Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering för Adobe InDesign | APSB22-05

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-05

11 januari 2022 

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe InDesign.  Uppdateringen åtgärdar kritiska och  måttliga  sårbarheter. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod och eskalering av behörighet.  

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

Adobe InDesign

16.4 och tidigare versioner

Windows och macOS 

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera sina programvaruinstallationer via Creative Cloud-skrivbordsappen eller genom att gå till InDesign-hjälpmenyn och klicka på Uppdateringar. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Uppdaterad version

Plattform

Prioritetsklassificering

Adobe InDesign

16.4.1

Windows och macOS

3

I hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Creative Cloud Packager för att skapa distributionspaket. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45057

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod
 

Allvarlig

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45058
 

Användning efter frigöring (CWE-416)

Eskalering av behörighet

Måttlig

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45059

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de har rapporterat det här problemet och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor:   

  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-45057; CVE-2021-45058; CVE-2021-45059) Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online