Lär dig hur du hämtar och installerar Creative Cloud-program (däribland Creative Cloud-datorprogrammet). Följ de här stegen när du hämtar dina program för första gången eller när du hämtar dem på en ny dator eller ytterligare en dator.

 Du kan installera dina Creative Cloud-program på mer än en dator. Läs mer.

Hämta och installera Creative Cloud-program

 1. Logga in på creativecloud.adobe.com/apps och klicka sedan antingen på Hämta eller Installera för det program du vill installera. 

  Letar du efter Creative Cloud-datorprogrammet? Det installeras automatiskt med ditt första program. Om du föredrar det kan du hämta det direkt

  Hämta ett Creative Cloud-program
  Installera ett Creative Cloud-program
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationsprogrammet.

 3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen. 

  När installationen är klar startas Creative Cloud-datorprogrammet samtidigt som ditt Creative Cloud-program.

 4. Klicka på Installera för programmet i Creative Cloud-datorprogrammet om du vill installera fler program.

Har du problem med installationen?

De flesta fel är kopplade till en kod. Information om felkoden finns i Korrigera fel vid installation av Creative Cloud-program.

Mer information om anslutningsproblem finns i Åtgärda vanliga anslutningsproblem.

Specifika instruktioner för macOS Catalina finns i Installationen av Creative Cloud-datorprogrammet har låst sig | macOS Catalina (10.15).

För andra operativsystem finns information i Installationen av Creative Cloud-program har låst sig.

Logga ut från Creative Cloud-datorprogrammet och logga sedan in igen. Om problemet kvarstår finns mer information i Stoppa Creative Cloud från att visa testversionsläge efter köp

Inaktiveringen kopplar bort dina program från en viss dator och gör att du kan köra dem på en annan dator. Du kan logga ut (eller inaktivera) via din Adobe-kontosida.

Se Fel i Creative Cloud av typen Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades om du får felmeddelandet Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades.

 Fråga vår community

Lägg upp frågor och få svar från experter.

Skicka en fråga