Användarhandbok Avbryt

Ställ in onlinebetalningar

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
   4. URL för omdirigering efter avtal
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Aktivera meddelanden utan länkar
   6. Anpassa e-postmallar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. Säkrade avtal
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän 
 7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Mottagaralternativ
  1. Avbryta en e-postpåminnelse
  2. Alternativ på e-signeringssidan
   1. Översikt över e-signeringssidan
   2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
   3. Avböj att signera ett avtal
   4. Delegera signeringsbehörighet
   5. Starta om avtalet
   6. Hämta en PDF-fil av avtalet
   7. Visa avtalshistoriken
   8. Visa avtalsmeddeladen
   9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
   10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
   11. Navigera formulärfälten
   12. Rensa data från formulärfälten
   13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
   14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
   15. Granska juridiska meddelanden
   16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
 2. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 3. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
  5. Vanliga frågor om redigering
 4. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 5. Hantera avtal
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 6. Granskningsrapport
 7. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser 
 2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Med online-betalningstjänsten i Adobe Acrobat Sign kan en avsändare begära en betalning som en del av mottagarens process (rolloberoende). Betalningar kan definieras med fasta värden (prisuppgift), värden tagna från beräknade fält på avtalet (beställningsformulär) eller värden som kunden anger (donationer). Betalningsfunktionen är tillgänglig på Enterprise-, Business- och Small Business-nivåerna på datacentren NA, EU och AU.

Funktionsbeskrivning

Tjänsten för online-betalningar i Adobe Acrobat Sign integreras med Braintree som en betalningsväg kopplad till signeringsprocessen. Integreringen aktiveras genom att lägga till ett betalningsfält i formuläret.

Formulär kan skapas med betalningsfält enligt följande:

 • Ett statiskt värde vid en prisuppgift för en tjänst
 • Ett dynamiskt värde som härleds från beräknade fält i formuläret, som i ett orderformulär med flera objekt och leveransmetoder
 • Ett mottagarangivet värde, såsom en donationsförfrågan
Obs!

När ett betalningsfält används i ett avtal ändras knappen Klicka för att signera till Betala och signera om det finns ett värde i betalningsfältet.

Med Braintree-integreringen infogas ett betalningsfönster i signerarens gränssnitt när hen klickat på Betala och signera.  I det här fönstret samlas all personlig betalningsinformation in, vilket undanröjer behovet av att signeraren anger den personliga informationen i ett Acrobat Sign-formulär. Detta förbättrar den generella säkerheten av signerarens information och eliminerar behovet av att avsändaren samlar in och manuellt bearbetar betalningen. 

Obs!

Onlinebetalningar är inte tillgängliga för kundkonton på datacentralerna JP1 och IN1.

Tjänsten Braintree är endast tillgänglig för handlare i vissa länder. Se de internationella riktlinjerna för Braintree för att avgöra om ditt land/din region stöds.

Så fungerar det

För att skapa ett betalningsformulär krävs endast att du använder ett betalningsformulärfält i avtalet.

Om du inte är en van Acrobat Sign-utvecklare bör du bekanta dig med redigeringsverktyget i appen.

Användare som är bekanta med utvecklingsmiljön behöver endast lära sig mer om den nya fälttypen (Payment) och vad som krävs för att den ska fungera.

 

Redigera med dra och släpp

Betalningsfältet visas längst ned i listan över fältkategorier till höger i fönstret Redigering.

Placera betalningsfält

 

När du använder fältet Betalning ska du vara uppmärksam på fältalternativen för att garantera att formulärfunktionerna fungerar korrekt.

Detta gäller speciellt:

Tilldelad till – kontrollera att du kopplar fältet till mottagaren som förväntas göra betalningen. Det kan verka vara motsägelsefullt för ett statiskt betalningsvärde, men tilldelningen av fältet är vad som logiskt relaterar betalaren till betalningsposten.

Värdetyp – detta är länkat till funktionen i formuläret

 • Angivet värde ger dig ett statiskt värde, oberoende om ett angivet värde är en prisuppgift eller ett godkänt värde, som en donation.
 • Beräknat värde ger dig ett härlett värde från en formel som inbegriper andra fält. Det används för ett dynamiskt beställningsformulär.

Skrivskyddad – om detta är markerat måste avsändaren se till att fältet fylls i med antingen ett fast värde eller genom ett beräknat värde.

Om det inte är markerat är värdet antingen standarden som ställdes in under redigeringen eller det värde som mottagaren angett.

Standardvärde – detta används om formuläret har ett visst värde för statiska betalningar, eller ett föreslaget donationsvärde.

Valuta – används för att ange rätt valuta för målgruppen. 1000 Yen är inte detsamma som 1000 pund.

Värdeintervall – detta är användbart om du vill skapa ett bestämt intervall för donationsvärden.

Standardvärden för betalningsfält

Statiskt värde (prisuppgifter)

Ett formulär med ett statiskt värde måste ha ett angivet värde under utvecklingsfasen.

 • Fältet ska definieras som Skrivskyddat
 • Ett standardvärde som inte är noll ska anges
 • Välj rätt valuta för den avsedda mottagaren
Statiska värden i ett betalningsfält

 

För användaren visas fältet och värdet, men betalaren kan inte ändra värdet.

Mottagarvy för det statiska fältet

Dynamiskt värde (beställningsformulär)

Betalningsfältet för det dynamiska värdet ska konfigureras som ett beräknat värde.

 • Alternativet för att göra det fältet skrivskyddat krävs för beräknade värden, så det alternativet har tagits bort från egenskapsmenyn 
 • Det beräknade värdet kommer att härledas från andra fält som mottagaren kan interagera med (kvantiteter, leveransmetoder osv.)
 • Under redigeringen visas formeln i fältet i stället för ett numeriskt värde

Välj en lämplig valuta

Dynamisk konfiguration av betalningsfält

 

Fältet visas för användaren och fältvärdena justeras i realtid när olika alternativ väljs, men mottagaren kan inte direkt interagera med det. (Markering är tillagd nedan)

Mottagarvy för det dynamiska fältet

Mottagardefinierade värden (donationer)

Ett signeringsdefinierat betalningsfält används för att användaren ska kunna ange värdet för betalningen direkt. Det ska konfigureras som ett angivet värde och funktionen Skrivskyddat ska vara inaktiverad.

Ett standardvärde är tillåtet men kan ändras.

Ett värdeintervall tillåts och det kommer att gälla. Vilket innebär att du kan ange det lägsta tillåtna värdet.

Konfiguration av mottagardefinierat värde

 

Fältet visas för användaren och det går att ändra, eventuellt till ett standardvärde.

Om den övre eller undre gränsen är definierad och om ett värde som ligger utanför intervallet anges, uppstår ett fel och mottagaren kan inte signera förrän värdet har korrigerats.

Mottagarvy för det mottagardefinierade fältet

Obs!

Om en nolla eller inget värde anges i fältet ändras knappen Betala och signera till Klicka för att signera, vilket anger att ingen betalning berörs av avtalet.

Mottagarvy för betalningsfältet utan värde

 

Negativa värden är inte tillåtna.

Mottagarvy för betalningsfältet med ett negativt värde

Transaktionspost

Att se till att data lagras på ett säkert sätt är grundläggande när det gäller personlig information, som till exempel betalningsuppgifter. Acrobat Sign och Braintree delar endast de nödvändigaste uppgifterna för att kunna slutföra transaktionen och för att säkerställa att betalningen går att granska i efterhand eftersom den är relaterad till ett avtal.

Braintree-poster

I Acrobat Sign-systemet ansvarar för avtalsdokumenten och poster som rör mottagare och interaktioner. Braintree kommer aldrig åt innehållet i transaktionen eller hela listan med mottagare. (Det är nödvändigt att Braintree vet vem som är betalaren.)

När du klickar på knappen Betala och signera öppnas en IFrame för Braintree-tjänsten och fyra dataobjekt skickas:

 1. Valutatypen – Den behövs för att kontrollera att rätt handelskonto används i Braintree
 2. Det numeriska värdet i betalningsfältet – Som krävs för att förstå värdet för samlingen
 3. E-postadressen för betalaren – Som krävs för att identifiera betalaren
 4. Deltagandekoden för transaktionen – Som krävs för att direkt relatera till betalningsposten i avtalet 
Braintree-transaktionspost

Acrobat Sign-poster

Braintree ansvarar för betalningsposterna och inga poster som är relaterade till personlig information om betalaren skickas till Acrobat Sign.

När din betalning har slutförts skickas endast Braintrees transaktionsnummer tillbaka till Acrobat Sign. Detta transaktions-ID finns i loggen Aktivitet (på sidan Hantera) och i granskningsrapporten:

Betalningshändelser i aktivitetsloggen och granskningsrapporten

Så här aktiverar och inaktiverar du

Innan du kan börja arbeta med betalningsfält i Acrobat Sign måste du ha ett Braintree-konto.

Ett produktionskonto kan registreras här: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funktionen för online-betalningar i Acrobat Sign kan aktiveras på kontonivån av kontoadministratören.

 • Gruppnivåinställningar tillåts och åsidosätter värden på kontonivå
  • Varje grupp har ett eget unikt Braintree-konto aktiverat
 1. Gå till Kontoinställningar > Betalningsintegrering för att aktivera funktionen.

 2. Kopiera och klistra in begärd inloggningsinformation från ditt Braintree-konto i de relaterade fälten:

  • Offentlig nyckel
  • Privat nyckel
  • Handlar-ID
  Gå till betalningsmenyn

  Obs!

  När du anger giltiga inloggningsuppgifter markeras kryssrutan Aktivera betalningar med Braintree automatiskt.

 3. Klicka på Spara.

  • Sidan uppdateras och taggen Kontolänkat visas för att du ska kunna se att betalningar är aktiverade.
  • En banderoll visas en kort stund högst upp i fönstret och meddelar att du kan lägga till betalningsfält.
  Konfigurerat Braintree-konto

Ändra inloggningsuppgifter för Braintree

Om du behöver ändra autentiseringsuppgifterna för Braintree (t.ex: byta till ett nytt handelskonto):

 1. Gå till betalningssidan: Kontoinställningar > Betalningsintegrering

 2. Ange ditt nya handlar-ID och den offentliga/privata nyckeln och klicka på Spara

  Länka till ett annat konto

  Sidan uppdateras och de nya betalningsuppgifterna används för alla efterföljande betalningar.

Inaktivera Braintree men behåll integreringsuppgifterna

Så här inaktiverar du integreringen mellan Acrobat Sign och Braintree och behåller autentiseringsuppgifterna för aktivering till senare:

 1. Gå till Kontoinställningar > Betalningsintegrering

 2. Avmarkera kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar.

  Rensa autentiseringsuppgifter

 3. Klicka på Spara

 4. Du får ett kontrollmeddelande för att säkerställa att du vill inaktivera betalningsintegreringen.

  Klicka på Inaktivera.

  Inaktivera betalningar

 5. Sidan uppdateras för att visa den inaktiverade betalningsfunktionen

  • Taggen Kontolänkat tas bort för att du visuellt ska kunna säkerställa att integreringen är inaktiverad.
  • Kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar är fortsatt avmarkerad.
  • Braintree-autentiseringsuppgifterna finns kvar i konfigurationen och går att aktivera.

   

  Inaktiverad utan autentiseringsuppgifter

Inaktivera Braintree och ta bort integreringsuppgifterna

Inaktivera integreringen mellan Acrobat Sign och Braintree, och ta bort autentiseringsuppgifterna från kontoinställningarna genom att:

 1. Gå till Kontoinställningar > Betalningsintegrering

 2. Välj länken Rensa autentiseringsuppgifter under Privat nyckel.

  Inaktivera betalningar – rensa autentiseringsuppgifter

 3. Du får ett kontrollmeddelande för att säkerställa att du vill rensa autentiseringsuppgifterna.

  • Markera kryssrutan för att bekräfta att alla avtal med pågående betalningar upphör att gälla.
  • Klicka på Rensa.
  Kontrollmeddelande för att rensa autentiseringsuppgifter

 4. Sidan uppdateras för att visa den inaktiverade betalningskonfigurationen.

  • Taggen Kontolänkat tas bort för att du visuellt ska kunna säkerställa att integreringen är inaktiverad.
  • Kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar avmarkeras.
  • Autentiseringsuppgifterna för Braintree tas bort från gränssnittet.

  Spara sidan.

  Inaktiverad med sparade inloggningsuppgifter

 5. Sidan uppdateras för att visa den inaktiverade betalningsfunktionen.

Konfigurationsalternativ

I Braintree-tjänsten finns ett antal konfigurationsalternativ som avsevärt kan förbättra signeringsupplevelsen. Alla har olika behov av en betalningstjänst och en grundlig genomgång av Braintree-funktionerna är väl värt arbetet.

Med avseende på Acrobat Sign-integreringen finns det ett antal funktioner som direkt har att göra med signeringsupplevelsen:

 • Valuta – vilken valuta accepterar du?

Braintree godkänner en rad olika valutor och du kan skapa ett ”handelskonto” för varje valuta som du godkänner. Med detta handelskonto kan du definiera vilka typer av betalningar som du godkänner (PayPal och/eller kreditkort).

Braintree-konfiguration av inställningarna

 

I Acrobat Sign måste du konfigurera fältet Betalning för en viss valutatyp. Det här konfigurerade värdet länkar till handelskontot med samma valutatyp. 

De värden som visas i egenskaperna för Acrobat Sign-fält styrs av de valutor som är godkända i dina Braintree-handelskonton.

Genom att ställa in ett standardhandelskonto definieras även standardvalutan som läses in i fältet Betalning i Acrobat Sign.

Ange valuta i Acrobat Sign-fältgränssnittet

 

 • Kontroll av dubbla transaktioner – används för att förhindra att en snabb dubbelklickning skapar två transaktioner, vilket leder till att signeraren debiteras två gånger.
Transaktionskontroll av Braintree-dubblett

Bra att veta

Känt problem: betalningar inaktiveras efter ändring av ett delegerat avtal

Det finns ett känt fel som kan göra att avtalet kringgår betalningsprocessen och slutför avtalet som klart utan att betalningen har säkrats. Problemet uppstår endast när:

 1. den första mottagaren delegerar sin signaturbehörighet
 2. avsändaren ändrar avtalet efter den delegeringen

Det rekommenderas att inaktivera funktionen Ändra avtal i alla grupper som använder betalningsintegreringen.

PCI-innehåll och lagring

Under betalningsprocessen skrivs all information i Braintree-gränssnittet.

All betalningsinformation lagras endast i Braintree-kontot.

Acrobat Sign-miljön lagrar endast API-uppgifterna för Braintree-kontot och transaktionsnumret som skickas tillbaka från Braintree (och som registreras i Acrobat Signs granskningsspår).

Ingen faktisk betalningsinformation kommer till Acrobat Sign-systemet, vilket garanterar optimal PCI-kompatibilitet och säkerhet för signeraren.

 

Avbrutna transaktioner mellan betalning och signering

När du använder betalningar sker signeringsprocessen i två faser:

 • Slutför signeringsprocessen på e-signeringssidan
 • Ta en bild av betalningen och slutför signaturen

Detta garanterar att avtalet inte kan avslutas utan att betalningen först hämtas.

Om processen av någon anledning avbryts kan signeraren öppna avtalet på nytt via den ursprungliga länken (eller med en påminnelselänk (om påminnelser har konfigurerats)) för att återuppta processen.

 

Dubbel betalningsprevention

I Braintree-tjänsten ingår funktionen Kontroll av dubbla transaktioner som förhindrar att flera transaktioner till samma transaktion-ID sker inom ett angivet intervall.  Detta förhindrar att flera betalningar loggas på grund av att man klickar på knappen flera gånger.

Så här konfigurerar du alternativet Kontroll av dubbla transaktioner:

1. Logga in på ditt Braintree-konto.

2. Gå till Inställningar > Bearbetar > Kontroll av dubbla transaktioner.

3. Aktivera inställningen.

Braintree: duplicera transaktionskontroll

Betalningstvister

Mottagare med en betalningstvist, oberoende av anledning, ska kontakta den part som skickade avtalet genom att svara på det ursprungliga e-postmeddelandet där du uppmanades att granska och signera.

Acrobat Sign utgör plattformen för signeringsprocessen, men överlämnar betalningsprocessen till Braintree.

Ingen betalning eller betalningsinformation samlas in via Acrobat Sign. Endast betalningsportalen som avsändaren av avtalet har konfigurerat visas i Acrobat Sign.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online