Adobe Stock for teams


Aktuell roll: administratörer

Konsol: Nya Admin Console

Tilldela användare Adobe Stock för team

Med Adobe Stock kan administratörer hantera en teamplan i Admin Console tillsammans med övriga Adobe-teamprodukter. Efter köpet av Adobe Stock for teams-planen måste teamadministratören tilldela en användare planen för aktivering.

Du kan tilldela dina användare Adobe Stock-licenser på följande sätt:

  1. Logga in på Admin Console med dina systemadministratörsuppgifter.
  2. Gå till fliken Produkter och klicka på knappen Tilldela användare på den valda produkten.
  3. Ange användarnas e-postadress i fönstret Lägg till användare i den här produkten. Klicka på Spara.
 

Du kan tilldela Adobe Stock for teams-planen

  • systemadministratörer
  • avtalsägare
  • en befintlig eller ny användare.

När användaren har tilldelats Adobe Stock-planen har alla tilldelade användare samma tillgång till den delade Adobe Stock för team-planen.

Du kan även ta bort Adobe Stock-tilldelningen från en användare. Tilldela planen en annan användare för att säkerställa att avbrott i tjänsten undviks.

Granska och hantera licenser

När du har aktiverat din Adobe Stock for teams-plan kan du visa teamets Licenshistorik.

Sidan Licenshistorik för team visar teamets licenshistorik, och du kan välja att filtrera på datumintervall och medietyper. Teammedlemmar kan välja den hyperlänkade mediefilens id på den här sidan för att se mer information om varje licensierad mediefil.

Teammedlemmar kan även välja att licensiera en mediefil på nytt om det behövs. När en mediefil har licensierats mer än en gång visas varje licensieringsåtgärd som en separat tidsstämplad rad. För varje licensieringsåtgärd visas även namnet på den teammedlem som utförde licensieringen.

Licenshistorik och åtgärder

Mer information om hur Adobe Stock for teams kan användas finns i Spåra och dela mediefiler med Adobe Stock for teams.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto