Användarhandbok Avbryt

Arbeta med virtuellt minne

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om virtuellt minne

När du redigerar ett projekt används diskutrymmet för att lagra virtuella minnesfiler för projektet i Adobe Premiere Elements. Dessa innehåller hämtade video- och ljudfiler, anpassat ljud och förhandsgranskningsfiler. Anpassade ljudfiler och förhandsgranskningsfiler används i Adobe Premiere Elements för att optimera prestanda, vilket möjliggör redigering i realtid, hög bearbetningskvalitet och effektiva utdata. Alla virtuella minnesfiler bevaras över arbetssessioner. Om du tar bort anpassade ljudfiler återskapas de automatiskt i Adobe Premiere Elements. Om du däremot tar bort förhandsgranskningsfiler återskapas dessa inte automatiskt.

Som standard lagras virtuella minnesfiler när du sparar ett projekt. Det virtuella minnesutrymme som krävs ökar när filmen blir längre och mer komplex. Om du har tillgång till flera diskar väljer du Redigera > Inställningar > Virtuellt minne/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Virtuellt minne. Ange diskarna som används i Premiere Elements för dessa filer. För att få bästa möjliga resultat bör du ställa in det virtuella minnet i början av projektet, innan du börjar hämta eller redigera material.

Typer av virtuellt minne

Du kan förbättra prestanda genom att ange olika diskar för de olika typerna av virtuellt minne, men du kan också ange mappar på samma disk. Välj Redigera > Inställningar > Virtuellt minne/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Virtuellt minne för att ange följande alternativ för virtuellt minne.

Hämtad video

Mapp eller disk där videofiler som du hämtar med hämtningspanelen lagras.

Inspelat ljud

Mapp eller disk där ljudfiler som du hämtar med hämtningspanelen lagras.

Förhandsgranskningar av video

Mapp eller disk för videoförhandsgranskningsfiler. Dessa filer skapas när du väljer Tidslinje > Återge arbetsyta och exporterar till en filmfil eller till en DV-enhet. Om det förhandsgranskade området innehåller effekter återges effekterna med full kvalitet i förhandsgranskningsfilen.

Förhandsgranskningar av ljud

Mapp eller disk för ljudförhandsgranskningsfiler. Filerna skapas när du väljer Tidslinje > Återge arbetsyta. De skapas också när du väljer Klipp > Ljudalternativ > Återge och ersätt och exporterar till en filmfil eller DV-enhet. Om det förhandsgranskade området innehåller effekter återges effekterna med full kvalitet i förhandsgranskningsfilen.

Mediecache

Mapp eller disk för toppvärdesfiler för ljud, filer för anpassat ljud, videoindexfiler och andra filer som skapas i Premiere Elements för bättre prestanda vid läsning av mediefiler.

Dvd-kodning

Mapp eller disk för kodade video- och ljudfiler som skapas när du skapar en dvd.

Obs!

I Adobe Premiere Elements placeras förhandsgranskningsfiler, kodade filer, mediecachefiler och andra typer av filer i undermappar inuti den mapp du anger för de olika filtyperna. Varje undermapp får ett namn som motsvarar den typ av virtuella minnesfiler den innehåller.

Ställa in ett virtuellt minne

Du konfigurerar virtuellt minne i delen Virtuellt minne i dialogrutan Inställningar. Se rutan till höger om sökvägen för att kontrollera mängden ledigt diskutrymme på den valda volymen. Om sökvägen är för lång för att läsa placerar du pekaren över sökvägen och hela visas i ett verktygstips.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Virtuellt minne/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Virtuellt minne.

 2. För varje typ av virtuellt minne anger du en diskplats där motsvarande filer sparas i Premiere Elements. Välj ett av följande alternativ på snabbmenyn:

  Mina dokument

  Lagrar virtuella minnesfiler i mappen Mina dokument.

  Samma som projekt

  Lagrar virtuella minnesfiler i samma mapp som projektet lagras.

  Anpassad

  Anger att den aktuella sökvägen inte finns på snabbmenyn. Den aktuella sökvägen ändras inte förrän du klickar på Bläddra för att ange en tillgänglig diskplats.

Maximera prestanda för virtuellt minne

 • Om datorn endast har en hårddisk bör du låta alla alternativ för virtuellt minne vara på standardinställningarna.

 • Om den har fler än en hårddisk väljer du stora, sekundära hårddiskar för det virtuella minnet i stället för den huvudsakliga startdisken. I Premiere Elements kan du placera varje typ av virtuell fil på en egen disk. Du kan till exempel kopiera videon till en disk och ljudet till en annan.

 • Defragmentera virtuella minnesfiler regelbundet med defragmenteringsverktyget som finns på datorn eller med ett verktyg från en annan tillverkare.

 • Ange den snabbaste hårddisken för hämtning av media och lagring av virtuella minnesfiler. Du kan använda en långsammare disk för ljudförhandsgranskningsfiler och projektfilen.

 • Ange endast diskar som är inkopplade till datorn. En hårddisk i ett nätverk är för långsam. Undvik att använda flyttbara medier som virtuellt minne, eftersom de virtuella minnesfilerna alltid måste vara tillgängliga för Adobe Premiere Elements. Virtuella minnesfiler bevaras för varje projekt, även när du stänger projektet. Dessa filer återanvänds i Adobe Premiere Elements när du öppnar det projekt som är kopplat till dem på nytt. Om virtuella minnesfiler lagras på flyttbara media, och dessa media kopplas från enheten, är det virtuella minnet inte längre tillgängligt för Premiere Elements.

 • Du kan dela upp en disk i partitioner och konfigurera varje partition som en virtuell disk. Partitioneringen förbättrar emellertid inte prestandan eftersom det är endiskstekniken som är flaskhalsen. Konfigurera virtuella minnesvolymer på fysiskt separata enheter för bästa resultat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online