Verifiering av signeraridentitet

Översikt

När alternativet Verifiering av signeraridentitet är aktiverat krävs det att alla användare (enligt definitionen i e-postadressen) på Adobe Acrobat Sign-kontot autentiserar sig mot Acrobat Sign innan de signerar.

Verifiering av signeraridentitet gäller för två användningsfall:

  • Signera avtal – när ett avtal skickas till en signerare på kontot från en betrodd källa uppmanas användaren att autentisera till Acrobat Sign omedelbart efter att ha klickat på länken Granska och signera i e-postmeddelandet.
  • Signera webbformulär – när en signerare försöker signera ett webbformulär som har skapats med samma Acrobat Sign-konto som användaren har, uppmanas denne att verifiera sig antingen när e-postadressen bekräftas eller när dokumentet öppnas efter att det har sparats.

Processen Verifiering av signeraridentitet tillämpas utöver alla autentiseringsmetoder som konfigurerats i avtalet eller webbformuläret.

Konfiguration

Verifiering av signeraridentitet innehåller två alternativ som kan markeras separat och som bara kan aktiveras eller inaktiveras.

Tillgänglighet:

Verifiering av signeraridentitet är begränsad till konton på storföretagsnivå.

Konfigurationsomfattning:

Funktionen kan aktiveras på både konto- och gruppnivå.

Om du vill aktivera går du till Kontoinställningar > Säkerhetsinställningar > Verifiering av signeraridentitet

Gå till kontrollerna för Verifiering av signeraridentitet

Obs!

Användar-ID:n ärver inställningen Verifiering av signeraridentitet genom sina primära grupper.

Grupper som är utformade för att kontrollera dokument/arbetsflöden (som användare är medlemmar i) tilldelar inte säkerhetsåtgärden Verifiering av signeraridentitet till dessa dokument eller arbetsflöden.

Kräv att signerare i mitt konto loggar in på Acrobat Sign innan signering

När det här alternativet är aktiverat för en grupp måste alla användare med den gruppen definierad som sin primära grupp autentisera till Acrobat Sign när de får ett avtal från ett betrott användar-ID. Alla användar-ID:n på samma konto är automatiskt betrodda.

Användaren uppmanas att autentisera till Acrobat Sign omedelbart efter att ha klickat på länken Granska och signera i e-postmeddelandet.

Utmaningen öppnar en inloggningsflik för användaren med dennes e-postadress automatiskt infogad i fältet E-post. En banderoll instruerar användaren att logga in för att fortsätta.

 E-post och utmaning för avtalsgranskning och signering

Obs!

Om det finns ytterligare autentisering tillagd av avsändaren för avtalet uppmanas mottagaren att använda den autentiseringsmetoden efter att ha verifierat sin Acrobat Sign-inloggning.

Kräv att signerare av webbformulär i mitt konto validerar sin identitet genom att logga in på Acrobat Sign

Verifiering av signeraridentitet gäller alla webbformulär som skapas i Acrobat Sign-systemet, oavsett vilket konto som har skapat det.

Webbformulär har några inställningar som interagerar med signeringsprocessen, vilket resulterar i olika upplevelser:

  • Om webbformuläralternativet Kräv att undertecknaren verifierar sin e-postadress är inaktiverat, uppmanas undertecknaren inte att autentisera sig. Innebörden av att inte kräva signaturverifiering är att identitetsverifiering inte är berättigad.
  • Om signeraren sparar webbformuläret innan de slutför det, måste de autentisera till Acrobat Sign innan de kan återuppta signeringen av webbformuläret. Detta gäller även om webbformuläralternativet Inaktivera autentisering av signerare igen vid åtkomst av webbformuläret från e-postlänk är aktiverat. Detta är i princip samma sak som verifieringsprocessen för avtal.
  • Om alternativet Kräv att signerare verifierar sin e-postadress är aktiverat och webbformuläret slutförs utan att sparas, måste signeraren autentisera till Acrobat Sign efter att de har utlöst länken Bekräfta min e-postadress i e-postmeddelandet för signaturverifiering.
E-postbekräftelse och uppmaning för webbformulär

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online