Användarhandbok Avbryt

Identitetsöversikt

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Adobes system för identitetshantering hjälper administratörer att skapa och hantera användares åtkomst till program och tjänster. Adobe erbjuder dessa identitetstyper eller -konton för att verifiera och auktorisera användare.

Identitetstyper i Adobe Admin Console

Identitetstyper ger organisationen olika nivåer av kontroll över användarnas konton och data. Ditt val av identitetsmodell har en betydande inverkan på hur din organisation lagrar och delar resurser. Federated ID och Enterprise ID skapas och hanteras av organisationen, medan Adobe ID skapas och hanteras av den enskilda personen.

Följande tabell hjälper dig att välja vilken identitetsmodell som passar bäst för din organisation.

Obs!

Om organisationen inte har uppdaterats till Adobes företagslagringsmodell, och ni fortfarande använder Adobe ID:n för enskilda personer, kan du läsa beskrivningen i identitetstyptabellen.

Identitetstyper


Federated ID

Enterprise ID

Adobe ID

 Huvuderbjudanden

Skapas, ägs och hanteras av organisationen. Organisationen hanterar användares uppgifter och använder enkel inloggning (SSO) via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).

Skapas, ägs och hanteras av organisationen. Organisationen behåller exklusiva rättigheter att skapa användarkonton i verifierade domäner.

Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten. Beroende på lagringsmodell är det användarna eller företaget som har kontrollen över filer och data. Adobe ID-konton skapas på overifierade, offentliga eller betrodda domäner2.

Konto- och dataägarskap

Ägs och kontrolleras av organisationen

Organisationsägd för Enterprise-lagring och användarägd för Användarlagring

 

Säkerhet och övervakning

 • Granskningsloggar
 • Innehållsloggar
 • Delningsbegränsningar
 • Organisationens autentiseringsinställningar
 • Innehållsloggar
 • Delningsbegränsningar
 • Lösenordspolicy1
Återställ lösenordet Stöds inte Återställ ditt kontolösenord

Creative Cloud for enterprise och Document Cloud for enterprise

Stöds

Creative Cloud for teams och Document Cloud for teams

Stöds inte

Stöds

Experience Cloud

Stöds

Rekommenderas för

 • Organisationer som redan använder SSO eller SAML
 • Befintliga katalogtjänster, till exempel Google och Azure AD
 • Kräver enkel integrering med tjänster från andra än Adobe
 • Kan bekräfta domänägarskap
 • Kan bekräfta domänägarskap
 • Kräver inte SSO
 • Creative Cloud for teams
 • Organisationen föredrar att använda domäner som de inte äger
 • Offentliga domäner, som Hotmail, Gmail osv.
 • Åtkomstappar, som Adobe Experience Manager Mobile

Kom igång

Konfigurera identitet

Gör anspråk på domäner

Lägg till användare

Obs!

 

1 Lösenordspolicyn för Creative Cloud for teams är densamma som för Creative Cloud för enskilda användare.

2 Användare med Adobe ID autentiseras med sina Adobe ID-inloggningsuppgifter eller genom den ägande organisationens autentiseringsmodell (SSO, 2FA osv.) I sådana fall omdirigeras användare till den ägande organisationens sida för enkel inloggning. Efter autentiseringen kan användarna behöva välja en företagsprofil.

Använda personliga Adobe ID:n

Adobe uppdaterar alla team- och företagskunder så att de ska använda Adobes företagslagringsmodell. Titta i följande tabell om din organisation har användare som använder personliga Adobe ID:n för att komma åt sina företags eller skolors program och tjänster från Adobe.

Obs!

Vi uppdaterar organisationer (team och företag) till Enterprise-lagringsmodellen för att ge företagslagring och andra funktioner på företagsnivå till Adobe ID-användare.

Du kommer att få ett meddelande om när din organisation ska uppdateras. Efter uppdateringen flyttas Adobe ID-användarna till företagslagring och organisationen kontrollerar deras företagsprofiler direkt.

Identitetstyp

 

adobe_id.png

Personligt Adobe ID

 Huvuderbjudanden

Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten.

Konto- och dataägarskap

Användarkontrollerad

 

Säkerhet och övervakning

Lösenordspolicy1
Återställ lösenordet Återställ ditt kontolösenord. Lär dig hur.

Creative Cloud for enterprise och Document Cloud for enterprise

Stöds delvis2

Creative Cloud for teams och Document Cloud for teams

Stöds

Experience Cloud

Stöds

Endast tillgängligt för företags- och teamkunder som aktiverats tidigare ...

 • Creative Cloud for teams
 • Vill ha kontroll i användarens hand
 • Åtkomstappar som Digital Publishing Suite3
 • Användare äger resurser efter separation från organisationen

Kom igång

Lägg till användare

Obs!

1 Lösenordspolicyn för Creative Cloud for teams är densamma som för Creative Cloud för enskilda användare.

2 För Creative Cloud for enterprise-kunder som använder företagslagring kan administratörerna lägga till Adobe ID-användare i Admin Console men inte lägga till dem i produktprofiler. Administratörerna måste migrera Adobe ID-användare till en annan identitetstyp.

3 Det finns några produkter och tjänster, som Adobes licensieringswebbplats, som bara stöder Adobe ID.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?