Användarhandbok Avbryt

Grunderna för komprimering och datahastighet

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om komprimering

När du exporterar en film väljer du en codec för att komprimera informationen för lagring och överföring (till exempel på en dvd-skiva) samt för att expandera informationen så att den kan visas igen. Namnet ”codec” är en förkortning av dess funktioner, komprimering och expandering (compression och decompression). Under komprimeringen tas onödig information och information som förekommer flera gånger bort, så att ursprungsfilen förlorar information. Därför betraktas de flesta codecenheter somförstörande. Vissa codecenheter kan vara förstörande, men ändå komprimera med bibehållen hög kvalitet. DV- och MPEG-codecenheter är särskilt bra att använda om du vill bibehålla god kvalitet. Vid videokomprimering minskas filstorleken och dataöverföringshastigheten, vilket ger jämn uppspelning och minskar behovet av lagringsutrymme. Det finns många olika codecenheter tillgängliga, och du får välja den som passar dina behov bäst. Den codec som passar bäst för att komprimera tecknade animeringar är ofta inte så bra när det gäller att komprimera video med mycket action. När du exporterar från Premiere Elements behöver du vanligtvis bara välja leveransmedium, så väljs en lämplig kodek automatiskt.

Om den exporterade filmen ska spelas upp från en hårddisk eller en cd-skiva bör du kontrollera att den codec du använder för att exportera videon är tillgänglig för de som ska visa filmen. De flesta codecenheter för digital video och webben finns redan tillgängliga i de flesta system. Om du använder en codec som hör till en viss produkt bör du dock se till att de som ska visa filmen använder samma produkt eller att de lätt kan få tag i den codec du använder.

Om du tänker skapa en dvd-skiva eller spela in på band är codec-kompatibiliteten irrelevant. Din målgrupp behöver endast ha maskinvaran som krävs för att spela upp filen.

Om datahastighet

Med vissa videokodekenheter kan du ange datahastigheten, som styr hur mycket videoinformation som bearbetas varje sekund under uppspelning. När du anger en datahastighet i Premiere Elements anger du den maximala datahastigheten, eftersom den verkliga datahastigheten varierar beroende på det visuella innehållet i varje bildruta.

Vilken datahastighet du anger beror på videons syfte. I följande lista finns riktlinjer för datahastighet för vissa användningsområden:

Dvd-produktion

Datahastigheten bör ge maximal kvalitet samtidigt som hela programmet ska rymmas på det tillgängliga utrymmet på dvd-skivan. Som standard justeras dvd-hastigheten automatiskt i Premiere Elements.

Produktion av andra videoformat än DV

Datahastigheten bör inte överstiga hårddiskens dataöverföringshastighet eftersom videon spelas upp från hårddisken till inspelningsenheten. I dokumentationen för hårddisken finns information om dataöverföringshastigheten.

Hårddiskuppspelning

Ta reda på den genomsnittliga dataöverföringshastigheten hos de hårddiskar där videon ska spelas upp och ställ in datahastigheten efter det. Vanligtvis har hårddiskar på 7 200 rpm stöd för datahastigheter på 20 till 35 MB per sekund, vilket är högt. Som en jämförelse är den genomsnittliga datahastigheten för digital video 3,6 MB per sekund. För att få uppspelning av hög kvalitet brukar det därför inte vara nödvändigt att ställa in datahastigheten så högt som 20 till 35 MB per sekund. Om du exporterar video som du vill använda i något annat redigeringssystem eller i ett sammansättningsprogram som Adobe After Effects bör du dock exportera med maximal kvalitet. Använd en icke-förstörande codec, alltså en codec som komprimerar utan att utesluta information, och ange den datahastighet som redigeringssystemet stöder för videohämtning och -redigering.

Cd-rom-uppspelning

Datahastigheten beror på cd-enhetens hastighet. Om du till exempel förbereder en slutgiltig videofil för en cd-enhet med dubbel hastighet (300 kilobyte per sekund) kan du ange mellan 150 kilobyte och 200 kilobyte per sekund för att täcka in både datahastigheten för enheten och det system som krävs för att flytta informationen.

Intranätsuppspelning

Datahastigheten kan vara 100 kilobyte per sekund eller snabbare, beroende på hur snabbt intranätet är. Ett intranät är ett nätverk inom ett företag eller ett hushåll som använder samma nätverksprotokoll som Internet. Eftersom intranätens storlek är begränsad används ofta kommunikationslinjer med högre kvalitet än standardtelefonlinjer, så de är oftast mycket snabbare än Internet.

Direktuppspelning av video över webben

Även om det numera är allt färre som använder fjärranslutning bör du ändå anpassa datahastigheten efter användare som fortfarande ansluter till Internet med denna metod för att filen ska kunna ses av så många användare som möjligt. Direktuppspelning av video på webben hindras av den begränsade bandbredden (56 kB eller mindre) hos de flesta vanliga modem. Använd högre bithastighet om du vet att de som ska visa videon har bredbandsanslutning, till exempel DSL eller kabelmodem.

Uppspelning från en handdator

Datahastigheten är mycket viktig eftersom handdatorerna är små, har lägre kapacitet och lägre hastighet. Datahastigheten kan variera mellan 8 och 90 kilobit per sekund beroende på vilken enhet det är. Du kan välja förinställda alternativ för QuickTime-export i Premiere Elements om du vill exportera en fil som är optimerad för uppspelning på en handdator.

Hämta en videofil från Internet

Datahastigheten är mindre viktig än storleken på videofilen eftersom det största problemet är hur lång tid det tar att hämta filen. Det kan dock ändå vara bra att minska datahastigheten för hämtningsbara videofiler, eftersom du då minskar videofilens storlek så att den kan hämtas snabbare.

Om komprimeringsnyckelrutor

Komprimeringsnyckelrutor skiljer sig från de nyckelrutor som du använder för att styra spår- eller klippegenskaper, som ljudvolym eller klipprotation. När du exporterar en film placerar Premiere Elements automatiskt ut komprimeringsnyckelrutor med regelbundna intervall i filmen. Under komprimeringen lagras dessa nyckelrutor som fullständiga bildrutor. Bildrutorna mellan nyckelrutorna kallas mellanliggande bildrutor. I Premiere Elements jämförs varje mellanliggande bildruta med bildrutan före, och bara den information som är annorlunda sparas. Den här processen kan minska filstorleken ordentligt beroende på hur nyckelrutorna är placerade. Färre nyckelrutor och fler mellanliggande bildrutor ger mindre filer med bilder och uppspelning av lägre kvalitet. Fler nyckelrutor och färre mellanliggande bildrutor ger betydligt större filer med bilder och uppspelning av högre kvalitet.

Till exempel får en video med en person som pratar en mindre filstorlek än en video med mycket rörelse, eftersom det bara är munnen och små ansiktsuttryck som ändras från bildruta till bildruta. En video med ett sportevenemang kräver däremot många nyckelrutor och mellanliggande bildrutor, eftersom det är stora skillnader mellan bildrutorna. Detta ger en större filstorlek eller sämre kvalitet på uppspelningen, beroende på hur mycket videon komprimeras.

Det kan vara svårt att välja rätt komprimeringsinställningar. Du måste justera inställningarna beroende på videomaterialets typ, målleveransformatet och den tänkta publiken. För det mesta får du prova dig fram till rätt komprimeringsinställningar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?