Dela till DVD eller Blu-ray

Obs!

Varje gång det är dags för en ny version av Adobe Premiere Elements granskar Adobe branschstandarder, marknadstrender och användarfeedback för att utforma de nya funktionerna. I Premiere Elements 2018 har stödet för Blu-ray- och AVCHD-skivbränning tagits bort. Du kan fortfarande exportera i formaten H264 AVCHD och H264 Blu-ray med hjälp av de avancerade inställningarna på fliken Anpassat i arbetsflödet Exportera och dela.

När du har förhandsgranskat filmen och är nöjd med den kan du bränna projektet på en dvd- eller Blu-ray-skiva. Kontrollera att den du valt är kompatibel med både dvd-brännaren och dvd-spelaren. Du måste även ha tillräckligt mycket ledigt utrymme på hårddisken för de komprimerade filerna samt eventuella virtuella minnesfiler som skapas vid exporten. Om det saknas tillräckligt med ledigt utrymme på en diskpartition kan du ange en annan partition för virtuella minnesfiler med kommandot Redigera > Inställningar > Virtuellt minne/Adobe Premiere Elements > Inställningar > Virtuellt minne. (Du kan kontrollera hur mycket plats som krävs i dialogrutan Bränn.)

Obs!

Om dvd-brännaren inte är kompatibel med Adobe Premiere Elements kan du bränna projektet till en dvd-mapp och sedan bränna mappen till dvd med det program som medföljde brännaren.

Skivbränning

Beroende på projektets längd och komplexitet samt datorns prestanda kan det ta flera timmar att koda (komprimera) video och ljud för en dvd-skiva. Om du planerar att bränna flera skivor med samma innehåll och kvalitet kan du spara tid genom att bränna dem i samma session. Då slipper du komprimera projektet mer än en gång.

 

Skivbränningsfel

Premiere Elements skapar och sparar en ISO-bild när det inte går att bränna en skiva på grund av ett maskinvarufel. Du kan sedan bränna ISO-bilden till en skiva när du vill. Se Skivbränningsfel.

Obs!

I Premiere Elements konverteras allt ljud till 16-bitars djup och 48 kHz samplingsfrekvens som krävs för dvd-skivor. För att få bästa möjliga resultat bör du spela in ljud med de här inställningarna.

Bränn till AVCHD | Premiere Elements 2015 och tidigare versioner

 1. Anslut och starta alla externa dvd-brännare innan du startar Premiere Elements.

 2. Klicka på Skiva på panelen Exportera och dela.

 3. Välj AVCHD i skivvyn.

 4. Välj Skiva som alternativ för Bränn på.

 5. Skriv in ett namn på skivan. Detta namn visas när du sätter i skivan i en dator när dvd-bränningen är klar. (Standardnamnet är en datumstämpel med 24 h-formatet ÅÅÅÅMMDD_ttmmss.)

 6. Välj en brännare på menyn Sökväg till brännare.

 7. Kontrollera att det sitter en kompatibel skiva i enheten. Om du sätter i en skiva klickar du på Skanna igen för att kontrollera alla anslutna brännare efter giltiga media.

 8. I rutan Kopior anger du antalet skivor du vill bränna under den här sessionen. Du ombeds sätta i nya skivor tills alla har bränts. Kodningen av video och ljud utförs endast en gång.

 9. Vid Val av förinställning väljer du det alternativ som motsvarar tv-standarden som används i det område den tänkta publiken bor.

 10. (Valfritt) Markera Anpassa innehåll efter ledigt utrymme. Om du bränner till en dvd kan du avmarkera detta alternativ och dra reglaget för att välja den videokvalitet du vill ha. (Detta alternativ är som standard markerat för dvd och avmarkerat för Blu-ray.)

 11. Klicka på Bränn för att börja konvertera projektet till dvd- eller Blu-ray-format och bränna skivan. Om du bränner en dvd-skiva, och det inte finns någon brännare, kan du bränna till en dvd-mapp och sedan bränna filerna till en dvd-skiva när det finns en brännare.

  Obs!

  Kodning av video och ljud för en skiva kan ta flera timmar.

Bränna till en dvd-mapp

Om dvd-brännaren inte är kompatibel med Premiere Elements så kan du bränna projektet till en mapp i stället. Då skapas en dvd-kompatibel fil som du kan bränna till en skiva med ett redigeringsprogram för dvd-/cd-skivor.
.

Obs!

Du kan endast bränna ett dvd-projekt till en mapp. Du kan inte bränna ett Blu-ray-projekt till en mapp.

 1. Om skivvyn inte visas klickar du på Exportera och dela för att öppna panelen Exportera och dela. Klicka sedan på Skiva.

 2. Välj något av Mappalternativen som mål för projektet på menyn Bränn på. För filmprojekt som är större än en enlagersskiva på 4,7 GB väljer du Mapp (8,5 GB) för att kunna använda skivor med dubbla lager.

 3. Skriv ett namn för mappen.

 4. Klicka på Bläddra och ange en plats för mappen.

 5. Klicka på Bränn när du vill börja skapa mappen.

  Obs!

  Kodning av video och ljud för en skiva kan ta flera timmar.

Exportera som AVCHD och bränna till dvd | Premiere Elements 2015 och tidigare versioner

Använd AVCHD om du vill exportera videon till ett HD-format som du kan bränna på en dvd-skiva. De filer som genereras är Blu-ray-kompatibla och kan spelas upp med en AVCHD-kompatibel Blu-ray-spelare.

Du kan också exportera de genererade filerna till en mapp på datorn.

Obs!

Du kan exportera filerna till en minnessticka och spela upp dem genom att ansluta enheten till USB-porten på en Blu-ray-spelare. Du kan också spela upp filerna på datorn med en mediespelare som har stöd för Blu-ray-filer.

Du bränner ett projekt i AVCHD-format på samma sätt som när du bränner skivor eller mappar. Du hittar mer information i de associerade avsnitten om att bränna till skivor och mappar.

Obs!

Adobe Premiere Elements har endast stöd för stoppmarkörer i dvd-filmer. Om ditt projekt innehåller menystoppmarkörer, är de endast tillgängliga om du bränner projektet på en dvd-skiva. Stoppmarkörerna är inte tillgängliga om du bränna projektet på en Blu-ray-skiva eller på AVCHD.

Information om att bränna skivor och kompatibilitet

Om du har en kompatibel dvd-brännare ansluten till datorn kan du skapa en dvd- eller Blu-ray-skiva direkt från Premiere Elements. Du kan spela upp de skivor som du skapar på en tv eller i skivspelare för datorer. I Premiere Elements skapas videoskivor. (Programmet skapar inte data- eller ljudskivor.) Skrivbords-dvd-brännare använder en inspelningsbar DVD-5 skiva (DVD+/-R), som har en kapacitet på 4,7 GB och som kan innehålla ungefär två timmars högkvalitativ videofilm.

Vanligtvis har en Blu-ray-skiva en kapacitet på 25 GB och kan innehålla 135 minuter med HD-video i MPEG-2-format plus 2 timmar med SD-material eller så kan den innehålla totalt 10 timmar med SD-innehåll. Blu-ray-skivor finns i formaten BD-R (inspelningsbar) och BD-RE (återskrivningsbar).

Premiere Elements har stöd för enlagers dvd-skivor på 4,7 GB av följande typer: DVD+R, DVD+RW, DVD‑R och DVD‑RW. Programmet har även stöd för 8,5 GB DVD+R-skivor med dubbla lager. Välj ett medium som stöds både av dvd-brännaren och den dvd-spelare som du vill spela upp dvd-skivan på. Tyvärr stöder inte alla dvd-brännare och dvd-spelare alla typer av dvd-skivor. Exempelvis har många, men inte alla, DVD-spelare för TV stöd för DVD+R-skivor.

DVD-R

För det här formatet används inspelningsbara skivor som kan skrivas en gång, och det är kompatibelt med fristående dvd-spelare och dvd-rom-enheter. DVD-R-skivor finns i två medietyper: General Use och Authoring. Med de flesta vanliga DVD-R-brännare kan du använda de billigare General Use-skivorna, och med vissa professionella brännare kan du använda Authoring-skivor. Du måste använda rätt medietyp för den brännare du har. När skivorna väl har skrivits bör de gå att läsa i båda typerna av dvd-spelare eller -enhet. (DVD-R-skivor av typen General Use är utformade för att förhindra säkerhetskopiering av krypterade, köpta dvd-skivor.)

DVD+R

Detta format, som kan skrivas en enda gång, är kompatibelt med de flesta dvd-spelare och dvd-rom-enheter. Den första generationen +RW-brännare stöder inte DVD+R-inspelning och kan förmodligen inte heller uppgraderas till att göra det. Alla nyare modeller av DVD+RW-brännare har dock stöd för DVD+R-inspelning. Kompatibiliteten för DVD+R-skivor i fristående dvd-spelare liknar den för DVD-R.

DVD-RW/DVD+RW

Dessa format har liknande funktionalitet och kompatibilitet med dvd-brännare och -spelare. DVD-RW och DVD+RW använder skivor som du kan bränna om fler än 1 000 gånger under ideala förhållanden. De flesta fristående dvd-spelare kan spela upp video som spelats in på DVD-RW och DVD+RW, men kompatibiliteten är inte lika hög som med DVD-R och DVD+R. Nyare DVD-RW-brännare kan även bränna till DVD-R.

Obs!

Om dvd-brännaren inte är kompatibel med Premiere Elements kan du bränna projektet till en mapp. På så sätt kan du använda programvaran som medföljde brännaren när du bränner den slutgiltiga dvd-skivan.

Kompatibilitetsproblem för dvd-skivor

När du väljer medier och maskinvara bör du tänka på följande när det gäller kompatibilitet:

 • DVD+R- och DVD-R-formaten är kompatibla med fler fristående spelare än DVD+RW och DVD-RW.

 • DVD-ROM-enheter är kompatibla med fler dvd-format än fristående dvd-spelare, eftersom det ofta är enklare att uppdatera firmware och drivrutiner för datorer än för fristående spelare.

 • Äldre dvd-spelare har stöd för färre dvd-format.

Markera förinställningen för ett visst format enligt tillgängligt utrymme på målmediet och målpublikens behov.

Bränna till dvd-skivor, Blu-ray-skivor eller en AVCHD ISO-bild

Bränna till Blu-ray eller AVCHD som kan användas för Premiere Elements 2015 och tidigare versioner

Om dvd-brännaren inte är kompatibel med Premiere Elements kan du bränna projektet till en ISO-bild i stället. Detta skapar en dvd-/Blu-ray-/AVCHD-kompatibel ISO-fil som kan brännas till en skiva med alla program som kan skriva ISO till skiva.

 1. Om skivvyn inte visas klickar du på Exportera och dela för att öppna panelen Exportera och dela. Klicka sedan på Skiva.

 2. Klicka på Ja om du vill lägga till en dvd-meny på skivan. Klicka på Nej om du vill bränna utan någon meny.

  Skapa en dvd-meny

 3. Du kan välja ett menytema för dvd-menyn. Klicka på ett tema för att välja det.

  Klicka på listrutan för att utöka menyn och visa fler teman. Klicka på Fortsätt.

  Välj tema

  Markera Lägg till menymarkörer automatiskt om du vill lägga till menymarkörer i menytemat. Klicka på Inställningar för att utöka inställningsavsnittet och konfigurera följande inställningar:

  • Vid varje scen: Markera det här alternativet för att lägga till en menymarkör i varje scen.
  • Markörer totalt: Markera och ange antalet menymarkörer som du vill lägga till.
  • Radera befintliga menymarkörer: Markera det här alternativet om du vill ta bort alla befintliga menymarkörer.
  Menymarkörer – Inställningar

 4. Välj dvd, Blu-ray eller AVCHD.

 5. Välj något av ISO-alternativen som mål för projektet på menyn Bränn på. För dvd-/AVCHD-filmprojekt som är större än en enlagersskiva på 4,7 GB väljer du ISO (8,5 GB) för att kunna använda skivor med dubbla lager.

  För Blu-ray-filmprojekt som är större än en enlagersskiva på 25 GB väljer du ISO (50 GB) för att kunna använda skivor med dubbla lager.

   

  Välj ISO-typ

 6. Skriv ett namn för ISO-filen.

 7. Klicka på Bläddra och ange en plats för ISO-filen.

 8. Klicka på Bränn för att börja skapa ISO-bilden.

Videokodning för dvd- och Blu-ray-skivor

Att skapa en dvd- eller Blu-ray-skiva innebär att videofilmen kodas till MPEG-2-formatet eller formatet H.264 (endast Blu-ray). Komprimeringen minskar storleken på video- och ljudfiler så att de tar upp mindre lagringsplats. Exempelvis upptar en 60 minuter lång video i Premiere Elements cirka 13 GB utrymme. En dvd med ett lager har dock bara kapaciteten 4,7 GB. (Dvd-skivor med dubbla lager har kapaciteten 8,5 GB.) För att bevara maximal kvalitet komprimeras filmen i Premiere Elements bara så mycket som krävs för att den ska få plats på skivan. Ju kortare filmen är, desto mindre komprimering krävs, och desto högre blir videokvaliteten på skivan.

Obs!

Förinställningarna för Blu-ray är lämpliga för export av filer med AVCHD-kvalitet.

Komprimering av video och ljud för en skiva tar lång tid, även på avancerade datorer. Hur lång tid som krävs varierar beroende på processorhastigheten, mängden ledigt minne och projektets komplexitet och längd. Ett standardvideoprojekt på 60 minuter kan ta mellan 4 och 6 timmar att bränna. Många som producerar dvd- och Blu-ray-skivor bränner projekt på natten.

Obs!

Blu-ray-formatet H.264 är arbetsintensivt för datorn och tar därför lång tid att koda. Komprimeringen är dock hög och tillåter mer videodata per MB. MPEG-2 är inte lika arbetsintensivt för datorn och därmed snabbare, men mängden videoinformation per MB är mindre.

Skapa skivor för olika geografiska regioner

Om du delar dvd- eller Blu-ray-skivor med någon från ett annat land kan du behöva bränna skivan med en annan tv-standard. Nästan överallt i världen används en av två tv-standarder för videoenheter (från videokameror till dvd- och Blu-ray-spelare): NTSC i Japan och Nordamerika och PAL i större delen av Europa och Mellanöstern.

I Premiere Elements kan du skapa filmer för både NTSC och PAL, så du kan alltid skapa skivor som passar den avsedda regionen. Du får förstås bäst resultat om den hämtade videon matchar den tv-standard som du tänker exportera till.

NTSC

Nordamerika, delar av Sydamerika, Japan, Filippinerna, Taiwan-regionen, Sydkorea, Guam, Myanmar med flera.

 

PAL

Europa, Mellanöstern och delar av följande världsdelar: Asien, Afrika, Sydamerika.

 

 

Riktlinjer för att bränna skivor

När filmen innefattar all redigering och navigering du vill ha är själva bränningsprocessen ganska enkel. Inkompatibla enheter eller media eller oväntade tidsfaktorer kan dock påverka kvalitet och slutförande. För att du ska lyckas med dina dvd-skivor bör du följa riktlinjerna nedan.

Obs!

Om det uppstår något kodningsfel läser du avsnittet Felsökning i hjälpen.

 • Se till att du har gott om tid. Kodning av video och ljud för en skiva kan ta flera timmar. Fundera på att bränna under natten. Om du vill bränna flera dvd- eller Blu-ray-skivor bör du bränna dem under samma session, med hjälp av alternativet Kopior i dialogrutan Bränn, så behöver du bara koda projektet en gång.

 • Uppdatera drivrutiner och firmware. Kontrollera att du har de senaste versionerna av drivrutiner och inbyggd programvara (programvara som ingår i ROM-enheter med instruktioner som styr kringutrustningen) för brännaren. Du kan hämta uppdateringar på Internet.

 • Välj en kompatibel brännare. Om du vill bränna en dvd- eller Blu-ray-skiva med Premiere Elements måste du ha en kompatibel brännare. Först måste du kontrollera att du har en brännare, inte bara en CD-ROM-, CD-R-, DVD-ROM- eller Blu-ray-spelare. Kontrollera sedan om enheten är kompatibel med Premiere Elements genom att leta efter den på menyn Sökväg till brännare när du valt Skiva på panelen Exportera och dela.

 • När du bränner en dvd väljer du en inspelningsbar kvalitetsskiva och ett kompatibelt dvd-format. Tyvärr stöder inte alla dvd-brännare och dvd-spelare alla typer av dvd-skivor. Du kan inte bränna dvd-skivor om inte dvd-brännaren stöder skivans format. Till exempel kan du inte bränna -R- eller -RW-skivor med en brännare som bara stöder +R- eller +RW-skivor. Detsamma gäller dvd-spelare. Många äldre dvd-spelare kanske inte kan identifiera återskrivningsbara skivor som skapats med en nyare dvd-brännare.

 • Se till att du har gott om defragmenterat och ledigt hårddiskutrymme. Du måste ha tillräckligt mycket ledigt utrymme på hårddisken för att rymma alla komprimerade filer samt eventuella tillfälliga filer som skapas vid exporten. Projektets utrymmeskrav visas i dialogrutan Bränn.

 • Gör inga förhandsgranskningar i onödan. Förhandsgranskningar på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn är praktiska om du vill se hur den färdiga filmen ser ut och spelas upp, men det tar tid att skapa dem och de används inte vid bränningen.

 • Testa skivorna. Om du gör något misstag med en inspelningsbar skiva måste du använda en annan skiva, men om du använder en återskrivningsbar skiva kan du använda den igen. Därför kan det vara klokt att använda en DVD-RW- eller BD-RE-skiva (återskrivningsbar) när du gör testskivor och sedan använda en DVD-R General Use-skiva eller BD-R-skiva för de slutgiltiga eller extra kopiorna. DVD-R General Use är ett inspelningsformat som kan skrivas en gång och som har hög kompatibilitet med både fristående dvd-spelare och DVD-ROM-enheter.

 • Gör inga onödiga uppgifter på datorn när du exporterar. Stäng av skärmsläckare och strömsparare. Undvik att söka efter virus, hämta uppdateringar, söka på Internet, spela spel etc.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?