Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe After Effects | APSB21-115

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB21-115

14 december 2021    

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe After Effects för Windows och macOS. Denna uppdatering åtgärdar  allvarliga och måttliga säkerhetssårbarheter. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod och eskalering av behörighet i den aktuella användarkontexten.         

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe After Effects

22.0 och tidigare versioner     

Windows och macOS

Adobe After Effects

18.4.2 och tidigare versioner     

Windows och macOS

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritetsklassificering

Tillgänglighet

Adobe After Effects

22.1.1

Windows och macOS

3

Adobe After Effects

18.4.3

Windows och macOS

3

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Åtkomst till minnesplats efter buffertens slut (CWE-788

Exekvering av godtycklig kod 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-43755

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44188

Användning efter frigöring (CWE-416)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44189

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44190

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44191

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44192

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44193

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44194

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44195

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43027

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de rapporterat problem och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

  • Francis Provencher i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative – CVE-2021-43027
  • Mat Powell från Trend Micros Zero Day Initiative – CVE-2021-44188, CVE-2021-44189, CVE-2021-44190, CVE-2021-44191, CVE-2021-44192, CVE-2021-44193, CVE-2021-44194, CVE-2021-44195
  • CQY från Topsec Alpha Team (yjdfy) CVE-2021-43755  

 

 

Revisioner: 

17 december 2021: CVSS-baspoäng har uppdaterats för CVE-2021-44190, CVE-2021-44191, CVE-2021-44192, CVE-2021-44193, CVE-2021-44194, CVE-2021-44195, CVE-2021-44188

     

 

 

 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?