Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering för Adobe InDesign | APSB22-50

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-50

13 september 202 

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe InDesign.  Uppdateringen åtgärdar flera kritiska och viktiga sårbarheter. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod, godtycklig läsning av filsystem
och minnesläckor.  

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

Adobe InDesign

17.3 och tidigare versioner

Windows och macOS 

Adobe InDesign

16.4.2 och tidigare versioner

Windows och macOS 

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera sina programvaruinstallationer via Creative Cloud-skrivbordsappen eller genom att gå till InDesign-hjälpmenyn och klicka på Uppdateringar. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Uppdaterad version

Plattform

Prioritetsklassificering

Adobe InDesign

17.4

Windows och macOS

3

Adobe InDesign

16.4.3

Windows och macOS

3

I hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Creative Cloud Packager för att skapa distributionspaket. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Felaktig validering av indata (CWE-20)

Godtycklig läsning av filsystem

Kritisk

7.5

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28851*

* Denna CVE är endast tillgänglig i den senaste versionen, ID 17.4

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28852

Överskridning av skrivningsgränser (CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28853

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28854

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28855

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28856

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28857

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30671

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30672

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30673

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktig

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30674

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30675

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Minnesläcka

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-30676

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38413

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Allvarlig

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38414

Stackbaserat buffertspill (CWE-122)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38415

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38416

Överskridning av läsningsgränser (CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38417

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de har rapporterat det här problemet och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor:   

 

  • Yonghui Han (tmgr)--CVE-2022-28852, CVE-2022-28853, CVE-2022-28854, CVE-2022-28855, CVE-2022-28856, CVE-2022-28857, CVE-2022-30671, CVE-2022-30672, CVE-2022-30673, CVE-2022-30674, CVE-2022-30675, CVE-2022-30676
  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2022-38413, CVE-2022-38414, CVE-2022-38415, CVE-2022-38416, CVE-2022-38417

 

 

Revisioner:

  • 13 juli 2022: Bulletin APSB22-30 reviderad så att den inkluderar (CVE-2022-34245, CVE-2022-34246, CVE-2022-34247, CVE-2022-34248)

Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?