Identitetsöversikt

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Integration med Canvas LMS
   3. Integration med Blackboard Learn
   4. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   5. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   6. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Konfigurera identitet
   1. Identitetstyper | Översikt
   2. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
   3. Skapa en organisation med Federated ID
    1. SSO-översikt
    2. Konfigurera Azure Connector och Sync
     1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
     2. Lägg till Azure Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Azure Connector
    3. Konfigurera Google-federering och synkning
     1. Konfigurera SSO med Google-federering
     2. Lägg till Google Sync i din katalog
     3. Vanliga frågor om Google-federering
    4. Generisk SAML
     1. Konfigurera SSO med andra SAML-leverantörer
     2. Konfigurera SSO med Microsoft Azure ADFS
     3. Vanliga frågor om SSO
     4. Felsökning av SSO
    5. SSO för utbildning
     1. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
     2. Vanliga frågor
     3. Dovetail
   4. Bekräfta domänägarskap
   5. Lägg till och hantera domäner
   6. Länka domäner till kataloger
   7. Använd katalogförtroenden för att lägga till tidigare ianspråkstagna domäner
   8. Migrera till en ny autentiseringsleverantör
  2. Resursinställningar
  3. Autentiseringsinställningar
  4. Kontakter för integritet och säkerhet
  5. Konsolinställningar
  6. Krypteringshantering
 4. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. API:et User Management (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera självbetjäningspolicyer
   4. Hantera programintegreringar
   5. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   6. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   7. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   8. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 5. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 6. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager 6.x Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Sign
   1. Konfigurera Adobe Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Sign – funktionsadministratör för team
   3. Hantera Adobe Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
   2. Komma igång
 7. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   3. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   4. Installera produkter i mappen Exceptions
   5. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   6. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   7. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 8. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  6. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  7. Hjälp om VIP Select
 9. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 10. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Adobes system för identitetshantering hjälper administratörer att skapa och hantera användares åtkomst till program och tjänster. Adobe erbjuder dessa identitetstyper eller -konton för att verifiera och auktorisera användare.

Identitetstyper i Adobe Admin Console

Identitetstyper ger organisationen olika nivåer av kontroll över användarens konto och data. Ditt val av identitetsmodell har en betydande inverkan på hur din organisation lagrar och delar resurser. Business ID-, Federated ID- och Enterprise ID-modellerna är bra val för organisationer som behöver kontrollera hur användarna använder program och produkter, medan Adobe ID passar bättre för enskilda personer.

Business ID, Enterprise ID och Federated ID stöder de bästa datametoderna och garanterar effektiv programdistribution och datahantering. Följande tabell hjälper dig att bestämma vilken identitetsmodell som passar bäst för din organisation.

Kontotyp

Företags- eller skolkonto

Personligt konto

 


Federated ID

Enterprise ID

Business ID

adobe_id.png
Adobe ID

 Huvuderbjudanden

Skapas, ägs och hanteras av organisationen. Organisationen hanterar användares uppgifter och använder enkel inloggning (SSO) via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).

Skapas, ägs och hanteras av organisationen. Organisationen behåller exklusiva rättigheter att skapa användarkonton i verifierade domäner.

Skapas, ägs och hanteras av organisationen. Organisationen skapar användarkonton i ej verifierade eller offentliga domäner.

Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten.

Konto- och dataägarskap

Organisationsägd och -kontrollerad

Användarkontrollerad

 

Säkerhet och övervakning

 • Granskningsloggar
 • Innehållsloggar
 • Delningsbegränsningar
 • Organisationens autentiseringsinställningar
 • Innehållsloggar
 • Delningsbegränsningar
 • Lösenordspolicy1
 • Innehållsloggar
 • Delningsbegränsningar
 • Lösenordspolicy1
Återställ lösenordet Stöds inte Skicka e-postmeddelande för återställning av lösenord. Stöds inte

Creative Cloud for enterprise och Document Cloud for enterprise

Filformat som stöds för foton

Stöds delvis2

Creative Cloud for teams och Document Cloud for teams

Stöds inte

Filformat som stöds för foton

Filformat som stöds för foton

Experience Cloud

Filformat som stöds för foton

Filformat som stöds för foton

Rekommenderas för

 • Organisationer som redan använder SSO eller SAML
 • Befintliga katalogtjänster, till exempel Google och Azure AD
 • Kräver smidig integrering med tjänster från andra än Adobe
 • Kan bekräfta domänägarskap
 • Kan bekräfta domänägarskap
 • Kräver inte SSO
 • Creative Cloud for teams
 • Organisationen föredrar att använda domäner som de inte äger
 • Offentliga domäner, som Hotmail, Gmail osv.
 • Åtkomstappar som Adobe Experience Manager Mobile
 • Creative Cloud for teams
 • Vill att kontrollen ligger hos användaren
 • Åtkomstappar som Digital Publishing Suite3
 • Användare äger resurser efter separation från organisationen

Kom igång

Konfigurera identitet

Gör anspråk på domäner

Lägg till användare

Lägg till användare

Obs!

1 Lösenordspolicyn för Creative Cloud for teams är densamma som för Creative Cloud for individuals.

2För Creative Cloud for enterprise-kunder som använder enterprise-lagring kan administratörerna lägga till Adobe ID-användare i Admin Console men inte lägga till dem i produktprofiler. Administratörerna måste migrera Adobe ID-användare till en annan identitetstyp.

3 Det finns några produkter och tjänster, som Adobes licensieringswebbplats, som bara stöder Adobe ID.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto