Obs! Den nya Admin Console blir synlig för organisationer när de loggar in. För varje månad blir den nya konsolen tillgänglig för fler kunder. Så småningom kommer alla kunder att ha tillgång till den nya konsolen. Om din organisation redan har migrerats till den nya konsolen kan du läsa Adobe Stock for teams (nya Admin Console).

 

Tillämplig roll: administratörer

Konsol: Gamla Admin Console

Med Adobe Stock kan administratörer hantera en teamplan med samma Admin Console som för övriga Adobe-teamprodukter. När du köpt Adobe Stock for teams-planen måste administratören för teamkontot tilldela planen till en användare för aktivering. Klicka på Tilldela användare för produkten för att göra det.

Tilldela planen till en användare för aktivering

Du kan tilldela Adobe Stock for teams-planen till:

  • Dig själv
  • En befintlig teammedlem
  • En användare som ännu inte är medlem i ditt team

När Adobe Stock-planen har tilldelats en användare för aktivering har alla teammedlemmar en likvärdig åtkomst till Adobe Stock for teams-planen. Primära och sekundära administratörer har också tillgång till den gemensamma Adobe Stock for teams-planen när den aktiverats. Du kan även välja att ta bort Adobe Stock-tilldelningen från en användare vid behov, men du måste då tilldela den till en annan användare för att undvika avbrott i tjänsten.

Lägg till användare till Adobe Stock

När du lägger till en ny användare till din team behöver du inte tilldela Adobe Stock for teams-planen till några nya användare, ifall den redan tilldelats till en befintlig användare. När du lagt till en användare till ditt team och tilldelat andra teamprodukter till den nya användaren, kommer de också att ha tillgång till Adobe Stock for teams-planen.

Mer information om hur du hanterar ditt teamkonto finns i: https://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/help/manage-teams-membership.html.

 

När du har aktiverat din Adobe Stock for teams-plan kan du visa teamets Licenshistorik.

Sidan Licenshistorik för team visar teamets licenshistorik, och du kan välja att filtrera på datumintervall och medietyper. På den här sidan kan teammedlemmar välja det hyperlänkade mediefil-ID:t för att få mer information om varje licensierad mediefil.

Teammedlemmar kan även välja att licensiera en mediefil på nytt om det behövs. När en mediefil har licensierats mer än en gång visas varje licensieringsåtgärd som en separat tidsstämplad rad (se bild nedan). För varje licensieringsåtgärd visas även namnet på den teammedlem som utförde licensieringen.

Licenshistorik och åtgärder

Mer information om hur Adobe Stock for teams kan användas finns i Spåra och dela mediefiler med Adobe Stock for teams.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy