Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar tillgängliga för Dimension | APSB22-57

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB22-57

11 oktober 2021      

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Dimension. Uppdateringen åtgärdar  kritiska och måttliga  sårbarheter.  Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod och minnesläckor i den aktuella användarkontexten.       

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Dimension

3.4.5 och tidigare versioner 

Windows och macOS 

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.   

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Dimension

3.4.6

Windows och macOS 

3

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.  

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Överskridning av läsningsgränser 
 (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38440

Överskridning av läsningsgränser 
 (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38441

Användning efter frigöring (CWE-416)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38442

Överskridning av läsningsgränser 
(CWE-125)

Minnesläcka

Måttlig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-38443

Användning efter frigöring (CWE-416)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38444

Användning efter frigöring (CWE-416)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38445

Användning efter frigöring (CWE-416)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38446

Användning efter frigöring (CWE-416)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38447

Användning efter frigöring (CWE-416)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38448

Tack


Adobe tackar följande personer för att de rapporterat problemen och för att de samarbetar med Adobe för att skydda våra kunder:

  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative  -- CVE-2022-38440, CVE-2022-38441, CVE-2022-38442, CVE-2022-38443, CVE-2022-38444, CVE-2022-38445, CVE-2022-38446, CVE-2022-38447, CVE-2022-38448

Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?