Jag får felet ”Serienumret är inte giltigt för denna produkt” när jag installerar Creative Suite

Utför följande steg om du anger serienumret för din Creative Suite eller fristående Adobe produkt och får felmeddelandet ”Serienumret är inte giltigt för denna produkt”.

Lösning 1: Kontrollera ditt installationsprogram och ange serienumret på nytt

Korrekt installationsprogram

Se till att du använder rätt installationsprogram för din produkt och plattform.

 • Använd alltid installationsprogrammet för sviten, inte ett installationsprogram för en enskild produkt, om du inte har Acrobat 9, Adobe Premiere Pro CS4 (32-bitars) eller After Effects CS4 (32-bitars). Dessa produkter kräver ett separat serienummer och media. Det går inte att installera dessa produkter med serienumret och media för Creative Suite.
 • Creative Suite-serienumret fungerar inte med ett enskilt produktinstallationsprogram. För att bara installera vissa Creative Suite produkter, välj Anpassad installation i Creative Suite-installationsprogrammet, och välj sedan produkterna som du vill installera.
 • Installationsprogrammet är plattformsspecifikt. Ett serienummer för Windows fungerar inte på Mac OS.

Korrekt serienummer

Se till att numret du har angett är serienumret.

 • Serienumren är 24 teckennumeriska strängar. Ange inte alfabetiska tecken. Hjälp om detta finns i Hitta ditt serienummer.
 • Ignorera bindestrecken när du anger ditt serienummer.
 • Om du har ett volymserienummer använder du installationsprogrammet som antingen har hämtats från Adobes licensieringswebbplats eller erhållits från den ursprungliga DVD-skivan som följer med produkten.

Rätt språk

Om ditt serienummer avser ett annat språk än det installationsspråket som du valt (till exempel, du köpte en tysk Creative Suite, men försöker installera det på engelska) visas ett felmeddelande angående ogiltigt serienummer. Installera om produkten, välj rätt språk och ange serienumret när du uppmanas om detta.

Obs!

Den följande språkspecifika programvaran installerar två språk. Du kan installera på ett språk och ange serienumret från det andra utan att få ett felmeddelande angående ogiltigt serienummer.

 • en_US (universell engelska)\en_GB (internationell engelska)
 • fr_FR (franska)\fr_CA (kanadensisk franska)
 • es_ES (spanska)\es_MX (latinamerikansk spanska)

Lösning 2: Ta bort aktiveringens databasfiler

Aktiveringsdatabasfiler som är skadade eller har felaktiga filbehörigheter kan förhindra din produkt från att installeras på rätt sätt.

 1. Ta bort Adobe PCD-mappen och caps.db-filen från följande platser:

  Windows:

  • \Program\Delade filer\Adobe\Adobe PCD
  • \Program\Delade filer\Adobe\caps\caps.db

  Mac OS:

  • /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • /Library/Application Support/Adobe/caps/caps.db
 2. Starta om ditt Adobe-program Ange serienumret vid uppmaning.

  Om du inte uppmanas att ange ett serienummer eller programmet inte öppnas, avinstallera och installera om programmet på nytt.

 3. Avinstallera programmet om det behövs. För Creative Suite-program, avinstallera hela Creative Suite, inte bara ett enskilt program.

  Obs!

  Om du har problem med en fristående version av Lightroom, måste du avinstallera flera filer manuellt efter att avinstallationsprogrammet har körts. För instruktioner, se Avinstallera Lightroom manuellt.

 4. Installera om programmen genom att använda Creative Suites installationsprogram och serienummer.

  Obs!

  Du kan hämta produkterna direkt från Övriga hämtningar sidan på adobe.com, och sedan installera om.

 5. Starta ditt program.

Lösning 3: Kör CC Cleaner Tool och installera om

Creative Cloud (CC) Cleaner Tool kan ta bort installationsfiler för Creative Suite-program som är skadade eller som orsakar problem med en ny installation.

Obs!

Creative Cloud Cleaner Tool är utformat för att köras efter att du har avinstallerat ditt Adobe-program.Kör först det lämpliga avinstallationsprogrammet för att ta bort programmet som producerar det ogiltiga serienummerfelet, och kör därefter CC Cleaner Tool.

 1. Avinstallera programmet. För Creative Suite-program ska du avinstallera hela Creative Suite, inte bara ett enskilt program.

  Obs!

  Om du har problem med en fristående version av Lightroom, måste du avinstallera flera filer manuellt efter att avinstallationsprogrammet har körts. För instruktioner, se Avinstallera Lightroom manuellt.

 2. Kör CC Cleaner Tool genom att följa instruktionerna på skärmen för att ta bort det önskade programmet.

  För detaljerade instruktioner om hur man kör CC Cleaner Tool, se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem.

 3. Hämta produkten från sidan Övriga hämtningar och installera om.

  Obs!

  Kontrollera systemkraven innan du hämtar och installerar produkten.

Lösning 4: Installera produkten i testläge

 1. I serienummerdialogrutan, ta bort serienumret och välj Jag vill testa. Klicka sedan på Nästa.

 2. Avsluta installationen och starta produkten.

 3. I installationsdialogrutan för programvaran, välj Jag har ett serienummer och vill licensiera den här produkten.

 4. Ange serienumret.

 5. Klicka på Nästa och starta programmet.

Lösning 5: Skapa ett nytt användarkonto och installera om produkten

Ibland kan ett användarkonto skadas och förhindra att Adobe-installationsprogrammet får tillträde till eller kan skapa de nödvändiga filerna och mapparna. Skapa ett annat konto, logga in på det nya kontot och försök sedan installera om Adobe-programmet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy