Skapa fält för kreditkort

Skapa ett kreditkortsfält

På grund av funktionsbegränsningar med CSV-dokument i en Excel-miljö är det mer komplicerat att hämta kreditkortsinformation än det först verkar.

Om du samlar kreditkortsinformation rekommenderar Adobe att du utformar kortets indatafält så att det hämtar de 11–12 första siffrorna i ett maskerat fält och de fyra sista siffrorna i ett separat fält, som du kan välja att maskera eller inte. Du kan hämta kreditkortsnummer med metoderna för formulärskapande enligt beskrivningen nedan.

Använd redigeringsverktyget för dra och släppa

Använd skärmdumpen under dessa steg som referens.

 1. Ange fältnamnen så att de beskriver fältet.

 2. Ange en funktionsbeskrivning som beskriver fältinnehållet.

 3. Ange fältet som Obligatorisk om det behövs. Det ställer in den röda kantlinjen runt fältet

 4. Vi rekommenderar starkt att du maskerar data, men det kräver att du hämtar fältets innehåll med CSV-exporten av formulärdata.

  Obs!

  De fyra sista siffrorna är ofta inte maskerade. Därför är maskering avmarkerat i andra fältet

 5. Ange fältvalidering. Det är angett som en sträng av två anledningar:

  • Nollorna utelämnas om numret börjar med en nolla och valideringen är Nummer.
  • Använd Sträng om du vill ange det maximala antalet tecken. När du använder Nummer som validering tillåts endast ett sifferintervall.
 6. När du anger strängvalideringen kan du använda bokstäver och/eller siffror. Kreditkort använder alltid endast siffror. Begränsa därför alternativet till endast siffror.

 7. Ange strängens maximallängd

  • I första fältet anger vi 12 som maxlängd. Kortnumret på alla stora kreditkort består av 15–16 siffror
  • Det andra fältet har endast fyra tecken

Lägg till kreditkortsfält med texttaggar

När du använder texttaggar kan det vara bra att utelämna vissa valfria funktioner som t.ex. funktionsbeskrivning och standardvärde. Detta rekommenderas eftersom de förlänger taggens fotavtryck och påverkar dokumentets layout. Det är ändå troligt att du vill förkorta taggar i det mindre fältet. Dina texttaggar kommer då att se ut så här:

{{*CCN1_es_:signer1:string(char=num,maxlen=12):mask}}

och

{{*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

I taggarna ovan finns samma gemensamma värden som i dra och släppa-miljön (sett från vänster till höger):   

 • Klamrarna definierar fältets bredd i det slutliga dokumentet.       
 • De första klamrarna definierar fältets teckensnitt (höjd).   
 • Asterisken (*) visar att fältet är obligatoriskt   
 • Därefter kommer fältets namn (förkortat till CCN1 och CCN2 för att minimera taggens fotavtryck)   
 • Rollen (signer1)   
 • Strängvalideringen som definierar teckentypen och strängens maxlängd.   
 • Valfri maskering av värdet

Dessa fält är naturligtvis för stora för innehållet och därför rekommenderar vi att du förkortar texttaggarna för att enkelt kunna definiera ett variabelvärde: {{$ccn2}} med en mycket större tagg som det hänvisas till på en annan sida:{{#ccn2=*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

Se den här artikeln för mer information om texttaggar och förkortning av texttaggar

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto