Najdite svojo serijsko številko za aktiviranje, ponovno namestitev ali nadgraditev vašega izdelka.

Če program Creative Cloud zahteva serijsko številko

Programi Creative Cloud ne potrebujejo serijskih številk.Odpravljanje težav, kadar program Creative Cloud sprašuje po serijski številki

Če ste nakup izvedli pri Adobe.com ali ste izdelek registrirali

  1. Pojdite v svoja Naročila.

  2. Na zaslonu Zgodovina naročil kliknite številko naročila v stolpcu ŠT. NAROČILA.

    Izberite številko naročila
  3. Na zaslonu s številko naročila kliknite Prenosi in serijske številke.

    Izberite Prenosi in serijske številke za program, ki ga želite prenesti.
  4. Prikaže se vaša serijska številka.

    Serijske številke

ČE ste kupili študentsko ali učiteljsko različico od podajalca

Če ste kupili od prodajalca, boste morda potrebovali tudi odkupno kodo da aktivirate izdelek. 

Kako ste kupili izdelek?

Kje se nahaja vaša koda ali serijska številka?

Predplačniška kartica, izdelek z embalažo ali od prodajalca

Glejte spodnje poglavje: Predplačniška kartica, izdelek z embalažo ali od prodajalca.

Kot izdelek za študente ali učitelje

Glejte Serijske številke, odkupne kode in kode izdelkov | Različice za študente in učitelje.

Kot del količinske licence 

Svojo serijsko številko najdete na spletnem mestu za licence Adobe.

Kaj imate?   Kje se nahaja vaša koda ali serijska številka?
Predplačniška kartica

Vaša odkupna koda se nahaja pod snemljivo plastjo na zadnji strani kartice.

Za podrobna navodila glejte Pomoč za odkupno kodo.

Embalaža izdelka

Serijska številka

Svojo serijsko številko poiščite na ovitku zgoščenke ali na škatli izdelka. Serijska številka je 24-mestna številčna koda.

Opomba: pri izdelkih Elements se serijska številka nahaja na ovitku zgoščenke DVD Windows.

Odkupna koda

Odkupno kodo poiščite na prilogi v škatli. Odkupna koda je 22-mestna alfanumerična koda.

Za podrobna navodila glejte Pomoč za odkupno kodo.

Elektronska pošta od prodajalca

Poiščite svojo odkupno kodo ali serijsko številko v elektronski pošti.

Če imate kartico z odkupno kodo glejte Pomoč za odkupno kodo.

Če imate neveljavno ali preklicano serijsko številko

Blokiramo serijske številke, ki jih nismo izdali ali ki so goljufive.Spoznajte več o neveljavni ali preklicani serijski številki.