Konfigurera användningsvillkor och element för kundinformation

Funktionen ”explicit samtycke” är tillgänglig på tjänstenivåerna individ, team, företag och storföretag.


Översikt

Dokumenten om användningsvillkoren (ToU) och konsumentsekretess (CD) finns vanligtvis som en del av en tjänst som Adobe Acrobat Sign och bidrar till att definiera leverantörs- och användarrelationen när det gäller begränsningar, ansvarsområden, förväntningar, inom ramen för digitala signaturer, ett avtal för att kunna hantera affärsavtal elektroniskt.

I de flesta fall räcker det med ett uttalat samtycke för de här dokumenten. Acrobat Sign skapar länkar till dessa dokument när en mottagare har åtkomst till ett avtal i signaturprocessen.

Men vissa kompatibilitetkrav kräver ett säkrare godkännande av dessa dokument. För att möta de behoven kan du i inställningarna för användarvillkoren och konsumentsekretess tillåta att en kontoadministratör att kräva ett explicit avtal till varje dokumenttyp. 


Användning

I de flesta fall visas användningsvillkoren och sekretesspolicyn för Acrobat Sign för mottagaren innan de kan interagera med avtalet. Det finns två betydande undantag till detta:

 • Mottagare som har en aktiv användare på samma konto som avsändaren.
 • Mottagare som har åtkomst till avtalet när de är inloggade på Acrobat Sign.  

Kundupplysningen visas för mottagaren baserat på kontokonfigurationen. Om anpassade användningsvillkor också har konfigurerats visas de tillsammans med kundupplysningen.

Standardinställningen (underförstått samtycke) visar länken till kundupplysningen när mottagaren slutför signeringen. (se exemplet nedan)

Sidan för samtycke till ToU och CD

Att aktivera Uttryckligt samtycke kräver att mottagaren aktivt markerar en kryssruta som bekräftar att de godkänner användarvillkoren och kundupplysningen.

Att aktivera Tvingad granskning kräver att mottagaren öppnar varje dokument individuellt och sedan aktivt markerar rutan för att godkänna villkoren.

Obs!

Om den andra verifikationen är på plats, måste mottagaren verifiera deras identitet först och sedan kan de godkänna ToU/CD


Logga in på granskningsrapporten

När du använder explicit samtycke, visar revideringsrapporten att ett det inträffade ett godkännande av användningsvillkoren och kundupplysningen.


Lägga till anpassade användarvillkor/kundupplysning (endast serviceplaner för storföretag)

Kunder som har en storföretagsplan kan tillhandahålla sina egna (ytterligare) användarvillkor och kundupplysning. Det här alternativet visas inte för närvarande i kundgränssnittet. Om du vill använda den här funktionen:

 • Gör dina användarvillkor/kundupplysning tillgängliga via offentlig URL.
 • Kontakta supportteamet och ge dem URL:en.
  • Adobe måste granska och godkänna dokumentets innehåll.
 • När innehållet har godkänts kommer den angivna URL:en att konfigureras för ditt konto och länkarna pekar mot din sida.


Ändringsbara alternativ

Om det finns behov av att konfigurera grupper på annat sätt än kontoinställningen kan du kontakta supportteamet för att få andra inställningar tillämpade på gruppnivå. Gruppnivåinställningar åsidosätter inställningarna på kontonivå.

Alternativen för den här funktionen är:

 • Definiera när kundupplysningen och användarvillkoren visas, efter mottagarroll, på konto- eller gruppnivå.
 • Varje mottagaroll kan konfigureras individuellt.

Exempel på inställningar

Inställningen:

Inställning för implicit samtycke

Godkännandeprocessen:

 1. Acceptera Användarvillkoren för Acrobat Sign och Sekretesspolicyn genom att välja knappen Fortsätt (efter att avtalet har öppnats).
 2. Fyll i avtalsfälten efter behov.
 3. Acceptera kundupplysningen och de anpassade användarvillkoren genom att välja Klicka för att signera -knappen.
Resultatet i appen för implicit samtycke

Inställningen:

Inställning för explicit samtycke

Godkännandeprocessen:

 1. Acceptera Användarvillkoren för Acrobat Sign och Sekretesspolicyn genom att välja knappen Fortsätt (efter att avtalet har öppnats).
 2. Fyll i avtalsfälten efter behov.
 3. Acceptera kundupplysningen och de anpassade användarvillkoren genom att markera kryssrutan.
 4. Klicka för att signera när du är klar.
Resultatet för explicit samtycke

Inställningen:

Explicit samtycke krävs innan inställningarna för avtalet visas

Godkännandeprocessen:

 1. Acceptera Användarvillkoren för Acrobat Sign och Sekretesspolicyn genom att kryssa i rutan.
 2. Acceptera de anpassade användarvillkoren och kundupplysningen genom att markera kryssrutan.
 3. Välj knappen Acceptera för att gå vidare till avtalet.
 4. Fyll i avtalsfälten efter behov.
 5. Klicka för att signera när du är klar.
Explicit samtycke krävs innan du kan visa avtalet

Inställningen:

Inställning för explicit samtycke med tvingad granskning

Godkännandeprocessen:

 1. Acceptera Användarvillkoren för Acrobat Sign och Sekretesspolicyn genom att kryssa i rutan.
 2. Granska de anpassade användningsvillkoren genom att klicka på länken Användarvillkor.
 3. Granska kundupplysningen genom att klicka på länken Kundupplysning.
 4. Acceptera de anpassade användarvillkoren och kundupplysningen genom att markera kryssrutan.
 5. Välj knappen Acceptera för att gå vidare till avtalet.
 6. Fyll i avtalsfälten efter behov.
 7. Klicka för att signera när du är klar.
Tvingad granskning


Så här aktiverar/inaktiverar du

Gå till Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Ytterligare inställningar

Kontroller i användargränssnittet

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto