datorspel.

plugin-program

En programvarumodul som utökar funktionerna i ett program. I Adobe Premiere Elements kan du till exempel använda VST-plugin-program för att lägga till ljudeffekter.

poddsändning

Att skicka ljud- eller videofiler till mobila enheter över Internet.

affischruta

En enkel bildruta i ett klipp, som väljs som miniatyrbild för att visa klippets innehåll.

förhandsgranskningsfiler

Filer som sparar information om spår och effekter i ett projekt. Förhandsgranskningsfiler skapas under återgivningen och sparas på hårddisken. Tack vare dem går den slutliga exporten av filmen snabbare, eftersom videoredigeringsprogrammet kan använda informationen i förhandsgranskningsfilerna i stället för att återge klippen igen.

skriv ut på band

Att spela in en digital videofil på videoband.

projektförinställning

En fördefinierad uppsättning med värden som kan användas som projektinställningar.

QuickTime (MOV)

Apple Computers format för video, ljud och 3D-media.

raster

Ett rutnät med pixlar som utgör bilden på en tv eller datorskärm.

råtagning

Ursprungligt, oredigerat film- eller videomaterial som inte har ändrats.

realtid

Omedelbar bearbetning av data. I video avser realtid effekter och övergångar som du kan förhandsgranska utan att avbryta återgivningen.

regionskodning

En dvd-funktion som begränsar uppspelning av skivor till spelare i vissa regioner.

återgivning

Att använda redigeringar, effekter och övergångar på videobildrutor.

upplösning

Antalet pixlar i varje videobildruta (t.ex. 640 x 480). Högre upplösning ger bättre bildkvalitet, förutsatt att inga andra faktorer skiljer sig åt.

RGB

Rött, grönt, blått. De tre primärfärgerna, som används för att visa färg på en datorskärm eller tv.

redigera och flytta efterföljande

En funktion som automatiskt flyttar klipp på tidslinjen framåt eller bakåt i förhållande till ett infogat eller borttaget klipp.

rullande redigering

En automatisk ändring i ett närliggande klipps längd när ett klipp infogas eller tas bort eller när längden på ett klipp ändras.

råkopia

En preliminär version av en videoproduktion, som ofta monteras av klipp med lägre kvalitet än de som används för den slutliga versionen.

samplingsfrekvens

I digitalt ljud avser detta antalet samplingar per sekund. Ju högre tal, desto bättre ljudkvalitet.

mättnad

Färgstyrka eller en färgs renhet. Mättnad är mängden grått i förhållande till nyansen, mätt som ett procenttal från 0 % (grått) till 100 % (helt mättad).

scenidentifiering

Automatisk identifiering av scenförändringar i videoklipp. Du kan använda scenidentifiering när du hämtar video (men inte när du hämtar HDV), eller så kan du använda den på hämtade klipp. Premiere Elements har stöd för bildbaserad scenidentifiering.

scenmarkörer

Se markörer.

Scenvyn

En visuell layout över medieklipp så att du snabbt kan ordna klipp, titlar, övergångar och effekter.

stegning

Att flytta ljud- eller videomaterial framåt eller bakåt under förhandsgranskning.

SECAM

Systeme Electronique Couleur Avec Memoire, ett tv-format som används huvudsakligen i Östeuropa, Ryssland och Afrika. I de här länderna har tv-apparater stöd för både SECAM och PAL, men DV-kameror och dvd-spelare använder bara PAL. Adobe Premiere Elements-användare i de här länderna bör därför använda förinställningen PAL för projekt och dvd-skivor.

signal-/brusförhållande (S/N)

Detta uttrycks i decibel (dB) och är förhållandet mellan bruset och den önskade video- eller ljudsignalen. Ju högre värde, desto tydligare bild och ljud.

inskjutningsredigering

En redigeringsfunktion som anpassar utgångspunkten för föregående klipp och ingångspunkten för nästa klipp utan att mittklippet eller längden påverkas. Jämför med justeringsredigering.

justeringsredigering

En redigeringsfunktion som anpassar in- och utpunkterna för ett klipp utan att intilliggande klipp eller programmets längd påverkas. Jämför med inskjutningsredigering.

snö

Slumpmässigt brus i videobilden, som ofta orsakas av ett smutsigt bandhuvud eller dålig tv-mottagning.

källmaterial

Rå, oredigerad video som har spelats in med en kamera.

spatial komprimering

En komprimeringsmetod som minskar mängden data i en enskild videobildruta genom att identifiera områden med liknande färger och ta bort överflödiga data. Se även kodek.

dela skärm

En specialeffekt som visar två eller fler scener samtidigt på olika delar av skärmen.

tagningar med fyrkantiga pixlar

Material som har pixelproportionen 1:1, vanligtvis analog video. De flesta datorbilder har pixelproportionen 1:1. Se även D1.

stillbild

En enda videobildruta som upprepas så att den inte verkar innehålla någon rörelse.

bildmanus

En serie bilder som motsvarar alla klipp i en film. Du ordnar om bilderna för att ändra den ordning i vilken klippen visas. I Adobe Premiere Elements utförs bildmanusredigering i scenvyn. (Se Översikt över scenvyn.)

direktklipp

Den vanligast redigeringen, där på varandra följande klipp placeras efter varandra i tidslinjen. Direktklipp är bättre än övergångar när scenerna liknar varandra och du vill ha så omärkbara redigeringar som möjligt.

direktuppspelning

Att spela upp video från Internet efterhand som den tas emot i stället för att vänta med uppspelningen tills hela filen har hämtats.

striping

Att förbereda ett band för redigering genom att spela in en videosignal (t.ex. svart) med ett kontrollspår och tidskod för att garantera korrekt uppspelning. Kallas också black stripe.

lägga över

Att kombinera bilder, där ett eller flera lager har genomskinlighet. Se även sammansättning.

S-Video

Super-Video. En teknik som används för att överföra video genom att videoinformationen delas upp i två separata signaler: en för luminans (intensitet) och en annan för krominans (färg).

temporal komprimering

En komprimeringsmetod som identifierar likartade områden i videobildrutor och tar bort överflödig information. Se även kodek.

tidskod

Ett tidsformat som mäter video i timmar, minuter, sekunder och bildrutor (t.ex. 1:20:24:09), vilket möjliggör mycket exakt redigering. Se även drop frame och ej drop frame.

tidslinje

Det grafiska element i ett videoredigeringsprogram där video-, ljud- och bildklipp ordnas. (Se även minitidslinje.)

konvertering

Att översätta en fil från ett filformat till ett annat, d.v.s. att koda om dess data.

omformning

Att ändra position på objekt (t.ex. text eller bilder) genom att flytta, rotera, justera eller fördela dem.

övergång

En ändring i videon från ett klipp till ett annat. De här visuella ändringarna är ofta effekter, i vilka det ena klippets element blandas med ett annat.

genomskinlighet

Procenttal för ett videoklipps eller elements genomskinlighet.

trimning

Att ta bort bildrutor från början, mitten eller slutet av ett klipp.

övergångar

En funktion som fyller i bildrutorna mellan två bilder så att rörelsen verkar jämnare. Se även nyckelrutor.

okomprimerad video

Rå digitaliserad video som visas eller sparas i sitt ursprungliga format.

USB

Står för Universal Serial Bus. En gränssnittsstandard med plug and play-funktioner, där du kan lägga till en ny enhet till datorn utan att installera ett kort eller konfigurera andra inställningar. Se även IEEE 1394.

vertex shader

Inom 3D-grafik är detta ett program som används av grafikprocessorn för att återge effekter på ett realistiskt sätt i förhållande till objektposition i rummet. (Alla GPU-kort har inte stöd för vertex shader-program.) Vertex shader-program används ofta för att skapa grafik till datorspel.

videohämtningskort

videoformat

En standard som avgör hur videosignalen spelas in på bandet. Standarderna är DV, 8 mm, Beta och VHS.

VOB

Står för DVD Video Object. VOB-formatet används ofta för att distribuera filmer på dvd-skivor. Video, ljud, titelströmmar och menyinnehåll kombineras till en enda fil. Videoströmmen är vanligtvis MPEG-2.

widescreen

Alla proportioner för film och video som är större än standardformatet 4:3. Tidigare användes det om bredbildsfilm, men nu avser det oftast 16:9-formatet som har blivit standardwidescreen för dvd, eftersom det är vad som används för HDTV.

zooma

Att flytta kamerans fokus antingen närmare eller längre bort under tagning.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto