Identitetstyper som stöds av Adobe

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Om du använder namngiven licensiering eller planerar att ge tillgång till tjänster, är identiteter ett krav. Adobe stöder tre typer av identitet eller konto och de använder en e-postadress som användarnamn.

adobe-id

Ett Adobe ID skapas, ägs och hanteras av slutanvändaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten. Användaren har fullständig kontroll över filer och data som är associerade med deras ID. Användare kan köpa ytterligare produkter och tjänster från Adobe. Administratörer bjuder in användarna att gå med i organisationen, och kan ta bort dem. Användarna kan dock inte utestängas från sina Adobe ID-konton. Kontona kan heller inte tas bort eller tas över av administratören. Ingen konfiguration krävs innan du kan börja använda Adobe ID:n.

Följande är några krav och scenarier där Adobe ID rekommenderas:

 • Om du vill att användare ska kunna skapa, äga och hantera sina identiteter.
 • Om du vill tillåta användare att köpa eller registrera sig för andra Adobe-produkter och -tjänster.
 • Om användare förväntas använda andra Adobe-tjänster som för närvarande inte stöder Enterprise ID eller Federated ID.
 • Om användarna redan har Adobe ID och associerade data som filer, teckensnitt eller inställningar. 
 • I utbildningsmiljöer, där elever kan behålla sina Adobe ID:n efter examen.
 • Om du har entreprenörer och frilansare som inte använder e-postadresser i domänen du äger.

enterprise-id

Enterprise ID skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID. Slutanvändare kan inte registrera sig och skapa ett Enterprise-ID. De kan heller inte registrera sig för ytterligare produkter och tjänster från Adobe med ett Enterprise-ID.

Administratören skapar ett Enterprise ID och utfärdar det till en användare. Administratörer kan återkalla åtkomsten till produkter och tjänster genom att ta över kontot eller genom att ta bort Enterprise ID:t för att permanent blockera tillgång till associerade data.

Följande är några krav och scenarier där Enterprise ID rekommenderas:

 • Om du behöver strikt kontroll över vilka appar och tjänster som är tillgängliga för en användare.
 • Om du behöver akut åtkomst till filer och data som är associerade med ett ID.
 • Om du behöver möjlighet att helt blockera eller ta bort ett användarkonto.

federated-id

Federated ID skapas och ägs av en organisation, och kopplas till företagskatalogen via federation. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).

Följande är några krav och scenarier där Federated ID rekommenderas:

 • Om du vill distribuera till användare baserat på organisationens företagskatalog.
 • Om du vill hantera autentisering av användare.
 • Om du behöver strikt kontroll över vilka appar och tjänster som är tillgängliga för en användare.
 • Om du vill att användarna ska kunna använda samma e-postadress för att registrera ett Adobe ID.

Information om hur du konfigurerar ett identitetssystem finns i Konfigurera identitet.

Du kan använda Adobe ID, Enterprise ID och Federated ID i samma företagsdistribution. Använd Enterprise ID eller Federated ID för användare vars konton du vill hantera strikt.

Inverkan på Creative Cloud-användare

Innan du skapar Enterprise ID:n eller Federated ID:n bör du tänka på vilken inverkan de har på befintliga användare. Det är möjligt att användarna har Adobe ID:n med e-postadresser från din domän för att få tillgång till produkter och tjänster från Adobe.

Data som till exempel designbibliotek, filer, teckensnitt, inställningar, Adobe Color-teman och Behance-portfolios överförs inte till Enterprise ID-konton eller Federated ID-konton. De är fortfarande tillgängliga med Adobe ID-kontot med den uppdaterade e-postadressen.

Om du vill skapa Enterprise ID:n eller Federated ID:n för befintliga Creative Cloud-medlemmar (med Adobe ID:n) kan det bli nödvändigt för användarna att manuellt överföra data från deras Adobe ID-konton.

 • Synkronisera inställningar: Användare kan logga in på ett program med sina Adobe ID:n. De kan synkronisera inställningarna, logga ut och sedan logga in med ett Enterprise eller Federated ID. De senaste inställningarna på datorn kan sedan synkroniseras till Creative Cloud.
 • Creative Cloud Assets: Användare måste hämta filerna från det befintliga Adobe ID-kontot och sedan överföra dem till Enterprise ID-kontot eller Federated ID-kontot. Om slutanvändare använder Creative Cloud-datorprogrammet för att synkronisera filer finns redan alla filer på deras datorer. Mer information finns i Överför resurser.
  Obs! Kommentarer och versioner som är associerade med filerna bevaras inte.
 • Typekit: När ett företag gjort anspråk på en egen domän för att skapa Enterprise ID:n eller Federated ID:n kan befintliga Typekit-konton som är länkade till adresser i domänen påverkas. Typekit-konton kan återställas genom att kontakta support@typekit.com. Kontakta enterprise@typekit.com eller din Adobe-representant om du vill ha mer information.
 • Behance: Användare får åtkomst till sin Behance-profil med den nya e-postadressen. De måste dock uppdatera e-postadressen i sina e-postinställningar för Behance. Det finns inget sätt att migrera data direkt från Behance.  Den här metoden fungerar som tillfällig lösning för Behance-användare:
  1. Skapa ett konto med användarens Enterprise ID eller Federated ID
  2. Logga in på användarens befintliga konto.
  3. Samäg projekten i det befintliga kontot med användarens nya konto.
  4. Ett alternativ är att logga in på det nya kontot och ta bort samägaren av det gamla kontot. Den här metoden migrerar innehållet men inte kommentarer och följare som är associerade med det gamla kontot.
 • PhoneGap Build: Användare kan överföra associerade data när de växlar till Enterprise ID:n.
 • Adobe Color: Användare kan skicka en begäran till kuler-team@adobe.com om att överföra data från ett Adobe ID till ett Enterprise ID eller Federated ID.
 • Lightroom: Data synkroniseras på nytt från datorn till Creative Cloud med ett Enterprise ID eller ett Federated ID.
 • Story Plus: Användare får åtkomst till data med den uppdaterade e-postadressen. Det finns ingen migreringsväg för att koppla befintliga data till ett Enterprise ID eller Federated ID.

Om befintliga Creative Cloud-användare använder tjänster som inte ingår i Creative Cloud for enterprise ändras deras medlemskap till kostnadsfria versioner. Om användare avbryter det Creative Cloud-medlemskap som är kopplat till deras Adobe ID:n begränsas åtkomsten. Till exempel har Digital Publishing Suite-användare fortfarande tillgång till sina folios, men de har inte möjlighet att publicera dem. På liknande sätt kommer Web Hosting att upphöra efter 30 dagar.

Byta användaridentitet

Som systemadministratör kan du ändra identitetstyp för användare i din organisation från Adobe ID-typanvändare till Enterprise ID- eller Federated ID-typanvändare. Du kan även växla Enterprise ID- eller Federated ID-typanvändare till Adobe ID. Mer information om olika identitetstyper finns i Identitetstyper som stöds i Adobe.

Om du byter identitetstyp för användare från Adobe ID till Enterprise eller Federated ID, kommer dessa användare att ha fortsatt tillgång till sina personliga Adobe ID:n. De har dock åtkomst till organisationens program, tjänster och lösningar från Adobe via de nya Enterprise ID:n eller Federated ID:n som de tilldelats.

Obs!

Om du använder den här processen kan du byta följande identitetstyper via Admin Console:

 • Adobe ID till Enterprise ID
 • Enterprise ID till Adobe ID
 • Adobe ID till Federated ID
 • Federated ID till Adobe ID

Om du byter följande typer måste du kontakta Adobes support:

 • Enterprise ID till Federated ID
 • Federated ID till Enterprise ID

Med den följande proceduren växlar du identiteter för användare gruppvis. Du kan även redigera användarinformation som e-postadresser eller användarnamn för enskilda användare på Admin Console med hjälp av verktyget för användarsynkronisering eller API:t för användarhantering.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Användare.

 2. Klicka på  och välj Redigera identitetstyp via CSV i listrutan.

  Dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV visas.

  Redigera identitetstyp via CSV
 3. Om du vill inkludera användarna du vill redigera identitetstypen för, kan du hämta den aktuella användarlistan eller CSV-standardmallen genom att klicka på Ladda ned CSV-mall.

  Den hämtade CSV-filen innehåller fält med följande information:

  • Identitetstyp – Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID
  • Användarnamn
  • Domän
  • Ny identitetstyp – Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID
  • Ny e-postadress
  • Nytt användarnamn
  • Ny landskod
 4. Öppna CSV-filen i Excel och gör de önskade ändringarna av identitetstyperna.

  Obs!

  Var noga med att ange rätt landskod för användarna. Den här koden måste matcha det land där deras resurser finns. Koden kan inte ändras senare.

  Om du byter från en användartyp med Adobe ID till en med Enterprise ID eller Federated ID måste du se till att e-postadressen för Adobe ID matchar e-postadressen för Enterprise-användaren.

  E-postadress för Adobe ID E-postadress för Enterprise ID eller Federated ID Byte av användaridentitet
  janedoe@xyz.com janedoe@xyz.com Slutfört
  johndoe@adobe.com johndoe.@xyz.com Misslyckades
 5. Öppna dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV och överför den uppdaterade CSV-filen.

  Du får ett e-postmeddelande när processen har slutförts.

Om du byter identitet för Adobe ID-användare i en organisation på Admin Console till Enterprise ID eller Federated ID, tas Adobe ID-användarna bort från organisationen.

Dessutom får de användare vars identitet har ändrats ett meddelande om att de måste använda sina nya Enterprise ID- eller Federated ID-konton när de arbetar med de tilldelade Adobe-produkterna.

Den här processen migrerar även behörigheter och tilldelade produkter för alla migrerade användare.

Obs!

 Om dina användare tidigare använde Adobe ID:n och hade resurser kopplade till sina Adobe ID-konton, kan de behöva migrera dessa resurser enligt beskrivningen i Migrera resurser till Enterprise-konto.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy