Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Media Encoder | APSB21-43

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB21-43

den 20 juli 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Media Encoder.  Uppdateringen åtgärdar flera kritiska och måttliga sårbarheter som kan leda till exekvering av godtycklig kod i användarens sammanhang.                   

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Media Encoder

15.2 och tidigare versioner

Windows

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande  prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Adobe Media Encoder

15.4

Windows och macOS

3

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng

CVE-nummer

Överskridning av läsningsgränser

(CWE-125)

Minnesläcka

Måttlig

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-28589

CVE-2021-28590

CVE-2021-36013

Felaktig validering av indata

(CWE-20)

Godtycklig läsning av filsystem

Måttlig

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36014

Åtkomst till minnesplats efter buffertens slut

(CWE-788)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36015

Överskridning av läsningsgränser

(CWE-125)

Minnesläcka

Måttlig

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36016

Överskridning av läsningsgränser

(CWE-125)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36060

Tack

Adobe tackar följande personer för att de rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

  • CQY från Topsec Alpha Team (yjdfy) (CVE-2021-36015)
  • Mat Powell från Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-36016, CVE-2021-36014, CVE-2021-36015)
  • Zhangyang (retoor) (CVE-2021-28590, CVE-2021-36013, CVE-2021-28589, CVE-2021-36060)

Revisioner

29 juli 2021: Uppdating av sårbarhetens inverkan, allvarlighet, CVSS-baspoäng och CVSS-vektorn för CVE-2021-36016, CVE-2021-36014, CVE-2021-28589, CVE-2021-36013 och CVE-2021-28590

5 augusti 2021: Inkluderat detaljer om CVE-2021-36060.


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto