Funktionen ”explicit samtycke” är tillgänglig för personer, grupp, business och företagsnivå.

Funktionsbeskrivning

Dokumenten om användningsvillkoren (ToU) och konsumentsekretess (CD) finns vanligtvis som en del av en tjänst som Adobe Sign och bidrar till att definiera leverantörs- och användarrelationen när det gäller begränsningar, ansvarsområden, förväntningar, inom ramen för digitala signaturer, ett avtal för att kunna hantera affärsavtal elektroniskt.

I de flesta fall är ett implicit avtal för de här dokumenten tillräckligt. Adobe Sign gör länkar till dessa dokument när en mottagare har åtkomst till ett avtal i signaturprocessen.

Men vissa kompatibilitetkrav kräver ett säkrare godkännande av dessa dokument. För att möta de behoven kan du i inställningarna för användarvillkoren och konsumentsekretess tillåta att en kontoadministratör att kräva ett explicit avtal till varje dokumenttyp. 

Så här fungerar det

Standardinställningen (implicit samtycke) visar länkarna till användarvillkoren och konsumentsekretess när mottagaren slutför signeringen. Ingen åtgärd krävs av signeraren

Att aktivera explicit samtycke kräver att mottagaren aktivt kryssar i en ruta där de godkänner ToU och CD.

Att aktivera tvingad granskning kräver att mottagaren öppnar varje enskilt dokument och sedan klickar i rutan för att godkänna villkoren.

Sidan för samtycke till ToU och CD

Obs!

Om den andra verifikationen är på plats, måste mottagaren verifiera deras identitet först och sedan kan de godkänna ToU/CD


Logga in på revideringsrapporten

När du använder explicit samtycke, visar revideringsrapporten att ett det inträffade ett godkännande av användningsvillkoren och konsumentsekretess.

Consent Audit Report

Anpassa texten i ToU och CD (endast företag)

Du hittar länkarna till användarvillkoren och konsumentsekretessen som tillhandahålls av Adobe Sign nedan:

 

Kunder som köpt tjänsten på företagsnivå har möjlighet att tillhandahålla egna ToU och/eller CD. Det här alternativet visas inte i användargränssnittet och om du vill använda den här funktionen kontaktar du din Success Manager.

Om du vill göra ändringar måste du tillhandahålla relevant dokumentation på en offentlig URL och Adobe Legal Team behöver granska innehållet i dokumentet. 

När dokumenten har godkänts kommer de angivna webbadresserna konfigureras till ditt konto och länkarna i appen kommer att dirigera dig till dina sidor.

Ändringsbara alternativ

Inställningarna för visning av användarvillkoren och konsumentsekretess visas endast på kontonivå i användargränssnittet.

Om det finns ett behov konfigurera grupper som skiljer sig från kontoinställningarna kan du kontakta din Success Manager för att få olika inställningar på gruppnivån. Gruppnivåinställningarna åsidosätter kontonivåinställningarna.

Alternativen för den här funktionen är:

  • Aktivera eller inaktivera funktionen efter mottagare eller på kontonivå/gruppnivå
  • Varje mottagaroll kan konfigureras individuellt

Exempel på inställningar

Implicit samtycke (standard)

Inställningen:

Inställning för implicit samtycke

 

Resultatet:

Resultatet i appen för implicit samtycke

Explicit samtycke

Inställningen:

Inställning för explicit samtycke

 

Resultatet:

Resultatet för explicit samtycke

Explicit samtycke – godkänn innan avtalet visas

Inställningen:

Explicit samtycke krävs innan inställningarna för avtalet visas

 

Resultatet:

Explicit samtycke krävs innan du kan visa avtalet

Explicit samtycke med tvingad granskning

Inställningen:

Inställning för explicit samtycke med tvingad granskning

 

Resultatet:

Forced Review

 

När du har öppnat ToU och CD:

Resultat av tvingad granskning efter godkännande

Så här aktiverar/inaktiverar du

Gå till Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Ytterligare inställningar

Gå till avsnittet Ytterligare inställningar

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy