Če želite spreminjati strani v PDF-ju, se prepričajte, ali imate dovoljenja za njegovo urejanje. To preverite tako, da izberete Datoteka > Lastnosti in kliknete zavihek Varnost. Dovoljenja so prikazana v možnosti Povzetek omejitev dokumenta.

Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat XI. Če uporabljate Acrobat DC, si oglejte pomoč za Acrobat DC.

Sukanje strani

Zasukate lahko vse strani ali izbrane strani v dokumentu. Sukanje se izvaja v korakih po 90°. Strani lahko sukate z orodji za sukanje v podoknu Sličice strani ali z možnostjo Zasukaj (opisano spodaj).

 1. Izberite Orodja > Strani > Zasukaj.

  Izberite Orodja, Strani, Zasukaj
  V podoknu Orodja na plošči Strani izberite Zasukaj strani.

 2. Za postavko Smer izberite kot in smer sukanja: V nasprotni smeri urinega kazalca za 90 stopinj, V smeri urinega kazalca za 90 stopinj ali 180 stopinj.
 3. Za postavko Strani podajte, ali naj se zasukajo vse strani, izbor strani ali obseg strani.
 4. V meniju Sukanje določite sode strani, lihe strani ali oboje in izberite usmerjenost strani za sukanje.

  Opomba:

  Za začasno spremembo vašega pogleda strani izberite Pogled > Zasukaj pogled > V smeri urnega kazalca ali V nasprotni smeri urnega kazalca. Prvotna orientacija strani se povrne naslednjič, ko odprete PDF.

Ekstrahiranje strani

Ekstrahiranje je postopek za ponovno uporabo izbranih strani ene datoteke PDF v drugi datoteki PDF. Ekstrahirane strani ne vsebujejo samo vsebine, temveč tudi vsa polja obrazcev, opomb in povezav, ki so povezana z vsebino izvirne strani.

Ekstrahirane strani lahko pustite v prvotnem dokumentu ali pa jih odstranite med ekstrahiranjem, kar je primerljivo z dobro poznanimi postopki rezanja in lepljenja ali kopiranja in lepljenja, le da se dogaja na ravni strani.

Opomba:

Zaznamki ali niti člankov, povezane s stranjo, se ne ekstrahirajo.

 1. PDF odprite v Acrobatu in izberite Orodja > Strani > Ekstrahiraj.
  Izberite Orodja, Strani, Ekstrahiraj
  Če želite iz PDF-ja izvleči eno ali več strani, v podoknu Orodja na plošči Strani izberite Ekstrahiraj.

 2. Podajte obseg strani, ki naj se ekstrahirajo.
 3. V pogovornem oknu Izvleci strani izvedite eno ali več od naslednjih možnosti, preden kliknete V redu:

  • Če želite odstraniti ekstrahirane strani iz izvirnega dokumenta, izberite Izbriši strani po izvlečenju.
  • Če želite iz vsake ekstrahirane strani ustvariti enostranski PDF, izberite Izvleci strani kot ločene datoteke.
  • Če želite pustiti izvirne strani v dokumentu in ustvariti en PDF, ki vključuje vse ekstrahirane strani, pustite obe potrditveni polji prazni.

Ekstrahirane strani se postavijo v nov dokument.

Opomba:

Ustvarjalec dokumenta PDF lahko nastavi varnost tako, da prepreči ekstrahiranje strani. Če želite videti varnostne nastavitve za dokument, izberite Datoteka > Lastnosti in izberite Varnost.

Razdeljevanje PDF-jev v več dokumentov

Enega ali več dokumentov lahko razdelite v več manjših dokumentov. Pri razdeljevanju dokumenta lahko določite razdelitev glede na največje število strani, največjo velikost datoteke ali nadrejene zaznamke.

Razdelitev ene ali več datotek PDF, ko je odprt dokument

 1. Odprite PDF in izberite Orodja > Strani > Razdelitev dokumenta.
  Izberite Orodja, Strani, Razdelitev dokumenta
  Če želite PDF razdeliti v dva manjša dokumenta v podoknu Orodja na plošči Strani izberite Razdeli strani.

 2. V pogovornem oknu Razdeli dokument določite kriterije za razdelitev dokumenta:

  Število strani

  Določite največje število strani za vsak dokument v razdelitvi.

  Velikost datoteke

  Določite največjo velikost datoteke za vsak dokument v razdelitvi.

  Nadrejeni zaznamki

  Če dokument vključuje zaznamke, ustvarite en dokument za vsak nadrejeni zaznamek.

  Možnosti razdeljevanja dokumenta
  PDF je razdeljen v več dvostranskih PDF-jev.

 3. Če želite določiti ciljno mapo za razdeljene datoteke in nastavitve imena mape, kliknite Izhodne možnosti. Po potrebi določite možnosti in nato kliknite V redu.

 4. (izbirno) Če želite uporabiti enako razdelitev za več dokumentov, kliknite Uporabi za več. Kliknite Dodaj datoteke in izberite Dodaj datoteke, Dodaj mape ali Dodaj odprte datoteke. Izberite datoteke ali mapo in kliknite V redu.

Razdelitev ene ali več datotek PDF, ko ni odprt noben dokument (samo Windows)

 1. Izberite Orodja > Strani > Razdelitev dokumenta.

 2. Kliknite Dodaj datoteke in izberite Dodaj datoteke, Dodaj mape. Izberite datoteke ali mapo in kliknite V redu.

 3. Sledite 2. in 3. koraku v postopku za razdeljevanje dokumentov, ko je dokument odprt.

Premikanje ali kopiranje strani

Če želite premikati ali kopirati strani znotraj dokumenta in kopirati strani med dokumenti, lahko uporabite sličice strani v podoknu za krmarjenje.

Premikanje ali kopiranje strani znotraj datoteke PDF s sličicami strani

 1. Kliknite gumb Sličice strani v podoknu za krmarjenje, da odprete ploščo Sličice strani, in izberite eno ali več sličic strani.

  Kliknite gumb Sličice strani
  Gumb Sličice strani

 2. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite premakniti stran, povlecite polje s številko strani na ustrezno sličico strani ali pa povlecite samo sličico strani na novo mesto. Prikaže se črtica, ki prikazuje novi položaj sličice strani. Strani se ponovno oštevilčijo.
  • Če želite stran kopirati, držite tipko Ctrl in povlecite sličico strani na drugo mesto.

Kopiranje strani med dvema datotekama PDF s sličicami strani

 1. Odprite obe datoteki PDF in ju prikažite drugo ob drugi.
 2. Odprite ploščo Sličice strani za oba dokumenta PDF.
 3. Sličico strani povlecite na ploščo Sličice strani ciljnega dokumenta PDF. Stran se kopira v ta dokument, strani pa se ponovno oštevilčijo.

Brisanje ali zamenjava strani

Celo stran datoteke PDF lahko zamenjate z drugo stranjo datoteke PDF. Zamenjano je samo besedilo in slike na izvirni strani. To ne vpliva na vse interaktivne elemente, povezane s prvotno stranjo, na primer na povezave in zaznamke. Tudi zaznamki in povezave, ki so bili prej mogoče povezani z nadomestno stranjo, se ne prenašajo. Opombe pa se prenašajo in se združujejo z obstoječimi opombami v dokumentu.

Ko strani izbrišete ali zamenjate, je pametno uporabiti ukaz Zmanjšaj velikost datoteke, da spremenite ime in shranite prestrukturirani dokument na najmanjšo možno velikost datoteke.

Brisanje ali zamenjava strani
Stran pred in po tem, ko je zamenjana. Zaznamki in povezave strani ostanejo na istih mestih.

Brisanje strani z ukazom Izbriši

Opomba:

Ukaza Izbriši ne morete razveljaviti.

 1. Izberite Orodja > Strani > Izbriši.

  Izberite Orodja, Strani, Izbriši
  Z ukazom Izbriši na plošči Strani lahko iz PDF-ja odstranite izbran obseg strani.

 2. Vnesite obseg strani, ki naj se izbriše, in kliknite V redu.

  Ne morete izbrisati vseh strani, v dokumentu mora ostati vsaj ena stran.

  Opomba:

  Če v pogovornem oknu Nastavitve na plošči Prikaz strani izberete Uporabi logične številke strani, lahko vnesete številko strani v oklepajih, da izbrišete logični ustreznik številke strani. Če je na primer prva stran v dokumentu oštevilčena z i, lahko v pogovorno okno Izbriši strani vnesete (1), in stran bo izbrisana.

Brisanje strani s sličicami strani

 1. Na plošči Sličice strani izberite stran ali skupino strani, ki jo želite izbrisati.

 2. Kliknite orodje za brisanje na vrhu plošče Sličice strani.

  Kliknite orodje Brisanje
  Na plošči Sličice strani izberite eno ali več strani in kliknite orodje za brisanje, da jih odstranite.

Zamenjava vsebine strani

 1. Odprite PDF, v katerem so strani, ki jih želite zamenjati.
 2. Izberite Orodja > Strani > Zamenjaj.
  Izberite Orodja, Strani, Zamenjaj
  V podoknu Orodja na plošči Strani izberite Zamenjava strani.

 3. Izberite dokument, ki vsebuje nadomestne strani, in kliknite Izberi.
 4. Pod Izvirnik vnesite strani, ki naj se zamenjajo v izvirnem dokumentu.
 5. Pod Zamenjava vnesite prvo stran obsega nadomestnih strani. Zadnja stran se izračuna na podlagi števila strani, ki naj se zamenjajo v izvirnem dokumentu.

Zamenjava strani s sličicami strani

 1. Odprite PDF, v katerem so strani, ki jih želite zamenjati, nato pa odprite PDF, ki vsebuje nadomestne strani.
 2. Na plošči Sličice strani datoteke PDF, ki vsebuje nadomestne strani, izberite stran ali skupino strani:
  • Izberite polja številk strani tistih sličic strani, ki jih želite uporabiti kot nadomestne strani.
  • Držite tipko Shift in klikajte, če želite izbrati več sličic. Držite tipko Ctrl in kliknite, da jih dodate k izboru.
  • Povlecite pravokotnik okrog skupine sličic strani.
 3. Držite tipki Ctrl in Alt ter povlecite izbrane sličice strani na ploščo Strani ciljnega dokumenta. Izpustite gumb miške, ko je kazalec neposredno nad poljem številke strani sličice prve strani, ki jo želite zamenjati, tako da se strani označijo.

  Strani, ki ste jih izbrali v prvem dokumentu, zamenjajo enako število strani v drugem dokumentu. Začnejo se s številko strani, na katero ste spustili nove strani.

Vnovično oštevilčenje strani

Številke strani na straneh dokumenta ne ustrezajo zmeraj številkam strani, ki se pojavijo pod sličicami strani in v orodni vrstici Krmarjenje po strani. Strani so oštevilčene s celimi števili, ki se začnejo s stranjo 1 kot prvo stranjo dokumenta. Ker nekatere datoteke PDF lahko vsebujejo uvodne strani, kakršni sta stran o avtorskih pravicah in kazalo, strani telesa mogoče ne bodo ustrezale številčenju, prikazanemu v orodni vrstici Krmarjenje po strani.

Krmarjenje po strani
Številčenje natisnjenih strani (zgoraj) v primerjavi z logičnim številčenjem strani (spodaj)

Strani v dokumentu lahko oštevilčite na več načinov. Lahko podate različne sloge številčenja za skupine strani, kot na primer 1, 2, 3 ali i, ii, iii ali a, b, c. Prav tako lahko prilagodite sistem številčenja s tem, da dodate predpono. Tako je lahko številčenje za poglavje 1 na primer 1-1, 1-2, 1-3 in tako naprej, za poglavje 2 je lahko 2-1, 2-2, 2-3 in tako dalje.

Opomba:

Ukaz Oštevilči strani vpliva samo na sličice strani na plošči Strani. Nove številke strani lahko v PDF fizično dodate s funkcijo glave in noge.

 1. Kliknite gumb Sličice strani, da odprete ploščo Sličice strani.

 2. Izberite Oštevilči strani v meniju Možnosti.

  Izberite Oštevilči strani v meniju Možnosti
  Ukaz Oštevilči strani je v meniju Možnosti na plošči Sličice strani.

 3. Podajte obseg strani. (Izbrano se nanaša na strani, izbrane na plošči Sličice strani.)
 4. Izberite eno od naslednjih možnosti in kliknite V redu.

  Začni nov odsek

  Začne novo zaporedje številčenja. Izberite slog iz pojavnega menija in vnesite številko začetne strani za odsek. Če želite, podajte predpono.

  Številčenje, ki se uporablja v prejšnjem odseku, razširi na izbrane strani

  Nadaljuje zaporedje oštevilčenja prejšnje strani brez prekinitve.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu