Lägga till ett lösenord i ett avtal

Avsändaren kan välja att ange ett specifikt lösenord som ska användas på det signerade PDF-dokumentet när avtalet skapas. Det här lösenordet krävs för att öppna och visa den signerade PDF-filen.


Ange ett lösenord för att skydda PDF-kopian mot visning

Avsändaren kan välja att ange ett specifikt lösenord som ska användas på det signerade PDF-dokumentet när avtalet skapas. Det här lösenordet krävs för att öppna och visa den signerade PDF-filen.

Om du markerar kryssrutan Visa lösenord visas innehållet i lösenordsfältet. På så sätt kan du kontrollera att de två inmatningarna är korrekta och det du tänkt dig.

Om de två lösenorden inte stämmer överens visas en felikon i det andra lösenordsfältet.

Obs!

Det är viktigt att komma ihåg att lösenordet som du anger för den signerade PDF-filen bäddas in i PDF-filen och kan inte återskapas eller återställas.

  • Om det signerade PDF-lösenordet försvinner eller glöms bort finns det inget sätt att öppna PDF-filen.

Lösenord kan endast innehålla bokstäver och siffror, inga specialtecken tillåts. Till exempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto