Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Dimension | APSB21-40

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB40-21

den 13 juli 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Dimension. Denna uppdatering åtgärdar en kritisk säkerhetslucka. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod för den aktuella användaren.      

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Dimension

3.4 och tidigare versioner  
    

Windows och macOS 

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande  prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Dimension

3.4.3

Windows och macOS 

3

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.  

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Okontrollerat sökvägselement

(CWE-427)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28595

Tack


Adobe tackar hhjjyy och Yongjun Liu i säkerhetsteamet på nsfocus för att ha rapporterat de relevanta problemen och för samarbetet med oss i säkerhetsfrågor.


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto