Förstå transaktionskonsumtion på ditt Adobe Acrobat Sign-konto

Denna sida är avsedd att hjälpa företags- och storföretagskunder av Adobe Acrobat Sign att förstå hur Acrobat Sign-transaktioner räknas och faktureras mot en allokering. 

Så definierar Adobe transaktioner

Transaktioner definieras i Adobe Acrobat Sign PSLT och Ytterligare villkor för Adobe Acrobat Sign (beroende på vilken licenstyp du köper. Läs i ditt avtal om du vill ha mer information). I grunden översatt från de juridiska dokumenten sker en transaktion varje gång ett elektroniskt dokument (eller en samling av relaterade elektroniska dokument) skickas till en eller flera mottagare via Acrobat Sign.

Produktanvändning som bidrar till transaktionskonsumtion:

Funktioner

Användaråtgärd

Begär signaturer

Förbered ett avtal och klicka på Skicka.

Hämta en signatur personligen

I den mobila appen kan du förbereda ett avtal och klicka på Signera medan du kör ett eget signaturflöde.

Skicka massutskick

Klicka på ”Skicka” när du har importerat flera mottagare. Acrobat Sign-transaktioner är lika med antalet skickade avtal. Ett avtal skickas till varje mottagare.

GigaSign                                           

Klicka på ”Skicka” när du har importerat flera mottagare. Acrobat Sign-transaktioner är lika med antalet skickade avtal (såsom Massutskick). Med GigaSign kan avtalet ha flera signerare per avtal.

Signering av webbformulär

När slutanvändarna fyller i och skickar ett webbformulär (oavsett inställningar för verifieringsstatus).

Anpassat arbetsflöde

När ett anpassat arbetsflöde används för att generera ett avtal.

Fliken Fyll i och signera i Acrobat Sign-webbgränssnittet Lägg till en signatur i ett avtal efter att användaren har laddat upp ett dokument via fliken Fyll i och signera i programmet.

Tredjepartsintegreringar och -program

Användning av tredjepartsintegreringar för att skicka transaktioner (såsom Salesforce, Workday eller Microsoft Teams) räknas in i transaktionsförbrukningen i enlighet med informationen ovan. Ett avtal som skickas för signering är en fakturerbar transaktion oavsett om avtalet har skapats via Acrobat Sign-webbprogrammet, ett tredjepartsprogram (som Salesforce, Workday eller Microsoft Teams) eller ett kundspecifikt program som har implementerats med Acrobat Sign-API:et. Användningen av Acrobat Sign-API:et i en anpassad implementering och i dessa tredjepartsintegreringar använder funktionen Skicka för signering i Acrobat Sign.

Produktanvändning som inte räknas som transaktionsförbrukning mot ett berättigande:

Funktion

Användaråtgärd

Skapa ett webbformulär

Skapa en webbformulärmall.

Skapa ett anpassat arbetsflöde

Skapa en arbetsflödesmall.

 

Arkiv

Ladda upp ett externt signerat dokument till Acrobat Sign-ekosystemet.

Skapa en biblioteksmall

Skapa en mall för att skicka avtal.

Fyll i och signera-erbjudanden i Acrobat Standard eller Pro Använd verktyget Fyll i och signera i Acrobats programgränssnitt.

Migrering till ett fakturerbart konto från ett icke-fakturerbart konto

Konton som skapar en transaktion under en tjänstetyp som inte kan faktureras (t.ex. utvecklarkonton) och som därför befordrar kontot till en fakturerbar tjänstetyp (team, företag osv.) kommer att räkna befintliga transaktioner som förbrukade om transaktionen eller transaktionsstatusen ändras (ändra filerna i transaktionen, ändra filens status till dold osv.).

Förbrukning av tilläggstjänster för autentisering:

Observera att användningen av tilläggstjänsterna för autentisering (t.ex. Kunskapsbaserad autentisering, Telefonautentisering, Autentisering med Myndighets-ID), liksom användningen av Notarize-integreringen, ingår inte i någon av mätvärdena som diskuterats ovan. Förbrukningen av dessa tjänster visas i Skicka-inställningar för Acrobat Sign-programmet.  

Kunder som köper åtkomst till molnsignaturer genom Adobe kan se hur dessa resurser används på sidan Digitala signaturer.

Förbrukningslänkar på menyn Skicka-inställningar

Konton som har köpt tjänsten under VIP-licensieringsprogrammet har en modifierad format-pop-out som spårar användning för att bättre representera antalet transaktioner inom ramen för deras licenssystem.  

VIP-format för transaktionsförbrukning

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?