Lägg till ett lösenord för att skydda visning av ett avtal i PDF

Avsändaren kan välja att ange ett specifikt lösenord som ska användas på det signerade PDF-dokumentet när avtalet skapas. Det här lösenordet krävs för att öppna och visa den signerade PDF-filen.


Ange ett lösenord för att skydda visning av PDF-kopian av avtalet

Avsändaren kan välja att ange ett specifikt lösenord som ska användas på det signerade PDF-dokumentet när avtalet skapas. Det här lösenordet krävs för att öppna och visa den signerade PDF-filen.

Om du markerar kryssrutan Visa lösenord exponeras innehållet i lösenordsfältet för att säkerställa att de två är korrekta och vad du avser.

Om de två lösenorden inte stämmer överens visas en felikon i det andra lösenordsfältet.

Obs!

Det är viktigt att komma ihåg att lösenordet som du anger för den signerade PDF-filen bäddas in i PDF-filen och kan inte återskapas eller återställas.

  • Om det signerade PDF-lösenordet försvinner eller glöms bort finns det inget sätt att öppna PDF-filen.

Lösenord kan endast innehålla bokstäver och siffror, inga specialtecken tillåts. Till exempel:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Obs!

Dokumentlösenordet skyddar Acrobat Signs dokument-PDF som hämtas eller skickas via e-post från Acrobat Sign-systemet.  Det är inte avsett som en tvingande mekanism för användare som använder dokumentet från Acrobat Sign-klienten.   Se Innehållsskydd för alternativa mekanismer för tillträdesskydd.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?