Microsoft Word/PowerPoint:

Word/PowerPoint-video
Klicka för att spela upp demo
Outlook-video
Klicka för att spela upp demo
Teams-video
Klicka för att spela upp demo

Åtgärd krävs:
En Office 365-programuppdatering den 11 januari 2021 kräver att programbehörigheten accepteras på nytt innan användare kan komma åt Office-integrationerna

Den 11 januari 2021 klockan 11:00 EST uppdaterar Adobe Sign programmet Adobe Sign för Office 365 som är det vanliga programmet för Word/PowerPoint-, Outlook- och Teams-integreringar. Den här uppdateringen utförs för att förbättra den övergripande säkerheten i alla tre integreringar.

När uppdateringen har slutförts uppmanas administratörer/användare att godkänna en behörighetsbegäran för programmet. Denna begäran om ytterligare godkännande krävs eftersom ett nytt program-ID används. Den behörighetsgrupp som begärs är samma som den tidigare autentiseringen. Inga ytterligare behörigheter läggs till.

 • Det finns ingen installations- eller uppgraderingsprocess som användare behöver delta i. Allt som krävs är att godkänna behörighetsbegäran på nytt
 • Den åtkomsttoken som utfärdas kan användas under en timme. Användare som för närvarande är autentiserade när programmet uppdateras uppmanas att godkänna behörighetsbegäran på nytt när deras åtkomsttoken upphör att gälla
  • Användare som inte är autentiserade vid tidpunkten för uppdateringen uppmanas att godkänna behörighetsbegäran på nytt nästa gång de ansluter till integreringen (såvida inte en administratör redan har godkänt för hela organisationen)

Behörighetsbegäran är gemensam för alla tre integreringar vilket innebär att användare endast behöver godkänna begäran på nytt en gång. Godkännandet gäller alla Office-integreringar som används.

Användares upplevelse fastställs av inställningarna för användarens godkännande av programmet (konfigureras av en global administratör i din Microsoft Azure-portal)

Alternativ för godkännande av Microsoft-användare

 • Administratörer:

  Office 365-administratörer utlöser begäran om att bevilja behörigheter när de försöker komma åt någon av integreringarna efter uppdateringen.

  Administratörer har möjligheten att godkänna på din organisations vägnar när de godkänner behörighetsbegäran. Om det här alternativet är aktiverat får alla användare i organisationen åtkomst och inga efterföljande användare utlöser en behörighetsbegäran.

  Om administratören godkänner utan att markera alternativet för godkännande för organisationen aktiverar administratören endast åtkomst för sin egen användare.

  Godkännande av administratör krävs – administratörsvy

  Viktigt:

  Det är möjligt för Office-administratörerna att acceptera behörighetsbegäran för sina enskilda användare och inte för organisationens räkning. Detta kan skapa en situation där det inte finns något ytterligare alternativ för att bevilja godkännande via popup-gränssnittet för de användare som inte är administratörer.

  I det här fallet kan en global administratör, en programadministratör eller en molnprogramadministratör bevilja godkännande för organisationen i företagsprogrammen i Azure Active Directory.

 • Användare som inte är administratörer:

  Användare som inte är administratörer får inte åtkomst till appen förrän en Office 365-administratör beviljar organisationen behörighet.

  Användare bör kontakta sin Office 365-administratör om det här meddelandet visas.

  Godkännande av administratör krävs – användarvy

  Obs!

  Användare kan identifiera sina Office 365-administratörer genom att logga in på sin Azure-portal och leta efter globala administratörer i avsnittet Roller och administratörer.

 • Användare som inte är administratörer med arbetsflödet för administratörsgodkännande aktiverat:

  Användare som inte är administratörer får inte åtkomst till appen förrän en Office 365-administratör beviljar behörighet.

  Om organisationen har aktiverat arbetsflöde för administratörsgodkännande kan användaren begära administratörsgodkännande för sin användare direkt från behörighetsskärmen.

  Den här behörighetsprocessen ger åtkomst till en användare i taget (allt eftersom administratören godkänner användares begäranden).

  Administratörsgodkännande krävs – användarvy – arbetsflöde för godkännande

 • Administratörer:

  Office 365-administratörer utlöser begäran om att bevilja behörigheter när de försöker komma åt någon av integreringarna efter uppdateringen.

  Administratörer har möjligheten att godkänna på din organisations vägnar när de godkänner behörighetsbegäran. Om det här alternativet aktiveras får alla användare i organisationen åtkomst och inga efterföljande användare utlöser en behörighetsbegäran.

  Om administratören godkänner utan att markera alternativet för godkännande för organisationen aktiverar administratören endast åtkomst för sin egen användare.

  Verifierad utgivare – administratörsvy

  Viktigt:

  Det är möjligt för Office-administratörerna att acceptera behörighetsbegäran för sina enskilda användare och inte för organisationens räkning. Detta kan skapa en situation där det inte finns något ytterligare alternativ för att bevilja godkännande via popup-gränssnittet för de användare som inte är administratörer.

  I det här fallet kan en global administratör, en programadministratör eller en molnprogramadministratör bevilja godkännande för organisationen i företagsprogrammen i Azure Active Directory.

 • Användare som inte är administratörer:

  Användare som inte är administratörer får inte åtkomst till appen förrän en Office 365-administratör beviljar organisationen behörighet.

  Användare bör kontakta sin Office 365-administratör om det här meddelandet visas.

  Verifierad utgivare – användarvy

  Obs!

  Användare kan identifiera sina Office 365-administratörer genom att logga in på sin Azure-portal och leta efter globala administratörer i avsnittet Roller och administratörer.

 • Administratörer:

  Office 365-administratörer utlöser begäran om att bevilja behörigheter när de försöker komma åt någon av integreringarna efter uppdateringen.

  Administratörer har möjligheten att godkänna på din organisations vägnar när de godkänner behörighetsbegäran. Om det här alternativet aktiveras får alla användare i organisationen åtkomst och inga efterföljande användare utlöser en behörighetsbegäran.

  Om administratören godkänner utan att markera alternativet för godkännande för organisationen aktiverar denne endast åtkomst för sin egen användare.

  Användargodkännande – administratörsvy
 • Användare som inte är administratörer:

  Användare som inte är administratörer utlöser begäran om att bevilja behörigheter när de försöker komma åt någon av integreringarna efter uppdateringen.

  Om användaren accepterar behörighetsbegäran aktiverar denne åtkomst för sin användare.

  Användargodkännande – användarvy