Adobe Acrobat Sign för självsignering: användarhandbok

Översikt

Självsignering är en komponent i Acrobat Sign för Salesforce som gör att användare av communityportalen kan signera självbetjäningsavtal. Du kan lägga till Självsignering till valfri Salesforce Experience Cloud-portal, som kund, partner, anställd och mer för att hjälpa användare att initiera och underteckna sina avtal direkt från portalen.

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för självsignering innehåller instruktioner om hur du konfigurerar Acrobat Sign för Salesforce för att generera avtalsmallar för självsignering. Om du vill att användare av communityportalen ska kunna ta emot och signera avtal på communityportalen måste du utföra följande steg:

 • Verifiera förutsättningar
 • Aktivera Chatter
 • Aktivera Digitala upplevelser
 • Aktivera två betrodda CSP-webbplatser
 • Aktivera behörighetsuppsättningar för Adobe Acrobat Sign Community-användare för alla communityanvändare
 • Skapa användare för communityportalen
 • Skapa konto, kontakt och användare för communityn
 • Konfigurera SFDC-communitysidan
  • Starta en ny digital upplevelse
  • Aktivera användare genom att konfigurera arbetsytan Digitala upplevelser
  • Publicera portalen
  • Ange synlighet för kontaktprofilen till Offentlig
  • Lägga till komponenten Adobe-självsigneringstjänst i arbetsytan Digitala upplevelser
 • Aktivera inställningen Tillåt sändning som andra användare
 • Använda communityportalen för att skicka och signera avtal

Förutsättningar

 • Du måste välja att generera exempel på avtalsmallar under installationen genom att välja Generera exempel på avtalsmallar när Salesforce länkas till Acrobat Sign.
link-accounts

 • Om mallarna inte genereras under installationen eller om du uppgraderar från en äldre version till paketet V 19 måste du skapa mallarna med hjälp av stegen nedan:
  1. Gå till fliken Adobe Acrobat Sign-administration.
  2. I listan över resurser i den högra panelen väljer du Generera en exempelavtalsmall för självsignering.
  3. På utkastsidan "Testa communityavtal" som öppnas kontrollerar du följande:
   • Fliken Avtalstyper har NDA-typen.
   • Fliken Avtalsmallar har mallen Testa communityavtal.
generate-self-sign-template

verify-nda-agreement-types

agreement-templates

Aktivera Chatter (endast för paketen V 18–21)

Om du använder Acrobat Sign för Salesforce V22 eller tidigare, du måste aktivera Chatter i SFDC-organisationen. Så här gör du:

 1. Gå till: Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Chatter > Chatterinställningar.
 2. Välj Redigera.
 3. Markera kryssrutan Aktivera.
 4. Välj Spara.
edit-chatter-settings

enable-chatter-settings

Aktivera Digitala upplevelser

Så här gör du för att aktivera Digitala upplevelser:

 1. Gå till: Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Inställningar.
 2. Markera kryssrutan Aktivera Digitala upplevelser.
 3. Ange ett domännamn för dina Digitala upplevelser. Du kan använda kontots domänvärden om ditt konto har en etablerad domän.
 4. Välj Spara. En dialogruta visas med en varning om att din domän inte kan ändras när den har upprättats.
 5. Välj OK.
enable-digital-experience-settings

Aktivera två betrodda CSP-webbplatser

Du måste konfigurera två betrodda CSP-webbplatser (Content Security Policy) för att tillåta bas-URL:er för Adobe Acrobat Sign-kontot. Så här gör du:

 1. Få ditt Acrobat Sign-kontos shardvärde enligt följande:

  1. Logga in på ditt Adobe Acrobat Sign-konto.
  2. Från URL:en kopierar du parametern precis före delen echosign.com (möjligen adobesign.com) (värdet shard ). 
   URL:en https://caseyjones.na1.echosign.com har till exempel värdet na1.
  3. Stäng fliken.

  Se hur du identifierar Adobe Acrobat Sign-kontomiljö.

  global-settings

 2. Gå till Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Betrodda CSP-webbplatser och välj sedan Ny betrodd webbplats.

  csp-trusted-sites

 3. På den nya sidan Platsdefinition som öppnas fyller du i de obligatoriska fälten på följande sätt:

  1. Namn på betrodd webbplats – ange ett namn som AcrobatSign
  2. URL till betrodd webbplats – ange webbplats-URL:en https://secure.<shard>.adobesign.com
   Till exempel https://secure.na1.adobesign.com
   Om ditt konto inte har uppdaterats till domänen adobesign.com kan du använda echosign.com istället.
  3. Välj kryssrutan Aktiv.
  4. Sammanhang – välj Experience Builder-webbplatser för sammanhang.
  5. Markera kryssrutan CSP-direktiv: tillåt webbplats för frame-src.
  6. Välj Spara.
  csp-trusted-site-definition

 4. Gå tillbaka till Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Betrodda CSP-webbplatser och välj sedan Ny betrodd webbplats.

 5. På den nya sidan Platsdefinition som öppnas fyller du i de obligatoriska fälten på följande sätt:

  1. Namn på betrodd webbplats – ange ett namn som AcrobatSign2
  2. URL till betrodd webbplats – ange webbplats-URL:en https://secure.adobesign.com
  3. Markera kryssrutan Aktiv.
  4. Sammanhang – välj Experience Builder-webbplatser för sammanhang.
  5. Markera kryssrutan CSP-direktiv: tillåt webbplats för frame-src.
  6. Välj Spara.
  Andra betrodda CSP-webbplats

 6. Verifiera de två betrodda CSP-webbplatserna.

  Betrodda CSP-platser

Aktivera behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign Community-användare för alla communityanvändare

Du måste aktivera communityanvändarna med behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign Community-användare som gör att de kan använda portalen. Så här gör du:

Obs! Du kan skapa communityportalen utan att aktivera behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign Community-användare.

 1. Gå till Konfigurera > Administration > Användare > Behörighetsuppsättningar.

 2. Från listan över behörighetsuppsättningsetiketter väljer du Adobe Acrobat Sign Community-användare.

  Tilldela behörighetsuppsättningar

 3. På sidan Behörighetsuppsättning som öppnas väljer du Hantera tilldelningar.

  permission-set-manage-assignments

 4. På sidan Tilldelade användare väljer du Lägg till tilldelning.

  permission-set-add-assignments

 5. På sidan Tilldela användare markerar du alla användare som du vill tillämpa behörighetsuppsättningen på och väljer sedan Tilldela.

  permission-set-assign-users

Skapa användare för communityportalen

Klona community-användarprofil

Om du vill konfigurera dina användarprofiler så att de använder Adobe Acrobat Signs självbetjäningsportal måste du klona och redigera en av standardprofilerna. Så här gör du:

 1. Gå till Konfiguration > Administration > Användare > Profiler.

 2. För någon av standardkundprofilerna väljer du Klona.

  Det finns fyra profiler för Kundcommunity och du kan använda dem för att klona och skapa en användarprofil. Anteckna typen av användarlicens för profilen som du klonar.

  setup-profiles

 3. Ge din klonade profil ett intuitivt namn och välj sedan Spara.

  cloned-profile-name

 4. På sidan med den klonade profilen som öppnas väljer du Redigera.

  cloned-profile-edit

 5. På sidan Anpassad redigering bläddrar du ned till Anpassade objektbehörigheter och aktiverar alla Adobe Acrobat Sign-objekt. Du kan markera kryssrutan Ändra alla eller bara de behörigheter som krävs för extra säkerhet. 

  cloned-prodile-custom-object-permissions

Skapa konto, kontakt och användare för communityn

Du måste skapa ett konto, en kontakt och en communityanvändare. 

En kontoägare måste associeras med en roll för att aktivera portalanvändare. Om du vill associera en roll med din Salesforce-användare går du till Konfiguration > Administration > Användare > Användare. I listan med användare väljer du sedan Redigera för en användare och sedan, på sidan som öppnas, öppnar du rullgardinsmenyn Roll > välj en roll > välj Spara.

Så här gör du för att skapa ett konto:

 1. Starta appen Försäljning från Appstartaren.

 2. Öppna listrutan Konto och markera +Nytt konto.

  sales-new-account

 3. I dialogrutan Nytt konto sida som öppnas, ange en värde för Kontonamn och välj sedan Spara.

  Kontonamnet ska identifiera kontot som ett Adobe Acrobat Sign-portalkonto. Kontonamnet är det enda värde som du behöver ange här.

  sales-new-account-details

För att skapa en kontakt:

 1. I det övre högra hörnet på Lightning-sidan väljer du + för att öppna menyn Skapa och väljer sedan Ny kontakt.

  create-new-contact

 2. I dialogrutan Ny kontakt som visas:

  1. Ange ett beskrivande namn.
  2. Ange en e-postadress till kontakten. Du bör helst lägga till e-postadressen till en administratör som hanterar communityportalens innehåll.
  3. Associera Kontakten med kontot för Adobe Acrobat Sign community-portalen som du skapade i föregående steg.
  4. Välj Spara.
  new-contact-details

 3. Öppna den nya sidan Kontakt som du skapade.

 4. I det övre högra hörnet på sidan, välj Inställningar (kugghjulsikon) > Redigera objekt.
  Objektet Kontakt öppnas i Objektshanteraren.

  new-contact-edit

 5. Från den vänstra panelen på sidan Objektshanteraren välj, Sidlayouter.

 6. För alternativet Kontaktlayout öppnar du listrutan och väljer sedan Redigera.

  edit-contact-layout

 7. I avsnittet Kontaktlayouter, välj Mobile and Lightning-åtgärder från objektalternativen.

 8. Dra knappen Aktivera kundanvändare till avsnittet Salesforce Mobile and Lightning Experience-åtgärder.

  drag-enable-customer-user

 9. Dra knappen Logga in till upplevelse som användare till avsnittet Salesforce Mobile and Lightning Experience-åtgärder.

  drag-login-to-experience-user

 10. Välj Spara.

 11. Gå tillbaka till community-kontaktsidan och öppna listrutan i det övre högra hörnet. I menyn väljer du Aktivera kundanvändare.

  Sidan Ny användare öppnas med de importerade kontaktuppgifterna.

  contact-page-enable-customer-user

 12. På sidan Ny användare som öppnas konfigurerar du användaren på följande sätt:

  • Ställ in användarlicensen så att den matchar licensen för profilen du klonade tidigare.
  • Ställ in Profilen till den klonade profilen.
  • Välj Spara.

  Sidan Konfigurera användare uppdateras och visar användarens information.

  new-user-edit

 13. På den uppdaterade sidan håller du pekaren över Tilldelning av behörighetsuppsättningar och väljer Redigera tilldelningar.

  contact-permission-set-edit

 14. På sidan Tilldelning av behörighetsuppsättningar för användaren som öppnas:

  1. Från rutan  Tillgängliga behörighetsuppsättningar väljer du Adobe Acrobat Sign Community-användare.
  2. Välj Lägg till.
   Den valda behörighetsuppsättningen visas i rutan Aktiverade behörighetsuppsättningar.
  3. Välj Spara.
  permission-set-add-contact

Konfigurera SFDC-communitysidan

Starta en ny digital upplevelse

 1. Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Alla webbplatser.

 2. Välj Nytt.

  digital-all-sites-new

 3. På sidan som öppnas väljer du upplevelsen Kundtjänst.

  Upplevelsen Kundtjänst krävs för självbetjäningskomponenterna.

  choose-customer-service-experience

 4. På sidan Kundtjänst som öppnas väljer du Kom igång.

  customer-service-get-started

 5. I dialogrutan som visas:

  1. Ange ett namn för webbplatsen.
  2. Om du vill kan du lägga till ett platsspecifikt namn i URL:n, vilket är användbart om du har flera webbplatser
  3. Välj Skapa.
  enter-name-customer-service-portal

  Ett härligt bildspel visas medan communityn skapas. När du är klar visas communitysidan där namnet på communityn visas högst upp i fönstret (gulmarkerat) och den webbplatsspecifika strängen i URL:en visas i adressfältet.

  new-community-portal

Aktivera användare genom att konfigurera arbetsytan Digitala upplevelser

 1. Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Alla webbplatser.

 2. För din communitylista väljer du Arbetsytor.

  digital-experiences-workspaces

 3. På sidan Mina arbetsytor som öppnas väljer du Administration.

  Detta öppnar sidan Administration för din community.

  test-portal-administration

 4. Med Inställningar markerad i den vänstra panelen, väljer du Aktivera.

  portal-administration-activate

 5. I den vänstra panelen väljer du Medlemmar och konfigurerar fälten på följande sätt:

  • Öppna rullgardinsmenyn Sök och välj Alla.
  • Från listan över Tillgängliga profiler väljer du den anpassade profil som du skapade.
  • Välj Lägg till för att flytta profilen till listan Valda profiler.
  • Välj Spara.

Publicera portalen  

 1. Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Alla webbplatser.

 2. För din communitylista väljer du Builder.

  digital-experiences-builder

 3. På sidan Builder som öppnas:

  1. Välj kugghjulsikonen längst upp till höger på sidan för att öppna sidan Inställningar.
  2. Markera kryssrutan Gästanvändare kan se och interagera med webbplatsen utan att logga in.
  3. Stäng inställningsfönstret.
  experience-builder-settings

 4. Välj ikonen Publicera längst upp till höger på sidan. I dialogrutan som visas väljer du sedan Publicera igen för att bekräfta.

  Publicera

  experience-builder-settings-publish-confirm

  Det visas ett meddelande om att webbplatsuppdateringarna publiceras. Du får en bekräftelse via e-post när ändringarna har publicerats.

Lägg till komponenten Adobe-självbetjäningssignering till arbetsytan Digitala upplevelser

 1. Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Funktionsinställningar > Digitala upplevelser > Alla webbplatser.

 2. För din communitylista väljer du Arbetsytor.

  recipients-send-on-behalf-of

 3. Under avsnittet Mina arbetsytor väljer du Builder.

  workspaces-builder

 4. I den vänstra panelen väljer du ikonen Komponenter och sedan:

  1. Skrolla ned till slutet av menyn.
  2. Dra alternativet Adobe-självbetjäningssignering och släpp det i sidlayouten.
   Du kan släppa komponenten där du vill att Acrobat Sign-avtalen ska visas.
  drag-self-service-sign

  Sidan uppdateras för att visa den nya komponenten i sidlayouten och komponentens hanteringspanel visas överst till höger.

  adobe-self-service-sign

  Du kan kontrollera portalinställningarna via hanteringspanelen i fönstrets övre högra hörn. Inställningarna tillämpas på alla avtal som visas i komponenten.

  Obs! Inga inställningar är obligatoriska, de bör bara användas när du vill att inställningen ska användas globalt.

  Hanteringspanelen har följande kontroller:

  • Avtalsmall – mallen som styr avtalen som finns i portalen.
  • Avtalets omfattning – den här inställningen anger vilken nivå av signering som krävs. Den har följande två inställningsalternativ:
   • Användare – Inställningen Användare gör avtalet tillgängligt för alla användare på kontot och alla måste skriva på det.
   • Konto – InställningenKonto gör avtalet tillgängligt för alla användare på kontot, men kräver att endast en användare signerar den. Avtalet är inte längre tillgängligt för andra kontoanvändare när det har undertecknats.
  • Tidsgräns för signering – ett statiskt datumfält som begränsar hur länge avtalet kan undertecknas. När tidsgränsen gått ut tas knappen Signera bredvid avtalet bort, vilket förhindrar användarna från att slutföra avtalet.
  • Förnyelsedagar – ett fritt formulärvärde som anger när avtalet är tillgängligt igen efter att ha undertecknats. Om du har ett avtal som måste signeras var 90:e dag, kan du automatiskt publicera avtalet 90 dagar efter det att det föregående avtalet undertecknades.
  • Sidhuvudsrubrik – den översta rubriken i självbetjäningskomponenten, precis till höger om Adobe Acrobat Sign-loggan på bilden ovan.
  • Dölj sidhuvudlogotyp – döljer logotypen för Adobe Acrobat Sign till vänster om sidhuvudsrubriken. Logotypen döljs om du markerar kryssrutan

  Se vyn communityanvändare för att se exempel på ovanstående inställningar.

 5. Om du vill göra portaluppdateringarna tillgängliga väljer du Publicera.

  Varje gång du ändrar portalinställningarna eller gör någon uppdatering måste du publicera om portalen.

Aktivera inställningen Tillåt sändning som andra användare

Du kan aktivera inställningen "Tillåt Skicka på uppdrag av andra" för användare som inte har Adobe Acrobat Sign-licenser. Den här inställningen gör att en communityanvändare kan skapa ett avtal med en annan användares licens.

Om du vill ställa in detta måste du slutföra följande konfigurationssteg:

Steg 1: aktivera funktionen Tillåt Skicka på uppdrag av andra i de anpassade inställningarna med hjälp av stegen nedan:

 1. Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar.

 2. På sidan Anpassade inställningar som öppnas väljer du Inställningar för Adobe Sign.

  custom-settings

 3. Välj Hantera.

  adobe-sign-settings-manage

 4. Klicka på Ny (eller Redigera, om du har konfigurerat inställningarna tidigare).

 5. På sidan Inställningar för Adobe Sign som öppnas väljer du kryssrutan Tillåt Skicka på uppdrag av andra och väljer sedan Spara.

  adobe-sign-settings-edit

Steg 2: aktivera Tillåt Skicka på uppdrag av andra för den licensierade användaren enligt följande:

 1. Gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objekthanterare.

 2. Välj Användare.

 3. I den vänstra panelen väljer du Användarsidlayouter.

 4. Med Fält markerat väljer du Tillåt sändning som andra användare och drar alternativet till avsnittet "Ytterligare information (rubrik endast synlig vid redigering)" i layouten.

  drag-allow-sending-as-other-users

  dragged-allow-sending-as-other-users

 5. Välj Spara.

Steg 3: konfigurera avtalsmall med administratörens användar-ID

Varje avtalsmall kan ha en (och endast en) användare som skickar avtal på uppdrag av andra. Den valda användaren måste kunna skicka avtal via Adobe Acrobat Sign, men inga andra begränsningar finns på plats.

Du måste konfigurera avtalsmallen med ett Salesforce-ID för en communityanvändare med en Adobe Acrobat Sign-licens. Så här gör du:

 1. Gå till Konfiguration > Administration > Användare > Användare.

  setup-users.png

 2. Välj länken Fullständigt namn till användaren.

  Detta öppnar sidan Konfigurera användare, där användar-ID:et finns i sidans URL (gulmarkerat).

  users-user-id-url

  Ovanstående URL lyder (med ID i fetstil): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1

 3. Kopiera och spara användar-ID.

  Se till att du inte inkluderar %2F.

 4. För att tillämpa ett användar-ID för mallen går du till Appstartaren > Adobe Acrobat Sign > Avtalsmallar och väljer Namn på avtalsmall som du vill redigera.

  agreement-templates

 5. Välj fliken Mottagare och sedan i fältet Skicka på uppdrag av klistrar du in användar-ID:et för Salesforce i fältet och väljer Spara.

  recipients-send-on-behalf-of

Steg 4: Ange kontaktens profilsynlighet till Offentlig

Du måste ange communityanvändarens e-postinställning för att profilen ska vara offentlig. Så här gör du:

 1. Öppna sidan Kontakt för användaren som du skickar på uppdrag av.

 2. Välj Logga in på upplevelsen som användare.

  Logga in för att uppleva som användare

 3. På portalsidan som öppnas:

  1. I det övre högra hörnet på communitysidan väljer du användarnamnet för att öppna rullgardinsmenyn. 
  2. I menyn väljer du Mina inställningar.

 4. På sidan Mina inställningar, i avsnittet Profilsynlighet, ställer du in värdet för E-postadressen  som  Offentlig och väljer 
  Spara
  .

Använda communityportalen för att skicka och signera avtal

Du kan använda någon av följande två metoder för att leverera avtal till användare i communityportalen:

 • Skicka direkt – Om du skickar ett avtal till en Salesforce-kontakt listas avtalen i användarens portalvy.
 • Kontomall – När du måste skaffa underskrifter från ett konto kan du skapa en mall och sedan visa mallen för användarna. Från användarens perspektiv ser det likadant ut, men den här metoden skapar bara ett nytt avtal när användaren klickar på Signera/Godkänn. Mer information finns i avsnittet Avtalsmallar.

Förutsättningar

 • Om du vill skicka avtal med någon av ovanstående två metoder måste du:
  • Konfigurera portalen
   • Den måste vara aktiv
   • Rätt profil måste ha behörighet så att användaren kan komma åt den
   • Adobe Acrobat Sign-komponenten måste vara installerad
  • Konfigurera användare för communityn
   • Aktiverat i communityn
   • Konfigurerad med rätt användarlicens och profil
 • Om du vill skicka ett avtal direkt till en användare måste Mottagaren vara en kontakt. Om du använder ett e-postvärde kommer avtalet inte att visas i portalen.

Konfigurerat avtal

En mall på kontonivå måste uppfylla följande krav:

 • Skapat med en avtalsmall som korrekt refererar till en avtalstyp.
 • Har en huvudobjektstyp som är inställd på Kontakt.
 • Har en bifogad fil.
 • Alternativt har Skicka på uppdrag av konfigurerats.


Community-användarens vy

När användarna och portalen har konfigurerats korrekt visas avtal som skickas till en kontakt i portalen där användaren kan öppna och signera det på egen hand.

Avtal som väntar på att en användare ska signera visas överst. Knappen till högen om avtalsnamnet anger om en underskrift eller ett godkännande krävs.

När en användare undertecknar eller godkänner ett avtal visas ett meddelande högst upp i komponentpanelen

Sedan visas avtal som signerats tidigare av användaren, men som väntar på att andra mottagare ska slutföra åtgärder.

Längst ned på komponentpanelen visas färdiga avtal, med e-postadressen till signeraren/godkännaren och verkställningsdatum.

Exempel på portal

Avtalsmall

En avtalsmall kan infogas i community-portalen via communityns komponenthanteringspanel.

Hanteringspanel

När den lagts till, visas mallen i sektionen Väntar på dig och ser ut som ett avtal som skickats direkt till användaren.

Skillnaden är att knappen Skicka/Godkänn aktiverar en mall som skapar ett nytt avtal när någon klickar på knappen och sedan hostas avtalet på portalen. Avtalslistan visar inte sådana potentiella avtal förrän användaren startar signeringsprocessen.

Endast en mall kan användas i taget och mallen styrs av inställningarna på hanteringspanelen (beskrivs nedan).

Avtalets omfattning

Avtalets omfattning begränsar vem som kan aktivera mallen beroende på volym:

 • När Avtalets omfattning är inställt på Användare är mallen tillgänglig för alla användare som har åtkomst till portalen. Alla användare kan signera en egen kopia av avtalet. När en användare har valts är varje signerad kopia av mallen synlig i portalen under avsnittet Slutförda avtal.
 • Med alternativet Konto kan bara en användare signera (den användare som först klickar på knappen och genererar avtalet). När den första signeraren har slutfört avtalet tas länken bort från vyn för alla användare.

Tidsgräns för signering

Om en Tidsgräns för signering har angetts i komponentens hanteringspanel måste avtalen undertecknas före det datumet. Tidsgränsen anges tydligt under avtalsnamnet.

Deadline definierad

När det angivna datumet har gått, tas knappen Signera bort och tidsgränsens text visas med ett rött teckensnitt.

inactive-after-deadline


Förnyelsedagar

Värdet Förnyelsedagar är inte explicit synligt från kundsidan, men gör att mallänken blir tillgänglig igen när antalet dagar har passerat.

Om värdet till exempel är 360 visas avtalsmallens länk igen 360 dagar efter det att mallen signerades sist.

Sidhuvudsrubrik och logotyp

Sidhuvudsrubriken är ett öppet textfält som kan ändras till valfritt värde.

Sidhuvudslogotypen är ett på/av-alternativ som antingen visar Adobe Acrobat Sign-logotypen eller osynliggör den.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto