Förstå transaktionsgränser

Transaktionsgränser i Adobe Acrobat Sign

I Adobe Acrobat Sign begränsas för närvarande transaktioner baserat på avsändarens tjänstenivå enligt tabellen nedan:

 

Transaktioner/Användarlicens/År

Filstorlek/överföring

Sidor/transaktion

Signerare/transaktion

KBA-transaktioner

Transaktioner med telefonautentisering

Acrobat Standard
Enkel/grupper

Obegränsat

(Se nedan)

10 MB

100

10

0

0

Acrobat Pro
Enkel/grupper

Obegränsat

(Se nedan)

10 MB

100

25

0

0

Acrobat Sign SMB (småföretag)

150

(Se nedan)

10 MB

100

25

0

0

Företag

150

(Se nedan)

10 MB

100

25

0

0

Företag VIP

150

(Se nedan)

10 MB

100

25

50

50

Storföretag

150

(Se nedan)

10 MB  

500

25

50/år 

50/år

Storföretag VIP

150

(Se nedan)

10 MB 

500

25

50

50

Transaktioner/Acrobat Sign-användare:  En transaktion sker varje gång ett elektroniskt dokument eller en samling tillhörande elektroniska dokument skickas till en slutanvändare via Acrobat Sign.

Acrobat Sign-planer som säljs som användarlicenser omfattar 150 transaktioner per användare och år om inte annat anges i avtalet.

Kunder på företags- eller storföretagsnivå som bearbetar stora mängder transaktioner, eller som kräver en platslicens, kan tala med sin säljare om hur man köper ett totalt antal transaktioner med ett obegränsat antal användare.

Filstorlek/överföring: I Acrobat Sign begränsas storleken på de överförda filerna.

Om du försöker skicka ett dokument utanför den här gränsen visas under filen ett felmeddelande om att uppladdningsgränsen har överskridits.

Sidor/transaktion: Hela transaktionen (alla filer slås samman) har en total sidgräns.

Om du försöker skicka ett dokument som är större än gränsen för ditt konto, visas ett felmeddelande som talar om att Acrobat Sign inte kan skapa avtalet eftersom dokumenten överskrider sidantalet.

Signerare/elektronisk transaktion: Antalet personer som kan signera under en transaktion med elektroniska signaturer varierar för varje tjänstenivå.

För tjänstenivåerna en användare, flera användare för teams och företag finns det fasta gränser för antalet signerare som en transaktion kan innehålla.

KBA-transaktioner: Kunskapsbaserad autentisering är ett avancerat sätt att verifiera signerare som är aktiverat på tjänstenivåerna för företag och storföretag.

Telefonautentiseringstransaktioner: Telefonautentiseringstransaktioner är ett avancerat sätt att verifiera signerare som är aktiverat på tjänstenivåerna för företag och storföretag.

Transaktionsbegränsning

Alla begäranden som görs till Acrobat Sign av en kund övervakas för att skydda systemresurser och bevara vår kapacitet att betjäna så många användare som möjligt.

Resursförbrukningsfrekvensen för en och samma konsument (samma användar-ID, IP-adress, avtals-ID osv.) begränsas per minut, timme och dag.

När en konsument passerar ett tröskelvärde för begränsning avvisas begäran med HTTP 429-svar.

Varje begäran som görs till Acrobat Sign utvärderas baserat på mängden systemresurser som den kommer att uppta. Olika parametrar som skickas till samma slutpunkt kan bidra till en annan resursförbrukningsmängd.

Dessutom kan vissa begäranden utlösa långsamma bakgrundsprocesser som också beaktas i vår begränsningsutvärderingsalgoritm.

Därför kan frekvensen för begäranden inte beskrivas som ett enkelt antal begäranden under en viss tidsperiod. Vi fastställer våra begränsningspolicyer baserat på historiska data över dagliga begäranden, inklusive berättigade användningar som påfrestade vårt system.

Kunder kan vara säkra på att våra policyer är tillräckligt generösa för att den dagliga arbetsflödesvolymen inte ska påverkas.

Obs!

Begränsningar gäller för varje användare under ett konto.

Om systemet använder verktygsanvändare för att göra API-anrop till Acrobat Sign rekommenderar vi att du distribuerar transaktionerna till flera verktygsanvändare för att minska risken för begränsningar.

Nej.

Ditt tjänstepaket (Team, Business, Enterprise) påverkar din transaktionsfrekvens direkt.

Högre tjänstenivåer har högre tröskelvärden för begränsning.

När en begäran returnerar ett HTTP 429-svar innebär det att användaren har överskridit förbrukningsgränsen för tillåtna resurser under en viss tidsperiod. Det kan bryta mot gränsen per minut, timme eller dag.

Felmeddelandet visar antalet sekunder tills begränsningsblockeringen lyfts och API-anrop kan återupptas.

REST API-anrop för avtalsskapande (inklusive Mega Sign, webbformulär och mallar) eller icke-REST-slutpunkter returnerar ett felmeddelande som: 

  • "Du har nått gränsen på ... för tillfället. Försök igen om <wait_time_in_seconds> sekunder."

Begäranden för andra REST API:er (som inte är relaterade till avtalsskapande) returnerar ett felmeddelande som:

  • "För många begäranden. Försök igen om <wait_time_in_seconds> sekunder."

Begäranden för andra icke-REST-slutpunkter (som inte är relaterade till avtalsskapande) returnerar ett felmeddelande som:

  • "För många begäranden - Systemet är upptaget just nu. Kom tillbaka om <wait_time_in_seconds> seconds.

Betalkonton som förutser en betydande händelse (som kan höja transaktionsvolymen över deras tröskelvärden) bör kontakta sin Success Manager för att anpassa begränsningspolicyn efter deras behov.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto