Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Premiere Pro | APSB21-56

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

ASPB21-56

20 juli 2021   

3

Sammanfattning

Adobe har släppt uppdateringar för Adobe Premiere Pro för Windows och macOS.Denna uppdatering åtgärdar en kritisk sårbarhet. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod för den aktuella användaren.     

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Premiere Pro 

15.2 och tidigare versioner

Windows

Lösning

Adobe ger uppdateringarna följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen via uppdateringsfunktionen i Creative Cloud-datorprogrammet.  Mer information finns på den här hjälpsidan.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Premiere Pro

15.4

Windows och macOS

3

För hanterade miljöer kan IT-administratörer använda Admin Console för att distribuera Creative Cloud-program till slutanvändare. Mer information finns på den här hjälpsidan.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Åtkomst till minnesplats efter buffertens slut

(CWE-788)

Exekvering av godtycklig kod 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35997

Tack

Adobe vill tacka CQY hos Topsec Alpha Team för att ha rapporterat problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor.       

Revisioner

29 juli 2021: Uppdatering av CVSS-baspoäng och CVSS-vektorn för CVE-2021-35997.


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?