Ställa in mottagarnas signeringsordning

Sekventiellt signerat arbetsflöde

Signerare tar emot och signerar dokumentet i den ordning som deras e-postadress har angetts i fältet Till:. När den sista signeraren har slutfört signeringsprocessen, kommer alla parter att erhålla ett signerat och arkiverat e-postmeddelande med den signerade PDF-filen som bilaga.

Arbetsflöde för parallell signering

Klicka på Slutför i vilken ordning som helst när du vill starta ett parallellt arbetsflöde.

Alla mottagarna får dokumentet samtidigt och de kan signera det i valfri ordning. När den sista signeraren har slutfört signeringsprocessen, kommer alla parter att erhålla ett signerat och arkiverat e-postmeddelande med den signerade PDF-filen som bilaga.

Hybridarbetsflöde

Titta på videon

Ett hybridarbetsflöde är en variant av den sekventiella deltagarordningen, där en eller flera av stegen inkluderar två eller fler mottagare som samtidigt får tillgång till dokumentet. Alla signerare/godkännare i det parallella steget måste slutföra sin del innan den sekventiella processen flyttar till nästa steg.

hybrid

I bilden ovan visas en signeringscykel i tre steg:

  • Steg 1 är fclarke@gmail.com. När avtalet skickas ut för underskrift, meddelas endast fclarke. När fclarke signerar dokumentet, fortsätter vi till nästa steg.
  • Steg 2 är det hybrida steget. Du kan se att alla tre mottagare får samma nummer (2) vilket innebär att Adobe Acrobat Sign meddelar alla dessa mottagare samtidigt. De kan applicera sina signaturer i valfri ordning, men alla behöver slutföra sin del innan signaturcykeln går vidare till nästa steg.
  • Steg 3 är en annan enskild mottagare, men den här gången definieras den som en godkännare (bock-ikonen kontra pennspetsen). När mottagaren i steg 3 ger sitt godkännande, avslutas och verkställs avtalet och alla parter aviseras med en kopia av avtalet i PDF-format.

Om du vill skapa en hybrid grupp, anger du e-postadresserna till alla parterna som om de var enskilda mottagare och klickar och drar mottagarfältet över varandra hybridgruppen. På skärmen får du upp ett meddelande om att du skapar en parallell grupp.. En hybridgrupp skapas även om indexnumren ändras manuellt till samma värde.

hybrid

Obs!

Alternativet för hybrid dirigering är endast tillgängligt för konton på storföretagsnivå.

Mottagargrupper

Mottagargrupper är praktiska när du behöver godkännande från ett team eller en organisation, men inte en viss individ i den gruppen. Alla medlemmar i gruppen har behörighet att signera eller godkänna för hela gruppen. 

hybrid

I bilden ovan visas en signeringscykel i tre steg:

  • Steg 1 (JohnDoe) är en signerare och aviseras om att deras signatur krävs så snart avtalet skickas. När JohnDoe applicerar sin signatur, går avtalet vidare till steg 2.
  • Steg 2 är en mottagargrupp som får namnet HR-gruppen. Fyra personer har angetts i gruppen och var och en har tilldelats en särskild verifieringsprocess (till exempel). När någon av de identifierade mottagarna ger sitt godkännande, går avtalet vidare till det tredje steget.
  • Steg 3 är en enskild signerare. När den sista signaturen har slutförts, verkställs avtalet och alla parter meddelas med en kopia av avtalet i PDF-format.

 

Om du vill skapa en mottagargrupp, klickar du på länken Lägg till mottagargrupp överst till höger i mottagarfältet. Detta skapar en behållaren där du ombeds att ange gruppnamnet och de potentiella mottagarna

Alla medlemmar i mottagargruppen får den slutliga PDF-kopian av det signerade avtalet även om de inte specifikt har deltagit.

Obs!

Alternativet för mottagargrupp är endast tillgängligt för konton på storföretagsnivå.

Konfigurera alternativ för signaturordning

En kontoadministratör kan ställa in standardsigneringsordningen eller ta bort det här alternativet för avsändaren.

Navigera till Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Signeringsordning eller Mottagargrupper

Inställningar

Obs!

Alla medlemmar i mottagargruppen får den slutliga PDF-kopian av det signerade avtalet även om de inte specifikt har deltagit.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto