Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering tillgänglig för Adobe InDesign | APSB23-12

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB23-12

14 februari 2023 

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe InDesign.  Uppdatering åtgärdar en viktig sårbarhet. Exploatering kan leda till överbelastning av ett program.  

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

Adobe InDesign

ID18.1 och tidigare version.

Windows och macOS 

Adobe InDesign

ID17.4 och tidigare version.                                         

Windows och macOS 

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera sina programvaruinstallationer via Creative Cloud-skrivbordsappen eller genom att gå till InDesign-hjälpmenyn och klicka på Uppdateringar. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Uppdaterad version

Plattform

Prioritetsklassificering

Adobe InDesign

ID18.2.1

Windows och macOS

3

Adobe InDesign

ID17.4.1

Windows och macOS

3

I hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Creative Cloud Packager för att skapa distributionspaket. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

NULL-pekaravvikelse (CWE-476)

Denial-of-service för program

Viktigt

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2023-21593

Tack

Adobe tackar följande forskare för att de har rapporterat det här problemet och för att de samarbetar med Adobe i säkerhetsfrågor:   

  • Chen Qingyang (yjdfy)  – CVE-2023-21593

Revisioner:

17 mars 2023: Lösningsversion reviderad till ID18.2.1


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online