Ogiltiga eller återkallade serienummer

Lär dig varför du får ett meddelande om att serienumret är ogiltigt eller har återkallats och hur du åtgärdar problemet.

Om du har fått ett meddelande som liknar de som visas nedan när du försöker installera din produkt, som indikerar att serienumret du använder är ogiltigt eller har återkallats, är det på grund av att serienumret du försöker använda har blivit blockerat av Adobe.

Ogiltigt serienummer, blockerad nyckel, meddelande
Meddelande om ogiltigt serienummer

Återkallat serienummer, blockerad nyckel, meddelande
Meddelande om återkallat serienummer

Varför är serienumret ogiltigt eller återkallat?

Adobe blockerar serienummer som inte har utfärdats av Adobe, eller har använts på ett olagligt sätt av obehöriga försäljningsrepresentanter för att skapa falsk programvara. Tyvärr kan du bara få reda på om serienumret har blockerats på grund av detta när du återaktiverar eller installerar om Adobe-program. 

Vad ska jag göra om serienumret är ogiltigt eller återkallat?

Gör så här om du får meddelandet "Ogiltigt serienummer" eller ”Återkallat serienummer":

  1. Kontrollera att du använder korrekt serienummer för din produktinstallation. Se Hitta ditt serienummer

    Obs!

    Ett serienummer har endast 24 siffror. Här är ett exempel på serienummerformatet: 8721-0892-0867-4459-9223-2874.

  2. Om serienumret som är associerat med denna programvara är blockerat, hittar du information på denna sida för att snabbt lösa problemet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?