Identitetstyper som stöds av Adobe

Adobes system för identitetshantering hjälper administratörer att skapa och hantera användaråtkomst till program och tjänster. Adobe erbjuder tre olika typer av identiteter eller konton för att verifiera och auktorisera användare. De använder en e-postadress som användarnamn. Dessa identitetstyper är:

 • Federated ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation och kopplas till företagskatalogen via federering. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).
 • Enterprise ID: Skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID.
 • Adobe ID: Skapas, ägs och hanteras av användaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten.

Du kan välja den mest passande identitetsmodellen för implementering och användning utifrån organisationens behov. I tabellen nedan kan du läsa mer om dem.

Komponenter Funktioner Adobe ID Enterprise ID Federated ID

Ägarskap och kontroll över konto

Organisationen skapar, äger och hanterar kontot.

Behåll kontrollen över rättigheter och det lagrade användargenererade innehållet åt användaren.

Ägarskap och kontroll över data

Organisationen äger alla data, filer och resurser som är kopplade till kontot.

Avsluta användarnas åtkomst till företagsägda resurser vid inaktivering.

Använder innehållsloggar för att hjälpa administratörerna att se hur användare interagerar med företagsägda resurser.

Begränsar resursdelning.

Företagsfunktioner

Hjälper organisationen att utnyttja lagring.

Stöder multifaktorautentisering.

Du kan läsa mer om hur du konfigurerar Enterprise ID:n och Federated ID:n i Konfigurera identitet.

Det kan vara viktigt att välja rätt identitetsmodell eftersom det påverkar hur en organisation lagrar och delar resurser. Enterprise ID- och Federated ID-modellerna är mest lämpliga för företag, medan Adobe ID passar bäst för enskilda personer. De innehåller inte bara alla funktioner i Adobe ID utan har även stöd för de bästa datametoderna och garanterar effektiv programdistribution.

Som vi redan har sett innebär Enterprise ID och Federated ID flera påtagliga fördelar om man jämför med Adobe ID:

 • Med hjälp av stränga administrativa kontroller ger de en effektiv övervakning av produkter och tjänster.
 • Användarna förlorar åtkomsten till organisationens filer, data och resurser efter att deras anknytning till organisationen upphör.
 • Federated ID tillhandahåller multifaktorautentisering och är den säkraste av de tre identitetsmodellerna.

Adobe ID passar bäst om det inte finns något behov av intern kontroll. Det är användarvänligt, men inte det bästa alternativet för att använda företagets lagring. Eftersom slutanvändarna kanske inte alltid följer de bästa metoderna rekommenderar vi att du använder Federated ID eller Enterprise ID. Om du ändå är osäker på vilken identitetsmodell som är bäst för dig, kontaktar du Adobes kundtjänst.

Obs!

Det finns några produkter och tjänster, som Adobes licensieringswebbplats och Adobe-forum, som bara stöder Adobe ID.

Redigera identitetstyp

Som systemadministratör kan du ändra identitetstypen för användare i din organisation. Redigera följande identitetstyper för användare via Admin Console:

 • Adobe ID till Enterprise ID,
 • Adobe ID till Federated ID,
 • Enterprise ID till Federated ID eller
 • Federated ID till Enterprise ID.

Du måste ha en ny eller befintlig katalog för att ändra identitetstyp för en användare från Enterprise ID till Federated ID och vice versa. Mer information finns i flytta domäner mellan kataloger.

Mer information om identitetstyper för användare finns i Identitetstyper som stöds av Adobe.

Inverkan på Creative Cloud-användare

Om du redigerar identitetstyp för användare från Adobe ID till Federated ID/Enterprise ID, kommer dessa användare att ha fortsatt tillgång till sina personliga Adobe ID:n. De har dock åtkomst till organisationens program, tjänster och lösningar från Adobe via de nya Federated ID:n eller Enterprise ID:n som de tilldelats.

Om dina användare redan har Adobe ID:n med resurser länkade till dem kan de migrera resurser från sina Adobe ID-konton till sina nya Enterprise-konton.

Om befintliga Creative Cloud-användare använder tjänster som inte ingår i Creative Cloud for enterprise ändras deras medlemskap till kostnadsfria versioner.

Redigera identitetstyp via CSV

Med den följande proceduren redigerar du identitetstyp för användare gruppvis. Du kan även redigera användarinformation som e-postadresser och namn för användare med hjälp av Admin Console, verktyget för användarsynkronisering eller API:t för användarhantering.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Användare.

 2. Klicka på  och välj Redigera identitetstyp via CSV i listrutan.

  Dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV visas.

  Redigera identitetstyp via CSV
 3. Om du vill inkludera användare för att redigera deras identitetstyp, kan du ladda ned den aktuella användarlistan eller CSV-standardmallen genom att klicka på Ladda ned CSV-mall.

  Den hämtade CSV-filen innehåller fält med följande information.

  • Identitetstyp – Federated ID, Enterprise ID eller Adobe ID
  • Användarnamn
  • Domän
  • Ny identitetstyp – Federated ID, Enterprise ID eller Adobe ID
  • Ny e-postadress
  • Nytt användarnamn
  • Ny landskod
 4. Öppna CSV-filen i ett program där du kan redigera CSV-filer och redigera identitetstyperna efter behov.

  Obs!

  När du redigerar identitetstyp från Adobe ID till Federated ID/Enterprise ID måste e-postadressen för Adobe ID matcha e-postadressen för Enterprise-kontot.

 5. Öppna dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV och överför den uppdaterade CSV-filen. Se till att den här filen sparas med UTF-8-kodning.

  Du får ett e-postmeddelande när processen har slutförts.

Den här processen migrerar behörigheter och tilldelade produkter för alla migrerade användare. Användarna vars identitet har ändrats får ett meddelande om att de måste använda sina nya Enterprise/Federated ID-konton när de arbetar med de tilldelade Adobe-produkterna.

Om dina användare använde Adobe ID:n tidigare och har resurser kopplade till dem, kommer dessutom samtycke till Asset Migration-processen att begäras av dessa användare. Resursmigreringsprocessen flyttar automatiskt användarnas resurser från deras Adobe ID-konton till deras nya Enterprise-konton.

Resursmigrering

När du redigerar identitetstyp för användare från Adobe ID till Federated ID/Enterprise ID, kan användarna migrera innehåll som stöds från sina befintliga företagstilldelade Adobe ID-konton till sina nya Enterprise-konton. Migreringen kan göras på två sätt:

För att användarna ska kunna migrera sitt innehåll automatiskt måste de tilldelas lagring/tjänster för både Creative Cloud och Document Cloud. Gör något av följande för att ge användare tillgång till lagring för Creative Cloud och Document Cloud:

 • Tilldela en produktprofil som erbjuder Creative Cloud All Apps-planen med lagring och har PDF Services aktiverat.
 • Tilldela en Creative Cloud-produktprofil med lagring och en Document Cloud-produktprofil med lagring (gäller inte erbjudanden endast för dator) och med PDF Services aktiverat.

Obs!

Alla produktlicenser som användaren har tilldelats måste omfatta lagring. Annars misslyckas resursmigreringen. Exempel: En Adobe ID-användare som har tilldelats en fristående programlicens för Photoshop utan lagring och en fristående programlicens för XD med 100 GB lagring kan inte migrera resurserna automatiskt.

När processen med att redigera identitetstyp är slutförd, får slutanvändarna ett e-postmeddelande med information om hur de migrerar sina resurser.

Du som är IT-administratör kan ladda ned statusrapporten över resursmigrering för alla användare som ingick i processen för redigering av identitetstyp. Gör följande för att hämta rapporten:

 1. Gå till Admin Console > Användare.

 2. Klicka på  och välj Exportera migreringsrapport till CSV i listrutan.

  Rapporten laddas ned.

I rapporten står vem som har beviljat samtycke, vem har nekat samtycke, och som inte har vidtagit några åtgärder ännu. Om du vill veta mer om vilken typ av innehåll som migreringsprocessen stöder, kan du titta i Vanliga frågor och svar om resursmigrering.

Obs!

Ibland startar inte den automatiska resursmigreringsprocessen för vissa användare. Dessa användare får ett meddelande om att överföra sitt innehåll manuellt och tas inte med i migreringsrapporten.

Delta i samtalet

ask-the-community

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar kring ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy