Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar tillgängliga för Adobe Character Animator | APSB22-34

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-34

12 juli 2022    

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Character Animator för Windows och macOS.  Uppdateringen löser ett antal kritiska sårbarheter. Ett framgångsrikt utnyttjande kan leda till exekvering av godtycklig kod.
 

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Character Animator 2021

4.4.7 och tidigare versioner     

Windows och macOS

Character Animator 2022

22.4 och tidigare versioner

Windows och macOS

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritetsklassificering

Tillgänglighet

Character Animator 2022  

22.5

Windows och macOS

3

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer


Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-34241
 

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34242

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de rapporterat problem och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor: 

  • Mat Powell i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-34241, CVE-2022-34242) 

Revisioner

  • 27 oktober 2021 - Uppdaterad bekräftelseinformation för CVE-2021-40769

 

 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?