Användarhandbok Avbryt

Hämta Creative Cloud-program

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta synkat filinnehåll
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig hämta och installera Creative Cloud-program (däribland Creative Cloud-datorprogrammet). Följ de här stegen när du hämtar dina program för första gången eller när du hämtar dem på en ny dator eller ytterligare en dator.

 Du kan installera dina Creative Cloud-program på mer än en dator. Läs mer.

Hämta dina Creative Cloud-program

 1. Logga in på creativecloud.adobe.com/apps och välj sedan antingen Hämta eller Installera för den app som du vill installera. 

  Letar du efter Creative Cloud-datorprogrammet? Det installeras automatiskt med ditt första program. Om du föredrar det kan du hämta det direkt

  Hämta ett Creative Cloud-program

  Installera ett Creative Cloud-program

    Om du använder ett konto från din skola eller ditt företag kan du begära produkter och tjänster från Adobe som du inte redan har tillgång till.

 2. Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationsprogrammet.

 3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. 

  När installationen är klar startas Creative Cloud-datorprogrammet samtidigt som ditt Creative Cloud-program.

 4. Välj Installera för eventuella andra appar du vill installera i Creative Cloud-datorprogrammet.

Video: Så här hämtar du och installerar dina Creative Cloud-program

Har du problem med installationen?

De flesta fel är kopplade till en kod. Information om felkoden finns i Korrigera fel vid installation av Creative Cloud-program.

Mer information om anslutningsproblem finns i Åtgärda vanliga anslutningsproblem.

Specifika instruktioner för macOS Catalina finns i Installationen av Creative Cloud-datorprogrammet har låst sig | macOS Catalina (10.15).

För andra operativsystem finns information i Installationen av Creative Cloud-program har låst sig.

Logga ut från Creative Cloud-datorprogrammet och logga sedan in igen. Om problemet kvarstår finns mer information i Stoppa Creative Cloud från att visa testversionsläge efter köp

Inaktiveringen kopplar bort dina program från en viss dator och gör att du kan köra dem på en annan dator. Du kan logga ut (eller inaktivera) via din Adobe-kontosida.

Se Fel i Creative Cloud av typen Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades om du får felmeddelandet Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online