Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Audition | APSB21-121

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB21-121

14 december 2021           

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Audition för Windows och macOS. Uppdateringen åtgärdar flera måttliga sårbarheter som rör eskalering av behörigheter.                

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Audition

22.0  och tidigare versioner          

Windows och macOS

Adobe Audition

14.4 och tidigare versioner          

Windows och macOS

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritetsklassificering

Tillgänglighet

Adobe Audition

22.1.1

Windows och macOS

3

Hämtningscentret      

Adobe Audition

14.4.3

Windows och macOS

3

Hämtningscentret      

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 

CVE-2021-44697

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44698
 

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Eskalering av behörighet

Måttlig

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44699

Tack


Adobe tackar Mat Powell från Trend Micros Zero Day Initiative
för att ha rapporterat de här problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor.        

  • Mat Powell från Trend Micros Zero Day Initiative – CVE-2021-44697, CVE-2021-44698, CVE-2021-44699

Revisioner


28 oktober 2021: Raden har lagts till i lösningstabellen för N-1-versionen.

 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto