Lås upp en signerad PDF-fil

I den här artikeln får du vägledning genom processen att inaktivera den här funktionen.

Miljö

Adobe Sign

Steg

Som standard förseglas alla signerade PDF-filer med ett slumpmässigt lösenord så att de inte kan ändras.

Dokumentkryptering regleras av en backendinställning som framgångschefen eller support kan ändra till ett lösenord du väljer.

Kontakta framgångschefen (eller starta ett supportärende) med din begäran om att installera ett känt lösenord för ditt konto och skicka med lösenordet du vill använda (endast bokstäver och siffror, inga specialtecken).

Ytterligare information

PDF-förseglingslösenordet tillämpas när PDF-filen hämtas (eller bifogas det slutliga e-postmeddelandet), så att alla nya lösenordsvärden endast är tillämpliga på PDF-filer som hämtas/bifogas efter att lösenordet har installerats.

När lösenordet för upplåsning har installerats kan du följa dessa anvisningar för att låsa upp PDF-filen:

  1. Hämta en ny kopia av PDF-filen (med den nya lösenordsförseglingen).
  2. Öppna PDF-filen
  3. Klicka på ikonen ”Lås” högst upp till vänster på sidan
  4. Klicka på länken som är märkt: Behörighetsinformation
  5. I rullgardinslistan ”Säkerhetsmetod” väljer du: Ingen säkerhet
  6. Ange lösenordet för upplåsning och klicka på knappen OK tre gånger

Nu kan du redigera filen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto