Om komprimering

När du exporterar en film väljer du en codec för att komprimera informationen för lagring och överföring (till exempel på en dvd-skiva) samt för att expandera informationen så att den kan visas igen. Namnet ”codec” är en förkortning av dess funktioner, komprimering och expandering (compression och decompression). Under komprimeringen tas onödig information och information som förekommer flera gånger bort, så att ursprungsfilen förlorar information. Därför betraktas de flesta codecenheter somförstörande. Vissa codecenheter kan vara förstörande, men ändå komprimera med bibehållen hög kvalitet. DV- och MPEG-codecenheter är särskilt bra att använda om du vill bibehålla god kvalitet. Vid videokomprimering minskas filstorleken och dataöverföringshastigheten, vilket ger jämn uppspelning och minskar behovet av lagringsutrymme. Det finns många olika codecenheter tillgängliga, och du får välja den som passar dina behov bäst. Den codec som passar bäst för att komprimera tecknade animeringar är ofta inte så bra när det gäller att komprimera video med mycket action. När du exporterar från Premiere Elements behöver du vanligtvis bara välja leveransmedium, så väljs en lämplig kodek automatiskt.

Om den exporterade filmen ska spelas upp från en hårddisk eller en cd-skiva bör du kontrollera att den codec du använder för att exportera videon är tillgänglig för de som ska visa filmen. De flesta codecenheter för digital video och webben finns redan tillgängliga i de flesta system. Om du använder en codec som hör till en viss produkt bör du dock se till att de som ska visa filmen använder samma produkt eller att de lätt kan få tag i den codec du använder.

Om du tänker skapa en dvd-skiva eller spela in på band är codec-kompatibiliteten irrelevant. Din målgrupp behöver endast ha maskinvaran som krävs för att spela upp filen.

Om datahastighet

Med vissa videokodekenheter kan du ange datahastigheten, som styr hur mycket videoinformation som bearbetas varje sekund under uppspelning. När du anger en datahastighet i Premiere Elements anger du den maximala datahastigheten, eftersom den verkliga datahastigheten varierar beroende på det visuella innehållet i varje bildruta.

Vilken datahastighet du anger beror på videons syfte. I följande lista finns riktlinjer för datahastighet för vissa användningsområden:

Dvd-produktion

Datahastigheten bör ge maximal kvalitet samtidigt som hela programmet ska rymmas på det tillgängliga utrymmet på dvd-skivan. Som standard justeras dvd-hastigheten automatiskt i Premiere Elements.

Produktion av andra videoformat än DV

Datahastigheten bör inte överstiga hårddiskens dataöverföringshastighet eftersom videon spelas upp från hårddisken till inspelningsenheten. I dokumentationen för hårddisken finns information om dataöverföringshastigheten.

Hårddiskuppspelning

Ta reda på den genomsnittliga dataöverföringshastigheten hos de hårddiskar där videon ska spelas upp och ställ in datahastigheten efter det. Vanligtvis har hårddiskar på 7 200 rpm stöd för datahastigheter på 20 till 35 MB per sekund, vilket är högt. Som en jämförelse är den genomsnittliga datahastigheten för digital video 3,6 MB per sekund. För att få uppspelning av hög kvalitet brukar det därför inte vara nödvändigt att ställa in datahastigheten så högt som 20 till 35 MB per sekund. Om du exporterar video som du vill använda i något annat redigeringssystem eller i ett sammansättningsprogram som Adobe After Effects bör du dock exportera med maximal kvalitet. Använd en icke-förstörande codec, alltså en codec som komprimerar utan att utesluta information, och ange den datahastighet som redigeringssystemet stöder för videohämtning och -redigering.

Cd-rom-uppspelning

Datahastigheten beror på cd-enhetens hastighet. Om du till exempel förbereder en slutgiltig videofil för en cd-enhet med dubbel hastighet (300 kilobyte per sekund) kan du ange mellan 150 kilobyte och 200 kilobyte per sekund för att täcka in både datahastigheten för enheten och det system som krävs för att flytta informationen.

Intranätsuppspelning

Datahastigheten kan vara 100 kilobyte per sekund eller snabbare, beroende på hur snabbt intranätet är. Ett intranät är ett nätverk inom ett företag eller ett hushåll som använder samma nätverksprotokoll som Internet. Eftersom intranätens storlek är begränsad används ofta kommunikationslinjer med högre kvalitet än standardtelefonlinjer, så de är oftast mycket snabbare än Internet.

Direktuppspelning av video över webben

Även om det numera är allt färre som använder fjärranslutning bör du ändå anpassa datahastigheten efter användare som fortfarande ansluter till Internet med denna metod för att filen ska kunna ses av så många användare som möjligt. Direktuppspelning av video på webben hindras av den begränsade bandbredden (56 kB eller mindre) hos de flesta vanliga modem. Använd högre bithastighet om du vet att de som ska visa videon har bredbandsanslutning, till exempel DSL eller kabelmodem.

Uppspelning från en handdator

Datahastigheten är mycket viktig eftersom handdatorerna är små, har lägre kapacitet och lägre hastighet. Datahastigheten kan variera mellan 8 och 90 kilobit per sekund beroende på vilken enhet det är. Du kan välja förinställda alternativ för QuickTime-export i Premiere Elements om du vill exportera en fil som är optimerad för uppspelning på en handdator.

Hämta en videofil från Internet

Datahastigheten är mindre viktig än storleken på videofilen eftersom det största problemet är hur lång tid det tar att hämta filen. Det kan dock ändå vara bra att minska datahastigheten för hämtningsbara videofiler, eftersom du då minskar videofilens storlek så att den kan hämtas snabbare.

Om komprimeringsnyckelrutor

Komprimeringsnyckelrutor skiljer sig från de nyckelrutor som du använder för att styra spår- eller klippegenskaper, som ljudvolym eller klipprotation. När du exporterar en film placerar Premiere Elements automatiskt ut komprimeringsnyckelrutor med regelbundna intervall i filmen. Under komprimeringen lagras dessa nyckelrutor som fullständiga bildrutor. Bildrutorna mellan nyckelrutorna kallas mellanliggande bildrutor. I Premiere Elements jämförs varje mellanliggande bildruta med bildrutan före, och bara den information som är annorlunda sparas. Den här processen kan minska filstorleken ordentligt beroende på hur nyckelrutorna är placerade. Färre nyckelrutor och fler mellanliggande bildrutor ger mindre filer med bilder och uppspelning av lägre kvalitet. Fler nyckelrutor och färre mellanliggande bildrutor ger betydligt större filer med bilder och uppspelning av högre kvalitet.

Till exempel får en video med en person som pratar en mindre filstorlek än en video med mycket rörelse, eftersom det bara är munnen och små ansiktsuttryck som ändras från bildruta till bildruta. En video med ett sportevenemang kräver däremot många nyckelrutor och mellanliggande bildrutor, eftersom det är stora skillnader mellan bildrutorna. Detta ger en större filstorlek eller sämre kvalitet på uppspelningen, beroende på hur mycket videon komprimeras.

Det kan vara svårt att välja rätt komprimeringsinställningar. Du måste justera inställningarna beroende på videomaterialets typ, målleveransformatet och den tänkta publiken. För det mesta får du prova dig fram till rätt komprimeringsinställningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy