Aktivera enkel inloggning till Adobe Acrobat Sign när användaren redan är autentiserad via IdP

Obs!

Nedanstående dokument gäller kundkonton som hanterar sina användarlicenser i Adobe Admin Console.

Konton som autentiserar till Adobe Acrobat Sign direkt måste konfigurera sin IdP för att tillåta den här typen av enkel inloggning.

Introduktion

När administratörer hanterar sina Adobe Acrobat Sign-användarlicenser inom Adobe Admin Console har de möjlighet att skapa slutanvändarkonton med olika identitetskrav, inklusive Federated ID (t.ex. SSO/SAML): https://helpx.adobe.com/se/enterprise/using/identity.html

Dessa slutanvändare som är konfigurerade med Federated ID kan redan ha en autentiserad session med organisationens identitetsleverantör (IdP) innan de loggar in på Acrobat Sign. Användaren kan till exempel ha autentiserats med IdP när han eller hon loggar in på organisationens intranät eller en Microsoft-tjänst. I så fall vill kanske inte administratören kräva att slutanvändaren ska autentisera sig igen när han eller hon använder Acrobat Sign. För att uppnå detta mål kan administratören skapa en URL med en unik URL-parameter, så att Acrobat Sign kan verifiera att slutanvändare som är konfigurerade med Federated ID redan är autentiserade mot organisationens IdP och därför inte behöver autentisera sig igen. Administratören kan sedan vilja publicera denna URL internt (t.ex. på en intranätsida).

Förutsättningar

  • Adobe Acrobat Sign-kontot måste hanteras i Adobe Admin Console
  • Administratören måste ha aktiverat Federated ID genom att skapa en katalog och göra anspråk på en domän i Admin Console. https://helpx.adobe.com/se/enterprise/using/set-up-identity.html
  • Slutanvändaren måste ha ett konto med Federated ID. (Det här arbetsflödet gäller inte slutanvändare med ett Adobe ID, Business ID eller Enterprise ID.) https://helpx.adobe.com/se/enterprise/using/identity.html
  • Slutanvändaren måste redan ha tillgång till Acrobat Sign inom Adobe Admin Console. (Detta arbetsflöde gör inte att en användare ”har tillgång automatiskt”.)

URL-parametrar

Skapa en unik URL-adress som består av följande:

  • En primär inloggningslänk till Acrobat Sign med ”https://secure.adobesign.com/public/adobeLogin
  • Ett suffix med ”?dcid=
  • Ett sekundärt suffix med ”@domain.com”. Till exempel ”@acme.com”

Hela URL-adressen liknar därför:

  • https://secure.adobesign.com/public/adobeLogin?dcid=@acme.com

Om slutanvändaren uppfyller förutsättningarna ovan och om slutanvändaren redan har autentiserats med företagets IdP autentiseras slutanvändaren till Acrobat Sign och kommer till applikationens startsida.

Om slutanvändaren inte redan har autentiserats med företagets IdP, kommer slutanvändaren troligen till företagets IdP-inloggningssida, där användaren måste autentisera sig innan han eller hon kommer till startsidan för Acrobat Sign-webbprogrammet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online