Användarhandbok Avbryt

Konfigurera Adobe Acrobat Sign-miljön

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Översikt

När du konfigurerar ditt Acrobat Sign-konto är det viktigt att komma ihåg att inställningarna ärvs på ett förutsägbart sätt. Alla objekt nedströms från det överordnade objektet ärver som standard det överordnade objektets inställningar tills de uttryckligen ändras.

Kontot är på den högsta nivån i den kundinriktade arvstrukturen. Alla grupper ärver sina standardvärden från inställningarna på kontonivå. När du konfigurerar kontoinställningarna ska du bestämma om du vill att ditt konto ska antingen:

 • Definiera de vanligaste värdena som grupperna kommer att använda, vilket minskar tiden och komplexiteten för dina gruppkonfigurationer.
 • Definiera de säkraste inställningarna som processerna kräver, vilket minskar exponeringen för osäkra värden som tillämpas om gruppen inte är helt konfigurerad.

Grupper ärver sina standardinställningar från kontovärdena tills de redigeras och åsidosätts på gruppnivå. Användare och avtal ärver sina standardvärden från gruppen de är relaterade till, och för det mesta tillåter inte användare och avtal den detaljerade konfigurationen av dessa inställningar. Av denna anledning är det på gruppnivån som den lyckade användningen av Acrobat Sign definieras. Grupper definierar:

 • Standardparametrar för signering för användare som tilldelats gruppen (som den primära gruppen).
 • Standardvärdena som definieras på sidan Skicka när den öppnas.
 • Mallarna och arbetsflödena som är tillgängliga för användaren.

Användare i flera grupper

I konton som har Användare i flera grupper aktiverat finns alternativet att låta användare växla mellan grupper, vilket gör att gruppnivåinställningar starkt kan definiera standardvärden för specifika dokumentkrav. Om du har kompatibilitetskrav bör du fundera på hur åtskilda grupper kan definieras för att på bästa sätt säkerställa att dina avtal uppfyller kompatibilitetskraven med ett minimum av konfiguration av användarbasen.

Användarna ärver sina standardinställningsvärden från sin primära grupp. Dessa inställningar är främst:

 • Signeringsinställningar. Till exempel:
  • Behörighet att signera dokument.
  • Arbetsflöden för självsignering.
  • Krav för att autentisera till Acrobat Sign innan en signatur tillämpas
 • Åtkomstkontroller. Till exempel:
  • Lösenordsstyrka.
  • Begränsningar för inloggningsautentisering via IP-intervall.
  • Behörighet att skicka avtal.
  • Tillgång till att skapa mallar, webbformulär och Massutskick för avtal.
  • Kontodelning.

Avtal ärver också sina värden från gruppen de skapas i. Dessa inställningar inkluderar:

 • Standardvärden för avtal. Till exempel:
  • Påminnelser och förfallodatum.
  • Meddelandemallar.
  • Autentiseringsmetoder
 • Signaturkrav. Till exempel:
  • Elektroniska kontra digitala signaturer.
  • Samlar in anledningar till att signera eller avvisa avtalet.
  • Tillåtna signaturtyper (skrivna, ritade, bild)
 • E-postegenskaper. Till exempel:
  • Lokaliseringsalternativ.
  • Bifogar revideringsrapporten.
  • Grafik för varumärkning.
 • Transaktionssäkerhet. Till exempel:
  • Autentiserad åtkomst till granskningsrapporten.
  • Dokumentlösenordets styrka
  • Dokumentlänkens förfallotid.

Konfigurera inställningar på kontonivå

Som tidigare nämnts ärvs kontonivåinställningarna som standard för alla grupper, så ha en strategi för hur du vill att grupper som skapas senare ska ärva dessa värden.

För att konfigurera inställningar på kontonivå måste användaren vara administratör på kontonivå. När du är inloggad som kontoadministratör ser du:

 • Fliken Konto finns i det övre navigeringsfältet. När du väljer fliken Konto öppnas administratörsmenyn.
 • När administratörsmenyn är öppen blir menyfliken Kontoinställningar tillgänglig (och öppnas).
 • Globala inställningar och undermenyn Kontoinställning visas.
Kontoadministratörsåtkomst till kontonivåinställningar

De konfigurerbara inställningarna finns alla på menyn Kontoinställningar. De andra tillgängliga flikarna gäller hantering av specifika objekt (användare, grupper, arbetsflöden osv.)

Konfigurera gruppnivåinställningar

Konfiguration på gruppnivå kan utföras av kontoadministratörer eller användare som har behörighet som gruppadministratörer. Administratörer på gruppnivå har bara behörighet att konfigurera sina grupper och har ingen åtkomst till inställningarna på kontonivån och inte heller till andra grupper som de kan vara medlemmar i, men som de inte uttryckligen har administratörsbehörighet till.

För att komma åt gruppnivåinställningarna måste administratören gå till den specifika gruppen, öppna Gruppinställningar (om fler än en grupp är tillgänglig), och sedan aktivera åsidosättningsalternativet för undermenysidan som konfigureras.

När du är inloggad som gruppadministratör ser du:

 • Fliken Grupp finns i det övre navigeringsfältet. När du väljer fliken Grupp öppnas administratörsmenyn.
 • När administratörsmenyn är öppen blir menyfliken Grupp tillgänglig.
 • När fliken Grupp är öppen, visas Gruppinställningar och undermenyn Gruppkonfiguration.
  • Gruppinställningar justeras mot funktioner i Kontoinställningar på kontonivån.
  • Gruppkonfiguration justeras mot funktionerna i Kontoinställning på kontonivån.
   • Undermenyn Kontoinställning innehåller inte samma inställningar som kontonivån.
  • Användare i grupp justeras mot gränssnittet Användare på kontonivån.

Administratörer på gruppnivå som bara hanterar en grupp öppnar menyfliken Grupp: <Group Name> automatiskt och visar de undermenyer som är tillgängliga för konfiguration.

Så kommer du åt inställningarna på grupp-nivå:

 1. Välj fliken Grupp i det övre navigeringsfältet.
 2. Om du markerar en undermenyflik visas den skyddade sidan med inställningar.
 3. Aktivera åsidosättningen för att tillåta åtkomst till redigering av enskilda inställningar.
Gruppåtkomst till inställningar när endast en grupp är under deras behörighet

Administratörer som administrerar mer än en grupp

Administratörer som har mer än en grupp under sin behörighet har ytterligare ett steg där de kan välja grupp innan de visar gruppnivåinställningarna.

Så konfigurerar du inställningarna för en grupp när det finns flera tillåtna grupper:

 1. Välj fliken Konto/Grupp i det övre navigeringsfältet. Detta öppnar administratörsmenyn.
 2. Välj menyn Grupper i den vänstra listen av alternativ. Detta visar alla grupper som är tillgängliga för administratören.
 3. Markera gruppen som ska redigeras. Detta visar de tillgängliga åtgärderna.
 4. Välj alternativet Gruppinställningar. Då öppnas en undermenylista med gruppinställningar.
 5. Markera undermenysidan som du vill redigera.
 6. Aktivera åsidosättningen för att tillåta åtkomst till redigering av enskilda inställningar.
Få åtkomst till gruppinställningar när administratören har flera grupper under sin behörighet

Inställningar som är tillgängliga på kontonivå, men inte på gruppnivå

De flesta inställningar är tillgängliga för konfiguration på gruppnivå. Nedan visas en lista över undantag sorterade i den ordning som de visas i användargränssnittet efter det här formatet:

Fliken Undermeny

 • Inställningsfamilj
  • Enskild inställning

Om en undermenyflik eller inställningsfamilj visas utan enskilda inställningar är hela undermenyfliken eller familjen otillgänglig.

Globala inställningar

 • Biblioteksdokument
  • Tillåt användare att dela bibliotektsdokument till konto
 • Användare i flera grupper
 • Gruppadministratörsbehörigheter

Kontoinställning

 • Anpassa företagets URL
 • Lägg till företagsnamn
 • Ange företagsnamn för alla användare i kontot

Elektroniska signaturer

Rapportinställningar

Säkerhetsinställningar

 • Inställningar för enskild inloggning
 • Inställningar för Kom ihåg mig
 • Policy för inloggningslösenord
 • Varaktighet för webbsessioner
 • Typ av PDF-kryptering
 • API
 • Åtkomstnivå för användare och grupper
 • Kontodelning
 • Behörigheter för avancerad kontodelning
 • Utgång av dokumentlänk

Sändningsinställningar

 • Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  • Ta mottagare till standardbekräftelsessidan i Acrobat Sign när de har signerat.

Attesteringsinställningar

SAML-inställningar

SAML-fel

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online