Identitetstyper som stöds av Adobe

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Om du använder namngiven licensiering eller planerar att ge tillgång till tjänster, är identiteter ett krav. Adobe stöder tre typer av identitet eller konto och de använder en e-postadress som användarnamn.

adobe-id

Ett Adobe ID skapas, ägs och hanteras av slutanvändaren. Adobe utför autentiseringen och slutanvändaren hanterar identiteten. Användaren har fullständig kontroll över filer och data som är associerade med deras ID. Användare kan köpa ytterligare produkter och tjänster från Adobe. Administratörer bjuder in användarna att gå med i organisationen, och kan ta bort dem. Användarna kan dock inte utestängas från sina Adobe ID-konton. Kontona kan heller inte tas bort eller tas över av administratören. Ingen konfiguration krävs innan du kan börja använda Adobe ID:n.

Följande är några krav och scenarier där Adobe ID rekommenderas:

 • Om du vill att användare ska kunna skapa, äga och hantera sina identiteter.
 • Om du vill tillåta användare att köpa eller registrera sig för andra Adobe-produkter och -tjänster.
 • Om användare förväntas använda andra Adobe-tjänster som för närvarande inte stöder Enterprise ID eller Federated ID.
 • Om användarna redan har Adobe ID och associerade data som filer, teckensnitt eller inställningar. 
 • I utbildningsmiljöer, där elever kan behålla sina Adobe ID:n efter examen.
 • Om du har entreprenörer och frilansare som inte använder e-postadresser i domänen du äger.

enterprise-id

Enterprise ID skapas, ägs och hanteras av en organisation. Adobe hanterar Enterprise ID och utför autentisering, men organisationen underhåller Enterprise ID. Slutanvändare kan inte registrera sig och skapa ett Enterprise-ID. De kan heller inte registrera sig för ytterligare produkter och tjänster från Adobe med ett Enterprise-ID.

Administratören skapar ett Enterprise ID och utfärdar det till en användare. Administratörer kan återkalla åtkomsten till produkter och tjänster genom att ta över kontot eller genom att ta bort Enterprise ID:t för att permanent blockera tillgång till associerade data.

Följande är några krav och scenarier där Enterprise ID rekommenderas:

 • Om du behöver strikt kontroll över vilka appar och tjänster som är tillgängliga för en användare.
 • Om du behöver akut åtkomst till filer och data som är associerade med ett ID.
 • Om du behöver möjlighet att helt blockera eller ta bort ett användarkonto.

federated-id

Federated ID skapas och ägs av en organisation, och kopplas till företagskatalogen via federation. Organisationen hanterar uppgifter och bearbetar enkel inloggning via en SAML2-identitetsleverantör (IdP).

Följande är några krav och scenarier där Federated ID rekommenderas:

 • Om du vill distribuera till användare baserat på organisationens företagskatalog.
 • Om du vill hantera autentisering av användare.
 • Om du behöver strikt kontroll över vilka appar och tjänster som är tillgängliga för en användare.
 • Om du vill att användarna ska kunna använda samma e-postadress för att registrera ett Adobe ID.

Information om hur du konfigurerar ett identitetssystem finns i Konfigurera identitet.

Du kan använda Adobe ID, Enterprise ID och Federated ID i samma företagsdistribution. Använd Enterprise ID eller Federated ID för användare vars konton du vill hantera strikt.

Det kan finnas användare som redan har Adobe ID:n med e-postadresser från din domän. Innan du skapar Enterprise ID:n eller Federated ID:n bör du därför tänka på vilken inverkan det har på de befintliga användarna.

Redigera identitetstyp

Som systemadministratör kan du redigera identitetstyp för användare i din organisation från Adobe ID till Enterprise ID eller Federated ID. Du kan även redigera identitetstyp för Enterprise ID- eller Federated ID-typanvändare till Adobe ID. Mer information om olika identitetstyper finns i Identitetstyper som stöds i Adobe.

Obs!

Du kan redigera identitetstyp för användare via Admin Console.

 • Adobe ID till Enterprise ID,
 • Enterprise ID till Adobe ID,
 • Adobe ID till Federated ID eller
 • Federated ID till Adobe ID.

Om du vill redigera identitetstypen från Enterprise ID till Federated ID eller Federated ID till Enterprise ID, kontaktar du Adobes support.

Inverkan på Creative Cloud-användare

Om du redigerar identitetstyp för användare från Adobe ID till Enterprise ID/Federated ID, kommer dessa användare att ha fortsatt tillgång till sina personliga Adobe ID:n. De har dock åtkomst till organisationens program, tjänster och lösningar från Adobe via de nya Enterprise ID:n eller Federated ID:n som de tilldelats.

Om dina användare redan har Adobe ID:n med resurser länkade till dem kan de migrera resurser från sina Adobe ID-konton till sina nya Enterprise-konton.

Om befintliga Creative Cloud-användare använder tjänster som inte ingår i Creative Cloud for enterprise ändras deras medlemskap till kostnadsfria versioner.

Redigera identitetstyp via CSV

Med den följande proceduren redigerar du identitetstyp för användare gruppvis. Du kan även redigera användarinformation som e-postadresser och namn för användare med hjälp av Admin Console, verktyget för användarsynkronisering eller API:t för användarhantering.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Användare.

 2. Klicka på  och välj Redigera identitetstyp via CSV i listrutan.

  Dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV visas.

  Redigera identitetstyp via CSV
 3. Om du vill inkludera användare för att redigera deras identitetstyp, kan du ladda ned den aktuella användarlistan eller CSV-standardmallen genom att klicka på Ladda ned CSV-mall.

  Den hämtade CSV-filen innehåller fält med följande information.

  • Identitetstyp – Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID.
  • Användarnamn
  • Domän
  • Ny identitetstyp – Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID.
  • Ny e-postadress
  • Nytt användarnamn
  • Ny landskod
 4. Öppna CSV-filen i Excel och gör de önskade ändringarna av identitetstyperna.

  Obs!

  Om du redigerar identitetstyp från Adobe ID till Enterprise ID/Federated ID måste e-postadressen för Adobe ID matcha e-postadressen för Enterprise-kontot.

  E-postadress för Adobe ID E-postadress för Enterprise ID eller Federated ID Redigera identitetstyp
  janedoe@xyz.com janedoe@xyz.com Slutfört
  johndoe@adobe.com johndoe.@xyz.com Misslyckades
 5. Öppna dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV och överför den uppdaterade CSV-filen.

  Du får ett e-postmeddelande när processen har slutförts.

Den här processen migrerar behörigheter och tilldelade produkter för alla migrerade användare. Användarna vars identitet har ändrats får ett meddelande om att de måste använda sina nya Enterprise/Federated ID-konton när de arbetar med de tilldelade Adobe-produkterna.

Om dina användare använde Adobe ID:n tidigare och har resurser kopplade till dem, kommer dessutom samtycke till Asset Migration-processen att begäras av dessa användare. Resursmigreringsprocessen flyttar automatiskt användarnas resurser från deras Adobe ID-konton till deras nya Enterprise-konton.

Resursmigrering

När du redigerar identitetstyp för användare från Adobe ID till Enterprise ID/Federated ID kan användarna migrera innehåll som stöds från sina befintliga företagstilldelade Adobe ID-konton till sina nya Enterprise-konton. Migreringen kan göras på två sätt:

För att användarna ska kunna migrera sitt innehåll automatiskt måste de tilldelas ett lagringsutrymme för Creative Cloud och Document Cloud. Gör något av följande för att ge användare tillgång till lagring för Creative Cloud och Document Cloud:

 • Tilldela en produktprofil som erbjuder Creative Cloud All Apps-planen med lagring och har PDF Services aktiverat.
 • Tilldela en Creative Cloud-produktprofil med lagring och en Document Cloud-produktprofil med lagring (gäller inte erbjudanden endast för dator) och med PDF Services aktiverat.

När processen med att redigera identitetstyp är slutförd, får slutanvändarna ett e-postmeddelande med information om hur de migrerar sina resurser.

Du som är IT-administratör kan ladda ned statusrapporten över resursmigrering för alla användare som ingick i processen för redigering av identitetstyp. Gör följande för att hämta rapporten:

 1. Gå till Admin Console > Användare.

 2. Klicka på  och välj Exportera migreringsrapport till CSV i listrutan.

  Rapporten laddas ned.

I rapporten står vem som har beviljat samtycke, vem har nekat samtycke, och som inte har vidtagit några åtgärder ännu. Om du vill veta mer om vilken typ av innehåll som migreringsprocessen stöder, kan du titta i Vanliga frågor och svar om resursmigrering.

Obs!

Ibland startar inte den automatiska resursmigreringsprocessen för vissa användare. Dessa användare får ett meddelande om att överföra sitt innehåll manuellt och tas inte med i migreringsrapporten.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy