Skapa eller uppdatera flera användare samtidigt

Innehållet på den här sidan innehåller instruktioner för den interna företagsmiljön. Kontrollera listrutan till höger för andra miljöer. -->

Lägg till eller uppdatera flera användare samtidigt

Administratören av ett konto med flera användare kan göra satsvisa uppdateringar och lägga till användare till kontot. Använd den här metoden om företaget har ändrat sitt namn för att se till att alla användare har rätt information för sina konton. Du kan också använda detta sätt för att skapa användare i deras konton.

Det finns möjligheter att göra misstag i processen så följ därför anvisningarna här noggrant.

Denna process kräver en .CSV-fil i ett speciellt format. Här nedan finns en exempelfil som refereras i denna artikel. .CSV-filen kan användas för satsvis uppdatering när du angett användarspecifika data.

Hämta

Obs!

Spara filen som en .CSV-fil för att överföra den till Adobe Acrobat Sign. Du sparar den genom att öppna dokumentet i Microsoft Excel och välja Arkiv > Spara som. Välj sedan CSV på snabbmenyn Filformat.

Specifik information krävs för att skapa eller ändra en användares information i vårt system.

 • E-postadress (obligatoriskt) – Användarens aktuella e-postadress eller e-postadressen till användaren som du vill skapa är den enda obligatoriska informationen som krävs
 • Ny e-postadress (valfritt) – Här anges den nya e-postadressen som du vill ställa in för användaren
 • Förnamn (krävs för att skapa nya användare, valfritt när befintliga användare uppdateras) – Detta värde är användarens förnamn
 • Efternamn (krävs för att skapa nya användare, valfritt när befintliga användare uppdateras) – Detta värde är användarens efternamn
 • Titel (valfritt) – Ange användarens befattning eller position
 • Företag (valfritt) – Ange företagsnamnet för användarna
 • Telefonnummer (valfritt)
 • Riktnummer (valfritt) – Här anges vilket faxnummer som ska används för faxtransaktioner
 • Tidszon (valfritt) – Ange tidszonen för användaren
 • Språkgränssnitt – Ange vilket språk som ska användas för tjänsten för användaren
 • Gruppnamn (valfritt) – Ange användarens gruppnamn eller namnet på gruppen som du vill att de ska ingå i. Detta kan också användas för att skapa en grupp i ditt konto, om den inte redan finns
 • Är administratör (valfritt) – SANT: Den här användaren är eller ska vara kontoadministratör FALSKT: Den här användaren är inte eller bör inte vara kontoadministratör
 • Är gruppadministratör (valfritt) – SANT: Den här användaren är eller ska vara gruppadministratör FALSKT: Den här användaren är inte eller bör inte vara gruppadministratör
 • Kan skicka dokument (valfritt) – Om värdet är Falskt kan den här användaren inte använda tjänsten för att skicka avtal
 • Kan signera dokument (valfritt) – Om värdet är Falskt kommer användaren inte att kunna underteckna tjänsteavtal med e-signatur. De kan fortfarande skicka avtal om "Kan skicka" är Sant
 • Status (valfritt) – Aktivera eller inaktivera. Inaktiverade användare kan inte använda tjänsten över huvud taget.
Obs!

Den nya e-postadressen, som du vill använda, får inte finnas i Acrobat Sign vid en satsvis uppdatering.  Det uppnås bäst om inget skickats via Acrobat Sign till den nya användarens e-postadress.

Du aktiverar alternativet genom att gå till sidan Konto och välja Användare följt av plustecknet (+).  

Lägg till användare

Klicka på fliken Skapa användare satsvis. Alternativen för satsvis uppdatering visas. Klicka på knappen Bläddra för att öppna ett fönster så att du kan navigera till .CSV-filen som finns sparad i ditt system.

 

Skapa användare satsvis

Avmarkera de nödvändiga alternativen beroende på vad du vill utföra.

 • Tillåt Skapa användare – Om du avmarkerar alternativet kan du bara uppdatera befintliga användare. Ingen användare skapas om en e-postadress som inte finns i ditt konto anges.
 • Tillåt Uppdatera användare – Om du avmarkerar alternativet kan du bara skapa användare. Om en e-postadress för en befintlig användare i ditt konto anges, uppdateras inte deras information.
 • Tillåt Skapa grupper – Om du avmarkerar det här alternativet kan du inte skapa grupper. Om ett namn på en icke-existerande grupp anges för en användare skapas inte gruppen
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto