Skapa fält för kreditkort

Kreditkortsfält i avtal

Skapa inte dokument/formulär för att hämta och lagra kreditkortsinformation.

Där Adobe Acrobat Sign upprätthåller PCI DSS-kompatibilitet strider det mot Acrobat Signs produktspecifika licensvillkor (avsnitt 7.3) att lagra kreditkortsdata på avtal som skickas via systemet:

Kunden är ensam ansvarig för efterlevnaden av Payment Card Industry Data Security Standard (”PCI DSS”), i tillämpliga fall. Kunden får inte använda Acrobat Sign för att lagra kortinnehavardata och känsliga autentiseringsdata, inklusive kortverifikationskod eller värde efter auktorisering, även om de krypteras.

Braintree är en PCI DSS-kompatibel insamlingstjänst för betalningar som är integrerad i Acrobat Sign. Kunder som vill samla in betalningar bör använda integreringen med Braintree exklusivt utan att försöka samla in kreditinformationen direkt på avtalsformuläret.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?