Grunderna

Adobe Sign, en Adobe Document Cloud-lösning, är en molnbaserad e-signeringstjänst för företag. Den gör att du kan ersätta pappers- och bläckunderskrifter med helt automatiserade elektroniska signeringsflöden. Med det kan du enkelt skicka, signera, spåra och hantera signaturprocesser med en webbläsare eller en mobil enhet. Och du kan använda nyckelfärdiga integreringar och API:er för att inkludera arbetsflöden för e-signaturer i företagsprogram och informationslagringssystem.

Åttio procent av företag dras fortfarande med pappersbaserade processer som är långsamma, felbenägna och fragmenterade. Medarbetarna tillbringar otaliga timmar med godkännanden och dokumentunderskrifter med bläck, för att sedan slutföra jobbet genom att skriva ut, skanna, faxa eller mejla dokumentet. De resulterande förseningarna är lika frustrerande för kunder, affärspartners och anställda, och kommer i slutändan att ge företagets varumärke ett dåligt intryck.  Med Adobe Sign får du hjälp med att omvandla pappersprocesser och skapa helt digitala arbetsflöden med betrodda och juridiskt bindande e-signaturer. Med Adobe Sign kan medarbetare och organisationer:

 • Få signaturer inom någon minut, inte dagar – Medarbetare kan enkelt begära signaturer från andra, signera dokument och spåra och hantera hela processen elektroniskt.
 • Arbeta var som helt med valfri enhet – Signerare kan när som helst och var som helst klicka på en länk för att signera dokument med hjälp av en webbläsare eller mobil enhet. Inga kontoinloggningar eller hämtningar krävs.
 • Lägg till i era system och processer – Integrera Adobe Sign i system och program som ni använder redan idag. Inget ändras förutom att era arbetsflöden går snabbare och att det blir enklare att samla in signaturer.
 • Säkerställ regelefterlevnad och sekretess – Adobe Sign erbjuder den högsta graden av säkerhet, tillgänglighet och regelefterlevnad. Vi är världsledande när det gäller säkra digitala dokument och enastående digitala upplevelser.

Eftersom Adobe Sign är en molnbaserad tjänst, finns det många sätt att arbeta med programmet. Alla inköpsplaner för Adobe Sign fungerar så att du arbetar i en webbläsare eller mobilapp för att skicka, spåra och hantera signeringsprocessen. Adobe Sign kan även användas i andra program. Enskilda användare kan skicka dokument för signering och utföra andra uppgifter medan de arbetar i vanliga affärsprogram såsom Microsoft Office 365 Word och PowerPoint, samt via Box, Dropbox och Google Drive. I Adobe Sign kan företag med hjälp av nyckelfärdiga integreringar och API:er lägga till arbetsflöden för e-signering i egna företagsappar och lagringsprogram som Microsoft SharePoint och Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba, Appttus med mera.

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är ett lagligt sätt att få elektroniska dokument eller formulär godkända. Enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer definieras en elektronisk signatur som: "data i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra elektroniska data och som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare och att det inte har förvanskats".

Elektroniska signaturer är:

 1. Juridiskt bindande – Elektroniska signaturer är juridiskt bindande i nästan alla industrinationer och även mindre utvecklade länder börjar införa lagstiftning om e-signaturer. 2000 antogs i USA ESIGN-lagen (Electronic Signatures in Global and National Commerce) vilken gjorde e-signaturer juridiskt bindande för i praktiken alla användningsområden. Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) trädde i kraft i juli 2016 i EU. Andra länder har antagit liknande lagar. Mer information om signaturlagstiftning finns i Global Guide to Electronic Signature Laws: Country by Country.
 2. Testade – Adobe Sign är sedan 2006 det högst rankade programmet för e-signaturer på Salesforce AppExchange. Många Fortune 500-företag, myndigheter och tiotusentals små till medelstora företag signerar miljontals avtal varje år med Adobe Sign. Läs mer om kunder som använder Adobe Sign.
 3. Säkra – Elektroniska underskrifter är säkrare än skrivna och faxade signaturer. I Adobe Sign sköts hela processen med allt från vidarebefordran av dokument, inhämtande av signaturer eller godkännanden, generering av aviseringar till lagring av det signerade dokumentet i en säker miljö. Dessutom är det slutliga dokumentet certifierat med en säkerhetsförsegling. Gå till Trust Center om du vill ha mer information.
 4. Spårbara – Processen att samla in elektroniska signaturer från flera parter spåras för att garantera regelefterlevnad. I Adobe Sign finns ett detaljerat granskningsspår som loggar alla händelser och åtgärder som vidtas av personer som deltar i transaktionen.
 5. Verifieringsbara – Olika metoder för att autentisera signerarnas identitet kan användas i olika processer för elektroniska signaturer. Vanliga processer för e-signaturer skickar det dokument som ska signeras till en angiven e-postadress och använder mottagarens åtkomst till det e-postkontot som en enkel form av autentisering. För att öka säkerheten förlitar sig många företag på ytterligare autentiseringssteg (flerfaktorsautentisering) för att garantera identiteten på den person som signerar viktiga dokument. Exemplen omfattar telefonautentisering, engångslösenord, sociala nätverksidentiteter (till exempel Google), myndighets-ID och kunskapsbaserad autentisering som
  kräver att signerare bevisar sin identitet genom att svara på frågor som är unika för dem. En annan typ av autentisering kallas "digital signatur" och kräver att du signerar med ett certifikatbaserat digitalt ID. Alla signaturer krypteras och är knutna till respektive dokument. Både signerarens identitet och det signerade dokumentets integritet kan kontrolleras via en betrodd extern certifikatutfärdare.

Elektroniska signaturer är säkrare och du får jobbet gjort snabbare och billigare än med pappersbaserade signaturer. Elektroniska underskrifter:

 1. Gäller hela dokumentet – Om ett pappersavtal har två eller fler sidor och signaturen endast görs på en sida, kan osignerade sidor ändras utan att någon vet om det. Med Adobe Sign får du en kryptografisk bindning till hela dokumentet innan en PDF-fil av det slutgiltiga signerade dokumentet levereras till alla parter. Det är ett certifierat dokument med manipuleringsskyddat sigill som skapas. Om någon information ändras på en sida visar Adobe Acrobat och Acrobat Reader ett meddelande om att dokumentets certifiering inte längre är giltig.
 2. Spåras och hanteras effektivt – Elektroniska signeringsprocesser som hanteras med Adobe Sign ger dig total insyn i signeringsprocessen och du kan spåra dokumentens status i realtid, få aviseringar när dokument signeras samt skicka påminnelser vid behov.
 3. Kan inte dupliceras med kopiator eller skanner – Det är för enkelt att förfalska en papperssignatur genom att kopiera, skanna eller kalkera den med en penna. Med Adobe Sign är en signatur bunden till en viss instans av dokumentet och spåras som en del av en signeringsprocess i flera steg.
 4. Kan inte antedateras – Med papperssignaturer kan signerare ange vilket datum eller vilken tid som helst vilket gör att en av parterna kan ändra datumet för signeringen utan att meddela de övriga parterna. Med Adobe Sign hanteras tiden centralt av värdtjänsten och det går inte att antedatera dokument.
 5. Lättare att autentisera – När du autentiserar en papperssignatur krävs en annan handskriven signatur från samma signerare för juridisk jämförelse. Om fler prover på signaturen inte finns kan äktheten inte bevisas. Med Adobe Sign kan flera verifieringsmetoder används för att säkerställa identiteten hos personerna som undertecknar dokument.
 6. Som att använda en notarius publicus, men utan krångel – Papperssignaturer blir säkrare om du arbetar med en betrodd tredje part som en notarius publicus, men signeringen kostar då mer och tar längre tid.
 7. Minskar kostnaderna och problemen med långsiktig lagring – Elektronisk dokumentlagring är billigare än att hyra golvutrymme för arkivskåp. Om något dokument måste hämtas kan det ske via enkla sökkommandon. Och du kan skicka dokumentet till personer som begär det på ett ögonblick i stället för med fax eller post.
 8. Förhindrar att dokument skadas – Pappersdokument kan skadas när signerare stryker över text i dokumentet. De elektroniska signeringsprocesserna i Adobe Sign skyddar originaldokumentet så att information inte kan döljas eller tas bort.

Termerna kan verka tyda på samma sak, men elektroniska och digitala signaturer avser faktiskt två olika sätt att signera dokument, och skillnaderna är kopplade till lagar om signering och myndighetskrav. Digitala signaturer ingår i den större kategorin "elektroniska signaturer". Vanliga elektroniska signaturer kan använda olika metoder för att autentisera signerare, som e-post, företags-ID:n eller telefonverifiering, medan digitala signaturer bara använder en specifik metod. Med digitala signaturer autentiserar signerare sin identitet med hjälp av ett certifikatbaserat digitalt ID, som vanligtvis utfärdas av en betrodd extern certifikatutfärdare.

En annan viktig skillnad mellan e-signaturer och digitala signaturer är hur man bevisar att ett dokument har signerats. I Adobe Sign hanteras hela processen på ett säkert sätt. Varje steg i signeringsprocessen spåras och informationen läggs in i ett granskningsspår. Både granskningsspåret och det signerade dokumentet certifieras med en säkerhetsförsegling och granskningsspåret kan användas för att bevisa alla parters signaturer. Digitala signaturer tillför ett extra skyddslager. Med digitala signaturer krypteras alla signaturer och knyts till respektive dokument. Både signerarens identitet och det signerade dokumentets integritet kan kontrolleras via en betrodd extern certifikatutfärdare. Adobe Sign har stöd för båda signaturmetoderna i en enda, skalbar lösning. Läs rapporten om elektroniska och digitala signaturer.

Adobe Sign-funktioner

Ja. Adobe erbjuder två kraftfulla och lättanvända alternativ, som administratörer och analytiker kan använda för att anpassa signaturarbetsflöden i organisationen utan att behöva koda något. Dessutom kan vissa nyckelfärdiga integreringar, till exempel vår Salesforce-integrering, användas för att skapa anpassade arbetsflödesmallar.

Med arbetsflödesdesignern kan du skapa arbetsflöden för att skicka, som är enkla för användarna att följa och bidrar till ett enhetligt utförande som alltid sker på samma sätt. Med det här verktyget kan administratörer enkelt utforma och hantera arbetsflödesmallar med en intuitiv dra och släpp-redigerare. Det är enkelt att ange bland annat vilka dokument som ska inkluderas i ett avtal, egenskaper för deltagarna (inklusive fördefinierade namn och roller), formulärfält som ska fyllas i i förväg av avsändaren, avtalets förfallodatum eller lösenord och mycket mer.

Med de avancerade arbetsflödena utökas Adobe Sign så att du kan bygga anpassade webbprogram som innehåller e-signering. Använd det för att utforma indataformulär för arbetsflöden genom att dra och släppa, definiera arbetsflödesregler med intuitiva flödesscheman, konfigurera regler och behörigheter för intressenter, aktivera samarbete i hela processen med fördefinierade regler och kommunikationstyper, skapa instrumentpaneler för att hantera signerade dokumentet och leverera rapporter, dra och släppa för att ansluta färdigbyggda integreringar med Adobe Sign och snabbt integrera med serversystem. Läs om Automatisk lösningar för Adobe Sign-arbetsflöden.

Nyckelfärdiga integreringar finns för ledande affärssystem, bland annat Microsoft SharePoint, Dynamics, Office 365, Salesforce, Workday, Nintex, Apttus, iCertis, ServiceNow med mera. Läs mer om integreringar.

Ja. Adobe Sign kan läggas till bland företagets affärsprogram och webbplatser med en omfattande uppsättning av REST API:er. Läs mer på Adobe Sign Developer Center.

Ja. När du bäddar in signerbara formulär på en webbplats är det enkelt för kunderna att komma åt, fylla i och signera företagets formulär. När de har signerat kan Adobe Sign leverera kopior av signerade dokument till alla parter direkt eller vidarebefordra avtalet för kontrasignering innan det är färdigbehandlat. Den här funktionen kallas webbformulär i Adobe Sign. Klicka här om du vill veta mer.

För komplexa registreringsprocesser såsom nya bankkonton, offentliga förmåner eller registreringar av nya patienter, kan Adobe Sign även användas tillsammans med Adobe Experience Manager-formulär för att skapa formulär som ändrar storlek så att de passar alla skärmstorlekar, samt för att förenkla hela processen. Detta gör att kunderna enkelt kan hitta formulär online för att fylla i och signera dessa. Anställda använder smarta konsoler för att snabbt granska och bearbeta program. Därefter kan de automatiskt skapa personlig kommunikation och välkomna nya sökande samt hantera fortlöpande relationer med dem. Lär dig mer om digital tjänsteregistrering.

Adobes digitala signaturer ger större flexibilitet än andra signaturlösningar. Med Adobe Sign kan du skapa kompletta signeringsprocesser som innehåller digitala signaturer, e-signaturer eller en kombination av båda, vilket ger dig den flexibilitet du behöver för att skapa arbetsflöden i enlighet med egna regelefterlevnads- eller riskprofiler. Det har stöd för alla säkra enheter för signaturer, inklusive USB-tokens, smarta kort och molnbaserade digitala certifikat. Och det innebär att du kan arbeta med valfri certifikatutfärdare eller tidsstämpelutfärdare, tack vare stöd för hundratals betrodda certifikatutfärdare via EU:s lista (EUTL) och Adobe Approved Trust List (AATL). Med Adobe Sign kan organisationer inom EU distribuera signaturprocesser säkert och i enlighet med kraven i både Advanced Electronic Signatures (AdES) och Qualified Electronic Signatures (QES), vilka anges i den nya förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS).

Ja. Genom att använda ett nedladdningsbart tillägg Microsoft Outlook, Microsoft Word eller PowerPoint i Office 365 kan du skicka dokument och presentationer för signering direkt från Office-programmen. Adobe Sign fungerar även med Box, Google Drive och Dropbox. Du kan till exempel skicka, signera, spåra och arkivera signerade dokument direkt från ett Box-konto. Du kan arbeta i webbprogrammet för Adobe Sign när du vill spara och öppna filer till och från Box.

Nej. Förutom Adobe Sign, erbjuder Adobe även Adobe Document Cloud PDF-tjänster. De här tjänsterna används för att stödja det kostnadsfria programmet Acrobat Reader DC samt det avgiftsbelagda prenumerationslösningar med Acrobat DC. De kostnadsfria tjänsterna inkluderar möjligheten att med verktyget Fyll i och signera utföra enkel signering av dokument samt att lagra och dela filer online. Betalda tjänster inkluderar funktioner för att skapa, kombinera, redigera, exportera och ordna PDF-filer med en webbläsare eller mobil enhet.

Adobe Sign utvecklades ur produkten EchoSign som förvärvades av Adobe och URL-adressen för åtkomst till Adobe Sign-instrumentpanelen använder EchoSign-namnet.

Mobilt

Mobilappen Adobe Sign är en kostnadsfri app för Android- och iOS-enheter som fungerar som en mobil partner för Adobe Sign-lösningar. Med appen kan du slutföra hela affärstransaktioner när du inte är på kontoret. Med den kan du skicka, signera, spåra och hantera undertecknade dokument från din iOS- eller Android-enhet. Det är också det idealiska verktyget när du vill samla in e-signaturer personligen från klienter eller kunder. På iOS-enheter kan du även signera dokument offline. Appen synkroniseras automatiskt när du är tillbaka online.

Gå till Google Play eller iTunes App Store när du vill hämta den senaste versionen av appen.

Ja. Du kan använda appen för personlig signering var som helst.

Ja. Utöver att skriva din signatur på din mobila enhet, kan du med Adobe Sign-mobilappen använda enhetens kamera för att ta en bild av din handskrivna signatur och sedan använda den för att signera ett dokument. Din signatur synkroniseras automatiskt på webben och mobila enheter, så att du kan komma åt signaturbilden när som helst.

Ja. Med appen Adobe Sign iOS kan ett dokument signeras offline när det inte finns någon internetanslutning. Dokumentet synkroniseras sedan automatiskt med molnet när ett nätverk är tillgängligt igen.

Ja. Adobe arbetar aktivt för att hjälpa företagskunder att möta behovet av produktivitetslösningar för mobilkanalen utan att ge avkall på säkerhet och regelefterlevnad. Adobe Sign-mobilappen har idag stöd för Android for Work EMM-plattformen.

Ja. Du kan utföra en del av signeringsfunktionerna med de kostnadsfria mobilapparna Adobe Acrobat Reader DC och Adobe Fill & Sign, men de saknar de omfattande funktionerna som finns i mobilappen Adobe Sign. Med appen kan du fylla i och signera dokument, begära signaturer från andra, spåra hela processen och hantera signerade dokument var som helst, samtidigt som du uppfyller företagets krav på säkerhet och regelefterlevnad. Läs de vanliga frågorna om mobilappen Acrobat Reader DC om du vill veta mer om mobila alternativ.

Köpa Adobe Sign

Adobe Sign kan köpas på följande sätt:

Adobe Sign-avtal:

 • Individual – Hämta signaturer och spåra svar i realtid.
 • Small Business – Hämta signaturer och spåra svar för småföretag.
 • Business – Anpassa och optimera för ditt företag.
 • Enterprise – Bygg in e-signering i affärssystemen.

Populära prenumerationsplaner för Adobe:

Verktygen i Adobe Sign gör att användarna kan begära e-signaturer från andra via dessa program:

Adobe Document Cloud-planer:

Följande volyminköpsplaner är tillgängliga direkt från Adobe och består av en kombination av Acrobat Pro DC, Adobe Admin Console och ett urval av Adobe Sign-affärsplaner.

Kontakta Adobes säljteam för företag.

Nej. Creative Cloud för företagssystemsplanerar omfattar Acrobat Pro DC, som endast innehåller e-signeringsfunktioner för enskilda användare. Dessa lösningar är tillgängliga separat med planerna i Adobe Document Cloud för företag och företagssystem. Kontakta Adobes företagsförsäljning för mer information.

Ja. Du kan dessutom registrera dig för en provversion av Adobe Sign som fungerar i webbläsaren.

Laglighet och efterlevnad

Ja. Elektroniska signaturer är juridiskt bindande i nästan alla industrinationer, och även mindre utvecklade länder börjar införa lagstiftning om e-signaturer. USA antog år 2000 den s.k. ESIGN-lagen, som gör e-signaturer juridiskt bindande för i stort sett all användning. EU antog under 1999 ett direktiv om elektroniska signaturer, som medlemsländerna använt som grund för nationell lagstiftning på området. År 2016 trädde EU:s eIDAS-förordningar i kraft i alla 28 medlemsstater vilket skapade en enda, standardiserad förordning. Andra länder har antagit liknande lagar. Läs Global Guide to Electronic Signature Law om du vill ha mer information.

Adobe Sign uppfyller eller överstiger sträng säkerhetsstandarder och juridiska kompatibilitetstandarder. Adobe Sign är certifierat i enlighet med ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored och PCI DSS. Dessutom kan Adobe Sign konfigureras eller användas på ett sätt så att branschspecifika kompatibilitetskrav för organisationer uppfylls, t.ex. HIPAA, FERPA, GLBA och FDA 21 CFR Part 11. Observera att kunderna i slutändan ansvarar för att kontrollera att Adobe Sign är konfigurerad och skyddad på ett sätt som gör att organisationen efterlever branschspecifika juridiska skyldigheter.

Adobe arbetar aktivt för tillgänglighet och strävar efter att efterleva detta i våra produkter och tjänster. U.S. Section 508 antogs för att eliminera barriärer i, informationsteknik, för att tillgängliggöra nya möjligheter för personer med funktionshinder och för att uppmuntrautvecklingav tekniker som hjälper till att uppnå dessa mål. Adobe Sign-funktioner som stöder hjälpmedel för personer med funktionshinder sammanfattas i Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

Adobes globala expertis, rigorösa säkerhetsrutiner samt kontinuerliga övervakning av det juridiska landskapet, hjälper våra kunder över hela världen att efterleva myndigheters krav och branschens regleringar. Även om Adobe Sign aldrig har ställts inför en juridisk utmaning i domstol, är Adobe tillgänglig för att hjälpa kunderna och försvara lagenligheten av dess elektroniska signaturer (e-signaturer). När Adobe väljer att bistå, kan denna hjälp inkludera:

 • Information om lösningen och/eller åtkomst till signerade dokumentgranskningsspår
 • Förklaring av Adobe Sign-lösningen, till exempel på konferenser
 • Skriftlig försäkran under ed från Adobes experter
 • Göra personal tillgänglig för vittnesmål (PMK)

Säkerhet och infrastruktur

Ja. På Adobe prioriterar vi säkerhet när det gäller dina digitala upplevelser. Sedvanliga säkerhetsrutiner är djupt inrotade i den interna företagskulturen, programutvecklingen samt i alla de tjänster som vi tillhandahåller. Oberoende av om det gäller identitetshantering, datasekretess eller dokumentintegritet, används i Adobe Sign branschledande säkerhetsrutiner för att skydda dokument, data och information. Adobe Sign är certifierat i enlighet med ISO 27001, SOC 2 typ 2 och PCI DSS. Gå till Adobe Sign Trust Center om du vill veta mer.

Amazon Web Services (AWS) är värd för Adobe Sign-tjänsten i Europeiska Unionen (EU) och använder en aktiv/passiv datacentralskonfiguration. Varje enskild datacentral ligger i en separat Amazon-anläggning som har en egen, fysiskt åtskild och oberoende infrastruktur. Det finns två primära Adobe Sign-datacentraler som är aktiva samtidigt som ligger nära Frankfurt, Tyskland, och tre backup-centraler (passiva) i Dublin, Irland. Data synkroniseras över alla Adobe Sign-datacentraler inom EU vilket ger en mycket hög grad av tillgänglighet och feltolerans i händelse av driftstopp.

Alla Adobe Sign kundtransaktionsdata, dokument och metadata lagras säkert med Amazon Simple Storage Service (S3) och Elastic Block Store (EBS) på Adobe Signs datacentraler inom Europeiska unionen (EU) i Frankfurt, Tyskland och Dublin, Irland.

Adobe Sign-tjänsten i Europeiska unionen (EU) tillhandahålls samtidigt på två aktiva datacentraler i en flerskiktad redundansmodell som använder automatiserade processer för att omdirigera trafik från en programserver, databas eller datacentral som upplever svårigheter. Även om det är ytterst osannolikt att ett driftstopp inträffar på alla aktiva datacentraler i Frankfurt, Tyskland, finns det backup-centraler för Adobe Sign i Dublin, Irland, för katastrofåterställning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy