Vanliga frågor om bonus för Creative Cloud Contributors

Bonusprogrammet Adobe Stock Contributor belönar framgångsrika medverkande och uppmuntrar dig att göra mer med Adobes Creative Cloud-program. Du behöver inte ansöka. Vi meddelar dig om du får en bonus genom att skicka en inlösenkod för Creative Cloud per e-post. Avsändaradressen är @adobestockcontributor.com.

Det finns två olika programvaruplaner du kan få som bonus:

  1. För att få en ettårig prenumeration på Adobe Creative Cloud Photography-planen måste du ha skickat in minst 300 godkända resurser mellan 1 januari och 31 december 2019. Om du ska vara berättigad måste minst 50 % av ditt inskickade material ha accepterats.
  2. För att få en ettårig prenumeration på Adobe Creative Cloud Alla program-planen måste du ha skickat in minst 300 godkända videoresurser mellan 1 januari och 31 december 2019. Om du ska vara berättigad måste minst 50 % av ditt inskickade material ha accepterats.

Se våra vanliga frågor nedan för mer information.

Vara berättigad till en bonus

Ja, allt material du lämnar in och som har accepterats sedan 1 januari 2019 räknas för en CC Photography-plan. Alla dina inlämnade och accepterade videor räknas för en CC Alla program-plan.

Ja, 300 av dina videor måste ha accepterats under 2019.

Du får både CC Photography-planen och CC Alla program-planen.

Obs! Om du löser in CC Alla program-planen med samma Adobe ID medan Photography-planen är aktiv kommer båda planerna att köras parallellt. De kan inte kombineras eller kopplas. Du kan överväga att låta Photography-planen löpa ut innan du löser in CC Alla program-planen, men bägge planerna måste lösas in inom tolv månader efter att Adobe har skickat bonusen.

Du får då bara CC Alla program-planen eftersom fotografiprogrammen ingår i CC Alla program-planen.

Nej, endast godkända resurser räknas för bonusen.

Om du synkar ditt konto med Adobe Stock räknas all din aktivitet från 1 januari 2019 in för bonusen. Hur du synkar ditt konto kan du se under Information för medverkande på Fotolia.

Om du vill se hur många filer som har accepterats kan du öppna fliken Kontrollpanel på Contributor-portalen och sortera på datum. Gå sedan till sidan med din första fil 2019. Vi visar alltid 100 miniatyrbilder per sida, så om du har fler än tre sidor med material från 2019 kan du vara berättigad till bonusen.

Använda mitt pris

Det kan ta 6–8 veckor att leverera din Creative Cloud-plan. Den skickas i form av en inlösenkod i ett e-postmeddelande.

Du behöver inte ange dina kreditkortsuppgifter när du löser in koden för din bonus. Hoppa över steget genom att välja Påminn mig senare. Du debiteras inget nu. Men om du väljer Godkänn villkoren och anger dina kreditkortsuppgifter får du ett meddelande i slutet av prenumerationsperioden för CC-gåvotiden om att ditt medlemskap kommer att förnyas automatiskt, och du debiteras då den vanliga månadsavgiften. Villkor och priser presenteras vid tidpunkten för förnyelsen.

Följ instruktionerna på skärmen eller i detta tekniska dokument.

Om du har exakt samma plan som du fick som bonus (CC Photography med 20 GB lagringsutrymme eller CC Alla program) och du löser in koden med samma Adobe ID: Vid tidpunkten för inlösen avbryts debiteringen för de kommande 12 månaderna för detta Adobe ID, om du har en årsplan som faktureras månadsvis. Om du har betalat i förskott för ett helt år startar din CC-bonusplan när ditt förskottsbetalda år är slut. 

Medverkande i vissa länder i Asien och Stillahavsområdet (APAC), Latinamerika, Ryssland och OSS, Turkiet, Mellanöstern och Nordafrika (MENA) samt Israel kan få ett felmeddelande som säger "Ogiltig kod" när den kostnadsfria koden löses in. Din nuvarande Creative Cloud-plan har i det här fallet levererats av Digital River, en återförsäljare som är godkänd av Adobe. Du behöver kontakta Adobes kundtjänst för att avbryta den automatiska förnyelsen av din befintliga plan. Du hittar mer information, inklusive en detaljerad lista över länder och en Kontakta oss-länk till Adobes kundtjänst, i detta dokument.

Om du redan har ett aktivt medlemskap för en annan plan och du löser in koden för CC Photography eller Alla program med samma Adobe ID skapas ett separat parallellt medlemskap. 

I vissa fall kan du överväga att vänta tills ditt befintliga medlemskap löper ut eller ge bort planen till en vän eller familjemedlem. Bonuskoden måste dock lösas in inom 12 månader efter att Adobe har skickat bonusen. 

Här är några exempel på olika scenarier.

Om du har

  • en plan för fristående program som Illustrator eller InDesign: Om du löser in Photography-planen får du åtkomst till fotografiprogram som Lightroom CC och Photoshop CC och ytterligare 20 GB lagringsutrymme. Du behåller åtkomsten till det enskilda programmet (till exempel Illustrator eller InDesign).
  • CC Alla program-planen och får en gratis Photography-plan: Eftersom CC Alla program redan innehåller fotograferingsprogrammen kanske du kan tänka dig att ge bort Photography-planen till din familj eller en vän. Du kan också vänta tills Alla program-planen löper ut och sedan lösa in Photography-planen, men bonuskoden måste lösas in inom 12 månader efter att Adobe har skickat bonusen.
  • Photography-planen och du får en kostnadsfri CC Alla program-plan: Vi rekommenderar att du väntar tills Photography-planen löper ut innan du löser in CC-planen. Bonuskoden måste dock lösas in inom 12 månader efter att Adobe har skickat bonusen.

Koden är giltig i 12 månader från det datum då den utfärdas till dig. 

Jag har fler frågor

Längst ned på medverkarportalen hittar du länken Kontakta oss eller skriv till oss här.

Nej. Gå till Help Center för att komma i kontakt med rätt avdelning.

Förmodligen är koden giltig. Din nuvarande Creative Cloud-plan har i det här fallet levererats av Digital River, en återförsäljare som är godkänd av Adobe. Du behöver kontakta Adobes kundtjänst för att avbryta den automatiska förnyelsen av din befintliga plan. Du hittar mer information, inklusive en detaljerad lista över länder och en Kontakta oss-länk till Adobes kundtjänst, i detta dokument.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto