Ange behörighetsnivåer för administratörer och användare

Adobe Acrobat Sign-systemet har stöd för flera behörighetsnivåer, från avsändare till sekretessadministratörer. Varje behörighetsnivå ger större åtkomst till avtal på kontot samt verktygen för att ändra dem


Funktionsbeskrivning

Adobe Acrobat Sign-tjänsten har ett behörighetssystem i flera nivåer som ger identifierade användare åtkomst och tillgång till verktyg. Omfattningen av behörigheten för en användare beror på vilken tjänstenivå som kunden har. En användare kan ha en eller flera behörigheter.

De aktuella behörighetsnivåerna kan sammanfattas som:

  • Signerare – signerare har behörighet till de avtal som de har fått.  De kan visa, avvisa och slutföra avtal. Fliken Hantera innehåller historiken för avtal som signerarna tagit emot och de har behörighet att visa och skriva ut dessa avtal.
  • Avsändare – avsändare är registrerade användare som har fullständig åtkomst till Acrobat Sign-gränssnittet.  Behörigheten enligt villkoren i ett avtal inkluderar möjligheten att skicka avtal, ersätta och ändra avtal som har skickats, samt rapportera avtal och mallar. Andra verktyg omfattar händelseavisering, påminnelser, kontodelning, språk/platskonfiguration och andra verktyg som särskilt utformats för att förbättra anpassningen av avsändarens konto.
  • Gruppadministratörer – gruppadministratörer har behörighet att åsidosätta kontonivåinställningarna och konfigurera gruppen de tillhör för att bättre återspegla gruppens arbete.  Det här omfattar de flesta inställningar på kontonivå, inklusive varumärkning, standardinställningar för underskrift och verifiering, arbetsflöden, mallar osv.
  • Kontoadministratörer – kontoadministratörer styr inställningarna på kontonivå. Inställningarna på kontonivå ärvs automatiskt av alla grupper på kontot om inte gruppadministratören åsidosätter dem (se ovan).  På kontonivå kan administratörer konfigurera inställningar som federerad inloggning, profilering på kontonivå, mallar och arbetsflöden.
  • Sekretessadministratörer – sekretessadministratör är ett tillägg till kontoadministratörsrollen.  Sekretessadministratörer måste först vara kontoadministratörer för att den utökade verktygsuppsättningen ska läggas till.  Sekretessadministratören har behörighet att radera avtal och användar-ID permanent från Acrobat Sign-servrarna (enligt GDPR-krav).


Konfigurationsalternativ

Det finns en del ändringar av standardfunktionsnivån för administratörer som kan konfigureras:

Gruppadministratörer:

Gruppadministratörsbehörigheten kan ändras av en kontoadministratör för tre funktioner:

Möjligheten att lägga till användare och åsidosätta kontoinställningar finns i Globala inställningar:

 

 

Du kan utöka omfattningen av rapporteringen till hela kontot i avsnittet Rapportinställningar:


Sekretessadministratör

Sekretessadministratören är i princip en utökad verktygslåda för kontoadministratören som ger tillgång till GDPR-funktionerna.

Du kan aktivera verktygsuppsättningen Sekretessadministratör i panelen Användarinformation:

Obs!

"GDPR-funktionen" kan användas för att ta bort användare och deras innehåll enligt alla förordningar, som California Consumer Privacy Act (Kaliforniens konsumentsekretesslag, CCPA).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online