Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering för Adobe InDesign | APSB22-30

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-30

14 juni 2022

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe InDesign.  Uppdateringen åtgärdar  flera kritiska och en viktig sårbarhet. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod och minnesläckor.  

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

Adobe InDesign

17.2.1 och tidigare versioner

Windows och macOS 

Adobe InDesign

16.4.1 och tidigare versioner

Windows och macOS 

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera sina programvaruinstallationer via Creative Cloud-skrivbordsappen eller genom att gå till InDesign-hjälpmenyn och klicka på Uppdateringar. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Uppdaterad version

Plattform

Prioritetsklassificering

Adobe InDesign

17.3

Windows och macOS

3

Adobe InDesign

16.4.2

Windows och macOS

3

I hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Creative Cloud Packager för att skapa distributionspaket. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30658

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30659

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30661

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30662

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30663

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30665

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-30660

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34245

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34246

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34247

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-34248

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de har rapporterat det här problemet och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor:   

  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-30658, CVE-2022-30659, CVE-2022-30661, CVE-2022-30662, CVE-2022-30663, CVE-2022-30665, CVE-2022-30660, CVE-2022-34245, CVE-2022-34246, CVE-2022-34247, CVE-2022-34248)

Revisioner:

  • 13 juli 2022: Bulletin APSB22-30 reviderad så att den inkluderar (CVE-2022-34245, CVE-2022-34246, CVE-2022-34247, CVE-2022-34248)

Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?