Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering för Adobe InCopy | APSB22-04

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-04

11 januari 2022

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe InCopy. Uppdateringen åtgärdar  allvarliga och viktiga sårbarheter. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod och eskalering av behörighet.                      

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

Adobe InCopy  

16.4 och tidigare versioner

Windows och macOS

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande klassificering och rekommenderar användare att uppdatera sina programvaruinstallationer via Creative Cloud-skrivbordsappen eller genom att gå till InCopy-hjälpmenyn och klicka på Uppdateringar. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Uppdaterad version

Plattform

Prioritetsklassificering

Adobe InCopy   

16.4.1

Windows och macOS

3

I hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Creative Cloud Packager för att skapa distributionspaket. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45053

Användning efter frigöring (CWE-416)

Eskalering av behörighet

Viktig 

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45054

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45055

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45056

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de har rapporterat det här problemet och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor.

  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-45053, CVE-2021-45054, CVE-2021-45055, CVE-2021-45056)

_________________________________________________________________________________

Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?